1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

U-1062 typ VII F

Moderatorzy: Jatzoo, Brodołak

Posty: 1 • Strona 1 z 1

U-1062 typ VII F

Postprzez ObltzS » 09.12.06, 18:30

ARCHIWUM NIEMIECKICH
OKRĘTÓW PODWODNYCH 1935 - 1945


U-1062

DANE PODSTAWOWE :
Typ, wariant - VII F
Klasa - podwodny mały transportowiec torped
Data zlecenia budowy - 25.08.1941
Stocznia - F. Krupp Germaniawerft AG, Kiel-Gaarden
Seria - U-1059 do U-1062
Nr budowy - 696
Data położenia stępki - 12.08.1942
Wodowanie - 08.05.1943
Wejście do służby - 19.06.1943
Warunki budowy [WTWiO] - Baubelehrung U-Boote Ostsee Kiel / Kriegsschiffbaulehrabteilung für Unterseeboote Ostsee, Kiel / 1.KLA, Kiel
Dowódca okrętu w czasie prób zdawczo-odbiorczych / stopień -
Karl Albrecht, Oberleutnant zur See [1]
Nr poczty polowej - M 53 002


DOWÓDCY OKRĘTU :
Nazwisko / stopień / okres -
Karl Albrecht, Oberleutnant zur See, 19.06.1943 do 30.09.1944, [2]


PRZYDZIAŁ SŁUŻBOWY DO FLOTYLLI U-BOOTÓW :
Okres / nr i rodzaj flotylli / miejsce stacjonowania -
19.06.1943 do 31.12.1943 5 U-Flottille, Kiel, Ausbildungsboot; następnie Frontboot für Transportunternrhmungen,
01.01.1944 do 30.09.1944 12 U-Flottille, Bordeaux, Frontboot für Transportunternrhmungen,ODBYTE PATROLE BOJOWE :
Liczba patroli bojowych - 3
Liczba zatopionych statków - 0
Liczba uszkodzonych statków - 0
Liczba zatopionych okrętów wojennych - 0
Liczba uszkodzonych okrętów wojennych - 0
Tonaż statków zatopionych - 0
Tonaż statków uszkodzonych - 0
Tonaż okrętów zatopionych - 0
Tonaż okrętów uszkodzonych - 0


SZCZEGÓŁY REJSÓW - PATROLI BOJOWYCH :

18.12.1943 - 24.12.1943
Pod dowództwem Oberleutnanta zur See Karla Albrechta, 18.12.'43 - przeprowadzenie U-1062 z Kiel [Niemcy] do Bergen [Norwegia]; 24.12.'43 - wpłynięcie do bazy w Bergen.

1 PATROL BOJOWY : 03.01.1944 - 19.04.1944
Pod dowództwem Oberleutnanta zur See Karla Albrechta, 03.01.'44 - rejs bojowy U-1062 z Bergen do Penengu [Daleki Wschód] z zaopatrzeniem dla
U-Bootów działających na O. Indyjskim; 19.04.'44 - wpłynięcie do bazy w Penengu.

2 PATROL BOJOWY : 19.06.1944 - 02.07.1944
Pod dowództwem Oberleutnanta zur See Karla Albrechta, 19.06.'44 - rejs bojowy U-1062 z Penengu do Niemiec z materiałami i surowcami o znaczeniu strategicznym; 02.07.'44 - powrót do bazy w Penengu wskutek awarii sprężarki.

3 PATROL BOJOWY : 15.07.1944 - 30.09.1944 [zatopienie okrętu]
Pod dowództwem Oberleutnanta zur See Karla Albrechta, 15.07.'44 - rejs bojowy U-1062 z Penengu do Niemiec z materiałami i surowcami o znaczeniu strategicznym; 30.09.'44 - zatopienie U-1062SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA SŁUŻBY :
Data i godzina zatopienia - 30.09.1944
Ostatni dowódca / stopień / wiek - Karl Albrecht, Oberleutnant zur See +, [3]
39 lat 5 mies.
Miejsce zatopienia - na południowy-zachód od Cape Verde Island [okolice Wysp Zielonego Przylądka]
Pozycja zatopienia - 11° 30' N - 34° 30' W [pozycja przybliżona]
Kwadrat siatki Kriegsmarine -  EJ [prawdopodobnie]
Przyczyna zatopienia / zatopiony przez -
U-1062 został zatopiony od bomb głębinowych na wskutek ataku przeprowadzonego przez niszczyciele eskortowe amerykańskich lotniskowców USS "Mission Bay" i USS "Tripoli". Nikt z załogi U-1062 nie ocalał.

