1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Dziobowy przedział torpedowy

Autorzy opracowania: SnakeDoc, ObltzS, Jatzoo

Panorama zamieszczona dzięki uprzejmości Manuela Dahmanna
www.kubische-panoramen.de


Informacje:

- obszary z żółtym wypełnieniem zawierają zdjęcie ze zbliżeniem, aby je zobaczyć należy kliknąć w nie lewym przyciskiem myszy (LPM)
- panoramę można również obracać wykorzystując mapkę z okrętem, poprzez naciśnięcie LPM na czerwonym obszarze wraz z jednoczesnym ruchem myszki

Lista powojennych modyfikacji:
1. Drzwi dla zwiedzających - wycięty fragment kadłuba oraz część instalacji, na sterburcie, pomiędzy wręgami 73 i 74.
2. Schodki pod wejściem prowadzącym do mesy podoficerskiej.
3. Oświetlenie przedziału - 3 świetlówki.
4. Rynienki instalacyjne prowadzące przewody zasilające do świetlówek.
5. Usunięte dwie koje na sterburcie.
6. Gaśnica (współczesna), znajdująca się przy tylnej grodzi przedziału, na bakburcie.
7. Grzejnik, znajdujący się przy tylnej grodzi przedziału, na sterburcie, zainstalowany przez Norwegów.
8. Usunięte obydwie butle sprężonego powietrza znajdującej się na bakburcie pod kojami grupy 4.
9. Znajdująca się przy tylnej grodzi przedziału, na bakburcie, skrzynka oznaczona napisem AGOS. Zainstalowana przez Norwegów, najprawdopodobniej element programu podwodnego nasłuchu T-AGOS - Ocean Surveillance Ships.
10 Wyrzutnie torpedowe - rozwiercone przez Norwegów, w celu przystosowania ich do wystrzeliwania nowych typów torped.


0123456789
Liczba pozycji: 71 Prezentowanych: 1 - 71
Tytuł pozycji Nazwa oryginalna Opis: Nr
Bakburtowy zawór trójdrożny Das Brückeventil der Torpedozelle 2 Informacje dodatkowe...

Bakburtowy zawór trójdrożny umożliwiający połączenie zbiorników kompensacyjnych 2 i 3.

Informacje dodatkowe...
31 Informacje dodatkowe...
Butla sprężonego powietrza grupy 5 Die Hochdruck Luftflasche der Gruppe 5

Jedna z dwóch butli sprężonego powietrza grupy 5.

20
Butla sprężonego powietrza wyrzutni I Die Ausstoszpatrone des Torpedorohres I Informacje dodatkowe...

Magazynuje sprężone powietrze używane do wystrzelenia torpedy.

Informacje dodatkowe...
44 Informacje dodatkowe...
Butla sprężonego powietrza wyrzutni III Die Ausstoszpatrone des Torpedorohres III Informacje dodatkowe...

Magazynuje sprężone powietrze używane do wystrzelenia torpedy.

Informacje dodatkowe...
43 Informacje dodatkowe...
Butla sprężonego powietrza wyrzutni IV Die Ausstoszpatrone des Torpedorohres IV Informacje dodatkowe...

Magazynuje sprężone powietrze używane do wystrzelenia torpedy.

Informacje dodatkowe...
40 Informacje dodatkowe...
Drewniana bakista Der Holzschrank

Niewielka szafka na rzeczy osobiste załogi. Każdy członek załogi miał przydzieloną bakistę.

69-82
Dziobowy zbiornik trymowy (pod płytami pokładu) Die Trimzelle vorn (unter Deck)

Dziobowy zbiornik trymowy w połączeniu ze zbiornikiem rufowym umożliwiał - poprzez przemieszczanie pomiędzy nimi wody - kontrolowanie trymu (przegłębienia) okrętu.

86
Filtr na przewodzie sprężonego powietrza grupy 6 Der Filter der Hochdruck Luftflaschen Gruppe 6

Filtr zatrzymujący drobne zanieczyszczenia mogące znajdować się w sprężonym powietrzu - cząstki smarów pochodzące ze sprężarek powietrza, kurz, odpryski farby, itp.

