1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Złącze wysokiego ciśnienia

Nazwa oryginalna
Die Torpedo Prüfstelle

Zarówno parogazowa torpeda G7a jak i elektryczna G7e posiadały stery głębokości oraz kierunku poruszane przez maszynki sterowe zasilane sprężonym powietrzem. Do okresowej kontroli prawidłowego działania tych mechanizmów wymagane było doprowadzenie powietrza z instalacji sprężonego powietrza okrętu do specjalnych otworów serwisowych w kadłubie torpedy. Dodatkowo - w przypadku torped parogazowych - sprężone powietrze było wykorzystywane do sprawdzania działania zapalnika generatora parogazowego, silnika oraz urządzenia startowego.