Zginęło - 55 osób
Uratowanych - 0

Oznaczenia :
+ dowódca zginął


FAKTY POTWIERDZONE :
Okręty typu VII F były projektowane i budowane jako podwodne transportowce torped - były kolejnym rozwinięciem i modernizacją podstawowego typy VII C. Projekt typu VII F był zastępczą koncepcją tzw. podwodnego frachtowca oznaczonego jako typ XX ["U-Frachtschiffe"], który jednak nigdy nie został zrealizowany. Wg założeń koncepcyjnych miały one zaopatrywać głównie w torpedy i inne materiały znajdujące się w Penangu okręty typu IX C-40 i IX D-1. Po wprowadzeniu do służby niemal wszystkie U-Booty odbywały z reguły rejsy szkoleniowe na Bałtyku, wchodząc w skład 4 Flotylli U-Bootóww Szczecinie. Wyjątek od tej reguły stanowiły podwodne transportowce torped typu VII F [od U-1059 do U-1062] - wszystkie one zostały przydzielone do bazującej w Kilonii 5 Flotylli U-Bootów.
Kadłub okrętu typu VII F był wydłużony na śródokręciu, za kioskiem o 10,5 m [dodatkowa sekcja kadłuba sztywnego]. Ta dodatkowa sekcja była magazynem dla 24 sztuk torped - była ona podzielona na sześć pionowych rzędów - po trzy rzędy tak z lewej jak i z prawej burty - z których każdy mieścił po 4 "węgorze". Dodatkowy luk załadunku owych torped, umieszczony za przedziałem magazynowym, ułatwiał załadunek i rozładunek tak dużej ilości torped. Oprócz tych torped okręt ten posiadał na swoim standardowym wyposażeniu 14 sztuk torped, rozmieszczonych tradycyjnie jak na typie VII C, które decyzją sztabu operacyjnego BdU dodatkowo mogły być przekazane na inne U-Booty prowadzące działania operacyjne w rejonach swoich patroli [typ VII F nie był typowym U-Bootem uderzeniowym].
Wydłużony kadłub dawał dodatkową powierzchnię, którą wykorzystano na umieszczenie w niej dwóch koi, oraz dwóch szaf chłodniczych na żywność [podobnie jak w typie VII D]. Poza tym w przedłużonych zbiornikach siodłowych oraz dodatkowych zbiornikach w kadłubie można było zabunkrować znacznie większe ilości tak oleju napędowego jak i balastu, dlatego były w stanie zaopatrywać U-Booty uderzeniowe na odległych akwenach operacyjnych. Proporcjonalnie do długości okrętu zwiększono także jego szerokość, co bardzo korzystnie wpłynęło na jego dzielność morską i poprawę warunków pływania.
Przeładunek torped z okrętu transportowego na okręt frontowy odbywał się w wynurzeniu na powierzchni morza, co stanowiło niebezpieczną operację, z uwagi na stałe już w tym czasie zagrożenie ze strony alianckich patroli lotniczych, dla których okręty podwodne wykonujące tę operację stawały się łatwym celem. Na tym etapie wojny [I poł. 1944 r.] U-Booty traciły już swoją przewagę i wobec siły alianckiego lotnictwa, które swoim zasięgiem obejmowało prawie cały Atlantyk, a perspektywa niezwykle długiego w czasie przekazywania torped na powierzchni była bardzo ryzykowna.