19
Gaśnica Der Feuerlöscher (zeitgenössische)

Nieoryginalna, współczesna gaśnica śniegowa.

90
Gniazda instalacji elektrycznej Die Steckdosen

Gniazda służące do podłączenia grzejników elektrycznych oraz lamp przenośnych.

4
Grupa przewodów wysokiego ciśnienia Die Hochdruck Luftleitungen

Przewody wysokiego ciśnienia: ładowania butli sprężonego powietrza do wystrzeliwania torped, napędu silnika windy kotwicznej oraz kabestanu, szasowania zbiornika balastowego nr 5 oraz napełniania i sprawdzania torped.

25
Grzejnik elektryczny Der Heizer (unoriginal)

Nieoryginalny, zamontowany przez Norwegów grzejnik elektryczny.

89
Luk ładowania torped Die Torpedo Übernahme Luke

Luk umożliwiający załadunek (oraz wyładunek) torped do dziobowego przedziału torpedowego, służący również do awaryjnego opuszczenia okrętu przez załogę.

52
Miejsce montażu głębokościomierza Der Tiefenmesser (vermisst) Informacje dodatkowe...

W dziobowym przedziale torpedowym znajdował się dodatkowy głębokościomierz, używany w przypadku awarii głębokościomierzy w centrali oraz podczas manewrów, w czasie których dochodziło do znacznych przegłębień na dziób lub rufę.

Informacje dodatkowe...
67 Informacje dodatkowe...
Nawiewnik dolotowego kanału wentylacyjnego Die Zuluftrosette

Wylot kanału wentylacyjnego dostarczającego świerze powietrze do przedziału.

59
Odbiornik kąta nastawy żyroskopu torped Der T-Schußwinkelempfänger Informacje dodatkowe...

Układ umożliwiający zdalne wprowadzenie kąta nastawy żyroskopu wyliczonego przez kalkulator torpedowy.

Informacje dodatkowe...
33 Informacje dodatkowe...
Oświetlenie awaryjne Die Notbeleuchtung Informacje dodatkowe...

Lampa oświetlenia awaryjnego włączająca się automatycznie w wypadku zaniku napięcia w obydwu obwodach zasilania oświetlenia przedziału.

Informacje dodatkowe...
5 Informacje dodatkowe...
Oświetlenie przedziału Die Raumbeleuchtung

Lampa oświetlająca przedział.

6-9
Oświetlenie przedziału z włącznikiem Die Raumbeleuchtung mit der Schalter

Lampa oświetlająca przedział z indywidualnym włącznikiem.

10
Panel sterujący LUT Die LUT Einstelltafel Informacje dodatkowe...

Panel umożliwiający wprowadzenie parametrów biegu torped manewrujących LUT.

Informacje dodatkowe...
34 Informacje dodatkowe...
Pochłaniacze potasowe Das Lufterneuerungsgerät Informacje dodatkowe...

Pochłaniacze potasowe podłączone do wyciągowego kanału wentylacyjnego okrętu służące do oczyszczania powietrza z dwutlenku węgla.

Informacje dodatkowe...
54 Informacje dodatkowe...
Pokrętło napędu odwietrznika zbiornika balastowego nr 5 Das Handrad des Entlüftungventiles der Tauchzelle 5

Pokrętło umożliwia otwieranie i zamykanie odwietrznika zbiornika balastowego nr 5.

64
Pokrętło zwalniaka łańcucha kotwicznego Das Handrad der Ankerslippvorrichtung

Zwalniak łańcucha kotwicznego to mechanizm, do którego zamocowane jest ostatnie ogniwo łańcucha. Służy do awaryjnego odłączania łańcucha, np. w sytuacji awarii stopera łańcucha, i w następstwie całkowitego rozwinięcia łańcucha.

68
Przekładnia kątowa wału ręcznego napędu przednich sterów głębokości Das Winkelgetriebe der Tiefenruderantriebwelle Informacje dodatkowe...

Wzdłuż prawej burty okrętu jest poprowadzony z centrali wał awaryjnego, ręcznego napędu dziobowych sterów głębokości. Na wysokości wewnętrznych pokryw wyrzutni torpedowych - przy użyciu przekładni kątowej - wał napędowy poprowadzony jest do znajdującego się w zęzie pomiędzy wyrzutniami mechanizmu poruszającego stery głębokości.

