1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Pokrętło zwalniaka łańcucha kotwicznego

Nazwa oryginalna
Das Handrad der Ankerslippvorrichtung

Zwalniak łańcucha kotwicznego to mechanizm, do którego zamocowane jest ostatnie ogniwo łańcucha. Służy do awaryjnego odłączania łańcucha, np. w sytuacji awarii stopera łańcucha, i w następstwie całkowitego rozwinięcia łańcucha.