PATROLE BOJOWE :
14.05.1943 amerykańska 8 Armia Powietrzna dokonała dużego nalotu na Kilonię w liczbie 126 bombowców - jednymi z głównych celów były dwie stocznie : Deutsche Werke oraz F. Krupp Germaniawerft AG - w tej drugiej w wyniku bombardowania uszkodzeniu uległ zwodowany zaledwie sześć dni wcześniej kadłub U-1062, co spowodowało opóźnienie w przekazaniu tego okrętu do słuzby w U-Bootwaffe. U-1062 odbył łącznie 4 rejsy, w tym 3 zaliczonych zostało jako patrole bojowe. Po zakończeniu szkolenia, będąc jeszcze w składzie 5 U-Flottille U-1062 pod dowództwem Oblt.z.S. Karla Albrechta [Albrecht awansował od prostego marynarza do d-cy okrętu, służbę na U-Bootach rozpoczął w 1936 r. jako Steuermann na U-9, w trzynaście lat po wstąpieniu do Reichsmarine] 18.12.1943 wypłynął w swój pierwszy rejs do Norwegii w eskorcie niszczyciela, gdzie miał dotrzeć do bazy w Bergen. Na dwa dni przed dotarciem do bazy - 22.12.1943 U-Boot został dostrzeżony w śladzie torowym eskortującego go niszczyciela i zaatakowany o godz. 11:32 przez 9 samolotów[4] typu Baufighter z 144 i 404 Dywizjonu. Jako pierwszy atak wykonał Baufighter B zrzucając z odległości 800 m torpedę, ale okręt wykonał zwrot. Do atakujących samolotów otworzono ogień z działek p.lot U-Boota i artylerii niszczyciela. Do ponownego ataku przystąpiły dwa następne samoloty a ostrzał z ich broni pokładowej zabił jednego marynarza U-Boota z obsługi działek p.lot. [OfkMt Polzhuber Rudolf] a dwóch następnych ciężko ranił. W czasie tej walki Baufighter H z 404 Dywizjonu został strącony do morza. Trafiono również Baufightera F i widziano jak spadł do morza, ale d-ca U-Boota zgłosił tylko jedno zestrzelenie. Samoloty przerwały atak i w wigilię, 24.12.1943 U-1062 dotarł do bazy w Bergen, gdzie przeszedł niewielki remont po ostrzale.
1 PATROL BOJOWY :
Po krótkim postoju i uzupełnieniu zapasów U-1062 został przez B.d.U. skierowany 03.01.1944 na swój pierwszy patrol bojowy - jego misją było dotarcie do dalekowschodniej bazy U-Bootów w Penengu, która odczuwała ciągłe niedostatki zaopatrzenia dla stacjonujących tam okrętów. Głównym problemem były torpedy, które znajdowały się w tamtejszych magazynach już od ponad roku, a które były przeznaczone dla wcześniejszych łamaczy blokad. Okazały się one wadliwe w działaniach, stąd wystąpiła konieczność uzupełnienia ich stanu o sprawne torpedy, a starsze miały zostać z powrotem przetransportowane do Niemiec. U-1062 miał zabrać 31 torped[5], w tym 10 torped akustycznych typu "Zaunkönig".
Misja U-1062 miała być utajniona i skryta, a okręt otrzymał wyraźne rozkazy na czas trwania rejsu bojowego, by ewentualne ataki torpedowe przeprowadzać jedynie na szczególnie wartościowe cele. W marcu 1944 U-1062 znalazł się już na południowym Atlantyku, gdzie spotkał się koło Kapsztadu [22.03.'44] z powracającym do Niemiec U-188, któremu przekazał nowe szyfry i pocztę i pobrał od niego niewielką ilość paliwa oraz 10.04.'44 zatankował już na O. Indyjskim 30 t paliwa z U-532, z którym wspólnie dotarł do Penangu 19.04.1944. Na kilka dni przed wpłynięciem do Penengu B.d.U. przekazało drogą radiową rozkaz na U-1062, by wyrzucić za burtę 10 szt. torped akustycznych, aby Japończycy nie mogli zapoznać się z ich konstrukcją i działaniem. Albrecht tego rozkazu nie wykonał - polecenie to wzbudzało wątpliwości co do deklarowanej przyjaźni i wiarygodności Japonii jako sojusznika. Dopiero w dwa tygodnie później B.d.U. odwołało ten osobliwy rozkaz i zezwoliło na dostarczenie tych torped do dalekowschodniej bazy.[6]