Informacje dodatkowe...
63 Informacje dodatkowe...
Przepływomierz zbiornika kompensacyjnego nr 3 Der Mengezähler der Torpedozelle 3 Informacje dodatkowe...

Umożliwia napełnienie zbiornika dokładnie odmierzoną ilością wody zaburtowej.

Informacje dodatkowe...
30 Informacje dodatkowe...
Przewód niskiego ciśnienia Die Trimdruckluftleitung Informacje dodatkowe...

Przewód niskiego ciśnienia umożliwiający przemieszczanie wody pomiędzy dziobowym i rufowym zbiornikiem trymowym przy użyciu sprężonego powietrza.

Informacje dodatkowe...
26 Informacje dodatkowe...
Przewód wysokiego ciśnienia Die Minenausstoszdruckluftleitung Informacje dodatkowe...

Przewód wysokiego ciśnienia prowadzący do instalacji stawiania min z wyrzutni torpedowych.

Informacje dodatkowe...
27 Informacje dodatkowe...
Przełącznik zasilania silnika sterów głębokości Der Speiseschalter für vordere Tiefenrudermotor

Przełącznik umożliwiający wybór źródła zasilania silnika dziobowych sterów głębokości - z obwodu zasilania Gr 4a lub Gr 5a.

3
Ręczna pompa oleju smarnego Die Schmieröl Handpumpe

Pompa umożliwiała tłoczenie oleju smarnego poprzez dwa przewody oraz dwa zawory burtowe do punktów smarowania na zewnątrz kadłuba sztywnego (odwietrzniki, pokrywy wyrzutni, itp.).

65
Ręczna pompa wody Die Waschwasser Handpumpe

Pompa ręczna umożliwiająca pompowanie wody do celów sanitarnych ze zbiornika kompensacyjnego 2.

88
Rozdzielacz instalacji tlenowej Der Sauerstoffverteiler Informacje dodatkowe...

Umożliwia wzbogacanie powietrza w tlen.

Informacje dodatkowe...
55 Informacje dodatkowe...
Rozdzielacz wysokiego ciśnienia Der Torpedo Hochdruck Luftverteiler Informacje dodatkowe...

Rozdzielacz instalacji sprężonego powietrza wysokiego ciśnienia dziobowego przedziału torpedowego.

Informacje dodatkowe...
24 Informacje dodatkowe...
Rozrusznik silnika przednich sterów głębokości Der Anlasser des Tiefenrudermotors Informacje dodatkowe...

Układ umożliwiający prawidłowy rozruch oraz hamowanie silnika elektrycznego napędzającego przednie stery głębokości.

Informacje dodatkowe...
1 Informacje dodatkowe...
Silnik dziobowych sterów głębokości (pod płytami pokładu) Der Tiefenrudermotor (unter Deck)

Elektryczny silnik napędzający dziobowe stery głębokości.

87
Silnik pneumatyczny Der Ankerspillmotor Informacje dodatkowe...

Silnik zasilany sprężonym powietrzem z okrętowej instalacji wysokiego ciśnienia służący do napędu windy kotwicznej oraz kabestanu.

Informacje dodatkowe...
17 Informacje dodatkowe...
Skrzynka rozdzielcza Gr 4a Der Verteilerkasten Gr 4a

Skrzynka rozdzielcza obwodu zasilania Gr 4a.

13
Skrzynka rozdzielcza Gr 5a Der Verteilerkasten Gr 5a

Skrzynka rozdzielcza obwodu zasilania 5a.

16
Skrzynka rozdzielcza Li 2b2a Der Verteilerkasten Li 2b2a

Skrzynka rozdzielcza obwodu zasilania Li 2b2a.

14
Skrzynka rozdzielcza Li 3c Der Verteilerkasten Li 3c

Skrzynka rozdzielcza obwodu zasilania Li 3c.

15
Stelaż na zapasowe pochłaniacze potasowe Der Rahmen für die Vorratlufterneuerungsgeräte

Stelaż, w którym magazynowano zapasowe pochłaniacze potasowe. W dziobowym przedziale torpedowym znajdowało się 41 z 212 pochłaniaczy dostępnych na pokładzie.

