1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Zawór i złącze ładowania torped

Nazwa oryginalna
Das Torpedo Luftfüllventil und der Anschluss

Zbiorniki sprężonego powietrza używanego do napędu torped parogazowych G7a były napełniane i okresowo uzupełniane z instalacji sprężonego powietrza okrętu. Także torpedy elektryczne G7e posiadały zbiornik sprężonego powietrza, które używane było do napędzania żyroskopu oraz do zasilania maszynek sterowych sterów głębokości oraz kierunku. Zbiorniki sprężonego powietrza obydwu typów torped były ładowane do ciśnienia 200 at.