Dowodzony przez K. Albrechta U-1062 jako jedyny z czterech U-Bootów, które z początkiem 1944 r. wyruszyły na Daleki Wschód dotarł do bazy w Penengu - pozostałe : U-177, U-852 i UIT-22 zostały zatopione.
2 PATROL BOJOWY :
W połowie 1944 U-1062 dwukrotnie próbował wyruszać z Penengu w powrotny rejs do Francji z ładunkiem ważnych materiałów i surowców - były nimi m. in. kauczuk. Po raz pierwszy okręt wyszedł w morze 19.06.'44 i został zaatakowany przez okręt podwodny sprzymierzonych - HMS "Storm" w czasie przejścia przez cieśninę Malakka. W owym czasie alianckie okręty podwodne odbywały stałe patrole bojowe wokół dalekowschodnich baz U-Bootów, by niszczyć te niemieckie okręty podwodne, które wypływały w powrotne rejsy tak do Niemiec jak i Francji - przeprowadzony atak na U-1062 okazał się nieskuteczny. 30.06.'44 awarii uległa jedna ze sprężarek okrętu i U-Boot musiał przerwać rejs i 02.07.'44 powrócił do Penangu. Planowane pierwotnie spotkanie w morzu z U-183 zostało w tej sytuacji odwołane.
Dowódca U-1062 nadał również komunikat do sztabu o stałej i intensywnej aktywności alianckiego lotnictwa w kwadracie siatki Kriegsmarine oznaczonych jako LO i LP50, usytuowanych na zachód od Malajów - aktywność ta zagrażała ewentualnym przyszłym operacjom U-Bootów na O. Indyjskim we wskazanym rejonie. Informacja ta spowodowała również wyznaczenie nowych tras podejść U-Bootów do bazy w Penengu rozkazem B.d.U. z dn. 14.07.'44 a 19.07.'44 wyznaczono również nowe trasy do innej bazy w Djakarcie.
3 PATROL BOJOWY :
Po usunięciu awarii ponowne wyjście w powrotny rejs zaplanowano na 15.07.'44. Tym razem, z powodu inwazji Aliantów w Normandii, U-1062 miał płynąć do Norwegii. Krótko po opuszczeniu Penengu już następnego dnia ponownie został zaatakowany przez aliancki okręt podwodny HMS "Templar", ale i ten atak okazał się również nieskuteczny, a U-Boot po zmyleniu pościgu skierował się na otwarty ocean. Kiedy U-1062 wpłynął na środkowy Atlantyk nadał do B.d.U. meldunek o niewystarczających zapasach paliwa, by mógł dopłynąć do Norwegii. Ponieważ U-219 znajdował się w najbliżej podwodnego transportowca torped B.d.U. drogą radiową nadało 21.09.'44 polecenie, by oba okręty spotkały się na południowy-zachód od Wysp Zielonego Przylądka na przybliżonej pozycji 11,5°N oraz 34,5°W.
Ta wymiana informacji pomiędzy dowództwem a okrętami została przechwycona i rozszyfrowana przez aliantów. Po ustaleniu tzw. siatki odniesienia lokalna stacja HF/DF namierzyła położenie U-1062. Na poszukiwanie okrętu udały się patrole lotnicze z dwóch amerykańskich lotniskowców eskortowych USS "Mission Bay" i USS "Tripoli". Samoloty te zrzuciły boje hydrolokacyjne, pozwalające dokładnie ustalić położenie U-Boota. Okręt został ostatecznie zlokalizowany 30.09.'44 i rozpoczął się na niego atak - początkowo zrzucono z samolotów lotnicze torpedy akustyczne "Fido", ale bez powodzenia. Towarzyszące lotniskowcom niszczyciele eskortowe przejęły inicjatywę prowadzenia ataków i zaatakowały skutecznie U-1062 bombami głębinowymi oraz pociskami z "jeża" [Hedgehog]. Kiedy U-219przybył w rejon spotkania usłyszał jedynie dobiegający z dużej odległości szereg eksplozji. Dokładna pozycja zatopienia U-1062 nie jest znana. O zatopieniu U-1062 B.d.U. dowiedziało się dopiero 12.12.'44 - informacje o tym zdarzeniu przesłał do sztabu U-219, kiedy sam dopłynął do Batawii.