62
Stelaż z zapasowymi pochłaniaczami potasowymi Der Rahmen mit die Vorratlufterneuerungsgeräte

Stelaż, w którym magazynowano zapasowe pochłaniacze potasowe. W dziobowym przedziale torpedowym znajdowało się 41 z 212 pochłaniaczy dostępnych na pokładzie.

60-61
Sterburtowy zawór trójdrożny Das Brückeventil der Torpedozelle 3 Informacje dodatkowe...

Sterburtowy zawór trójdrożny umożliwiający połączenie zbiorników kompensacyjnych 2 i 3.

Informacje dodatkowe...
32 Informacje dodatkowe...
Szafka wodoszczelna Der wasserdicht Schrank

Szafka mieszcząca ubrania sztormowe.

83
Szyna transportowa podłużna Die Längstransportschiene

Szyna transportowa umożliwiająca przemieszczanie torped w kierunku podłużnym.

51
Szyna transportowa poprzeczna Die Quertransportschiene

Szyna transportowa umożliwiająca przemieszczanie torped w kierunku poprzecznym.

49-50
Tablica lampek kontrolnych wyrzutni torpedowych Die Torpedo Lampentafel Informacje dodatkowe...

Na tablicy zebrane są cztery lampki sygnalizujące gotowość wyrzutni do strzału oraz zdalne wystrzelenie torpedy.

Informacje dodatkowe...
45 Informacje dodatkowe...
Telefon łączności wewnętrznej Die baterielose Befehlsübermittlung Anlage Informacje dodatkowe...

Nie wymagający zasilania telefon służący do przekazywania rozkazów.

Informacje dodatkowe...
11 Informacje dodatkowe...
Terminal instalacji rozgłoszeniowej Die Lautsprecheranlage Informacje dodatkowe...

Gniazda umożliwiające podłączenie słuchawek oraz mikrofonu do instalacji rozgłoszeniowej okrętu.

Informacje dodatkowe...
12 Informacje dodatkowe...
Torpeda parogazowa G7a Das G7a Torpedo

Torpeda parogazowa G7a z zamontowaną głowicą ćwiczebną 1215.

53
Układ sterowania silnikiem przednich sterów głębokości Der Fernanlasser des Tiefenrudermotors Informacje dodatkowe...

Układ umożliwiający sterowanie z centrali silnikiem elektrycznym napędzającym przednie stery głębokości.

Informacje dodatkowe...
2 Informacje dodatkowe...
Wciągarka Der Flaschenzug

Wciągarka umożliwiająca pionowe przemieszczanie torped.

47-48
Wyciągowy kanał wentylacyjny Der Abluftstrang

Kanał wentylacyjny usuwający zużyte powietrze z przedziału.

58
Wyrzutnia torpedowa I Das Torpedorohr I Informacje dodatkowe...

Wyrzutnia torped kalibru 533mm - G7a i G7e.

Informacje dodatkowe...
26 Informacje dodatkowe...
Wyrzutnia torpedowa II Das Torpedorohr II Informacje dodatkowe...

Wyrzutnia torped kalibru 533mm - G7a i G7e.

Informacje dodatkowe...
35 Informacje dodatkowe...
Wyrzutnia torpedowa III Das Torpedorohr III Informacje dodatkowe...

Wyrzutnia torped kalibru 533mm - G7a i G7e.

Informacje dodatkowe...
38 Informacje dodatkowe...
Wyrzutnia torpedowa IV Das Torpedorohr IV Informacje dodatkowe...

Wyrzutnia torped kalibru 533mm - G7a i G7e.

Informacje dodatkowe...
37 Informacje dodatkowe...
Właz do mesy podoficerskiej Der Eingang zum Unteroffizier Raum

Znajdujący się w wodoszczelnej grodzi właz do mesy podoficerskiej.

66
Zawór burtowy grupy sprężonego powietrza 6 Das Bordventil der Hochdruck Luftflachen Gruppe 6

Zawór burtowy przewodu prowadzącego do dwóch butli sprężonego powietrza grupy 6 umieszczonych poza kadłubem sztywnym.