UWAGI :
1. D-cą okrętu w chwili przejmowania go ze stoczni i wcielenia do służby był Karl Albrecht, był wówczas w stopniu
porucznika marynarki [Oberleutnant zur See].
2. Ostatni, najwyższy stopień dowódcy okrętu w czasie dowodzenia okrętem [zarówno w chwili straty okrętu jak również przeniesienia
służbowego na inny okręt lub na ląd].
3. Ostatni d-ca U-Boota U-1062.
4. C. Blair i J. F. White podają liczbę 9 samolotów, natomiast L. Paterson - 8 samolotów
5. Liczba transportowanych torped nie jest jednoznaczna - C. Blair podaje ilość 40 topred, J. F. White - 31 torped, natomiast L. Paterson podaje, że było ich
29 sztuk.


ANEKS 1 :
LISTA ZAŁOGI U-1062

Nazwisko i imię / stopień / data urodzenia / data zgonu / uwagi

Albrecht Karl, Strm-OLt.z.S, 21.04.1904, 30.09.1944; U-62 Strm. 12.'39-01.'40; U-9 ObStrm. 01.'40-03.'40; U-214 ObStrm. 11.'41-08.'42;
U-1062+ d-ca 19.06.'43-30.09.'44
urodz. Essen; zaginął : na południowy-zachód od Cape Verde Island; data wstąpienia do Reichsmarine : 1923
Becker Josef, BtsMt, 16.08.1918, 30.09.1944, U-1062+
Benecke Bernhard, MaschGfr, 05.04.1923, 30.09.1944, U-1062+
Betche Kurt, FkOGfr, 15.03.1923, 30.09.1944, U-1062+
Börner Helmut, MtrGfr, 24.11.1924, 30.09.1944, U-1062+
Brandt Erwin, OmaschMt, 29.03.1914, 30.09.1944, U-1062+
Browarzik Walter, MaschMt, 01.04.1922, 30.09.1944, U-1062+
Cieslak Franz, MtrOGfr, 01.12.1922, 30.09.1944, U-1062+
Drygalla Rudolf, OmechMt, 15.07.1918, 30.09.1944, U-1062+
Ehrlich Gerhard, MechGfr, 10.10.1924, 30.09.1944, U-1062+
Engel Alfons, MaschOGfr, 26.04.1925, 30.09.1944, U-1062+
Fellermeier Xaver, MtrOGfr, 19.01.1925, 30.09.1944, U-1062+
Feustel Arno, MtrOGfr, 15.03.1924, 30.09.1944, U-1062+
Göbels Heinz, MaschGfr, 08.05.1925, 30.09.1944, U-1062+
Gossen Gerhard, MtrGfr, 30.01.1924, 30.09.1944, U-1062+
Grumser Peter, Omasch, 06.02.1915, 30.09.1944, U-1062+
Hechler Rudolf, Arzt, 17.04.1912, 30.09.1944, U-1062+
Hilse Kurt, OfkMt, 24.07.1921, 30.09.1944, U-1062+
Himisch Hans, MechOGfr, 16.01.1922, 30.09.1944, U-1062+
Hollain Erich, MtrOGfr, 01.02.1924, 30.09.1944, U-1062+
Holm Heinz, MaschMt, 04.01.1920, 30.09.1944, U-1062+
Inkoferer Wilhelm, MtrOGfr, 24.07.1925, 30.09.1944, U-1062+
Irler Josef, MtrOGfr, 04.10.1922, 30.09.1944, U-1062+
Ivanovius Siegfried, MaschOGfr, 26.09.1920, 30.09.1944, U-1062+