18
Zawór i złącze ładowania torped Das Torpedo Luftfüllventil und der Anschluss Informacje dodatkowe...

Zawór i złącze wysokiego ciśnienia umożliwiające podłączenie elastycznych przewodów do napełniania zbiorników powietrza torped.

Informacje dodatkowe...
23 Informacje dodatkowe...
Zawór izolacyjny dolotowego kanału wentylacyjnego Der Absperrschieber der Zuluftstrang

Znajdujący się w grodzi pomiędzy przedziałami zawór umożliwiający odizolowanie przedziału w celu uniemożliwienia przecieku wody lub rozprzestrzeniania się trujących gazów.

56
Zawór izolacyjny wyciągowego kanału wentylacyjnego Der Absperrschieber der Abluftstrang

Znajdujący się w grodzi pomiędzy przedziałami zawór umożliwiający odizolowanie przedziału w celu uniemożliwienia przecieku wody lub rozprzestrzeniania się trujących gazów.

57
Zawór napełniania zbiornika kompensacyjnego nr 2 Das Flutenventil der Torpedozelle 2 Informacje dodatkowe...

Zawór umożliwiający napełnienie wodą zaburtową zbiornika kompensacyjnego nr 2 w celu zrównoważenia ciężaru wystrzelonej torpedy.

Informacje dodatkowe...
28 Informacje dodatkowe...
Zawór napełniania zbiornika kompensacyjnego nr 3 Das Flutenventil der Torpedozelle 3 Informacje dodatkowe...

Zawór umożliwiający napełnienie wodą zaburtową zbiornika kompensacyjnego nr 3 w celu zrównoważenia ciężaru wystrzelonej torpedy.

Informacje dodatkowe...
29 Informacje dodatkowe...
Zawór wysokiego ciśnienia Das Hochdruck Luftventil Informacje dodatkowe...

Zawór wysokiego ciśnienia przewodu używanego do doprowadzenia powietrza do torped w trakcie czynności serwisowych.

Informacje dodatkowe...
21 Informacje dodatkowe...
Zawory zalewania oraz osuszania wyrzutni II Die Ausgleicharmatur des Torpedorohres II Informacje dodatkowe...

Zawory umożliwiają zalanie i wyrównanie ciśnienia oraz osuszenie wyrzutni torpedowej.

Informacje dodatkowe...
42 Informacje dodatkowe...
Zawory zalewania oraz osuszania wyrzutni III Die Ausgleicharmatur des Torpedorohres III Informacje dodatkowe...

Zawory umożliwiają zalanie i wyrównanie ciśnienia oraz osuszenie wyrzutni torpedowej.

Informacje dodatkowe...
41 Informacje dodatkowe...
Zawory zalewania oraz osuszania wyrzutni IV Die Ausgleicharmatur des Torpedorohr IV Informacje dodatkowe...

Zawory umożliwiają zalanie i wyrównanie ciśnienia oraz osuszenie wyrzutni torpedowej.

Informacje dodatkowe...
39 Informacje dodatkowe...
Zawory ładowania butli sprężonego powietrza Die Füllenventilen der Ausstoszpatronen der Torpedorohren I und III Informacje dodatkowe...

Zawory służą do napełniania butli sprężonego powietrza, używanego do wystrzeliwania torped z wyrzutni I i III. Butle są napełniane z instalacji wysokiego ciśnienia okrętu.

Informacje dodatkowe...
46 Informacje dodatkowe...
Zbiornik kompensacyjny 2 (pod płytami pokładu) Die Torpedozelle 2 (unter Deck)

Zbiornik, który w momencie strzału torpedowego był napełniany wodą w celu skompensowania ciężaru wystrzelonej torpedy.

84
Zbiornik kompensacyjny 3 (pod płytami pokładu) Die Torpedozelle 3 (unter Deck)

Zbiornik, który w momencie strzału torpedowego był napełniany wodą w celu skompensowania ciężaru wystrzelonej torpedy.

85
Złącze wysokiego ciśnienia Die Torpedo Prüfstelle Informacje dodatkowe...

Złącze umożliwiające podłączenie dwóch elastycznych przewodów doprowadzających sprężone powietrze do torped w trakcie czynności serwisowych.

Informacje dodatkowe...
22 Informacje dodatkowe...