Janocha Gerhard, FkMt, 25.12.1920, 30.09.1944, U-1062+
Kahlau Wilhelm, Lt.z.S, 28.06.1923, 30.09.1944, U-1062+, data wstąienia do Kriegsmarine : V/1941
Kastenholz Bernhard, MaschMt, 11.02.1923, 30.09.1944, U-1062+
Keibel Erwin, ObtsMt, 19.11.1920, 30.09.1944, U-1062+
Kirschner Josef, MtrOGfr, 21.02.1924, 30.09.1944, U-1062+
Kräcker Johannes, Omasch, 09.05.1916, 30.09.1944, U-1062+
Krage Hans, MechOGfr, 25.11.1923, 30.09.1944, U-1062+
Krüger Wolfgang, MaschMt, 08.05.1923, 30.09.1944, U-1062+
Kunde Friedrich, OLt.z.S, 10.12.1915, 30.09.1944, U-1062+
Küper Werner, OmaschMt, 09.05.1921, 30.09.1944, U-1062+
Manke Fritz, MechOGfr, 30.11.1924, 30.09.1944, U-1062+
Niehoff Josef, MtrGfr, 31.03.1924, 30.09.1944, U-1062+
Nöhles Karl, MaschMt, 04.11.1922, 30.09.1944, U-1062+
Peter Helmut, MtrOGfr, 02.12.1924, 30.09.1944, U-1062+
Polzhuber Rudolf, OfkMt, 09.09.1919, 22.12.1943, U-1062, zginął na M. Północnym w wyniku ataku lotniczego, urodz. Freiburg /Breisgau, data wstąpienia do Kriegsmarine : UN.5735/39.T., pochwany w Friedhof Trondheim-Havstein, rząd X, grób nr 27a,
Poppe Richard, MaschOGfr, 26.01.1924, 30.09.1944, U-1062+
Rauppach Udo, Ostrm, 17.09.1919, 30.09.1944, U-1062+
Rendler Heinz, MechMt, 05.07.1921, 30.09.1944, U-1062+
Rippin Kurt, MaschOGfr, 30.06.1922, 30.09.1944, U-1062+
Rodenkirchen Franz-Josef, MaschOGfr, 21.03.1924, 30.09.1944, U-1062+
Sachse Heinz, MaschOGfr, 11.02.1924, 30.09.1944, U-1062+
Schäf Johann, MaschOGfr, 23.05.1925, 30.09.1944, U-1062+
Seiffer Otto, MtrHGfr, 23.09.1921, 30.09.1944, U-1062+
Steckhan Heinrich, OLt.z.S, 15.10.192, 30.09.1944, U-1062+
Stiller Herbert, MaschOGfr, 10.05.1920, 30.09.1944, U-1062+
Tegtmeier Heinrich, OLt.ing, 03.10.1916, 30.09.1944, U-1062+
Thiedeitz Alfred, Fähnr MN, 03.10.1919, 30.09.1944, U-1062+
Wachter Rudolf, MaschGfr, 04.10.1924, 30.09.1944, U-1062+
Wagner Helmut, MaschGfr, 16.11.1923, 30.09.1944, U-1062+
Willner Erwin, MaschOGfr, 27.08.1924, 30.09.1944, U-1062+
Ziegel Kurt, BtsMt, 19.01.1922, 30.09.1944, U-1062+

źródła :
badania własne; www.uboat.net; www.ubootwaffe.net;
C. Blair, Hitlera wojna U-Bootów, T. II, MAGNUM, Warszawa 1998 - 1999,
L. Paterson, Szare Wilki Hitlera - U-Booty na Oceanie Indyjskim, L & L, Gdańsk 2005
ObltzS
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.675.000 BRT

Dołączył(a): 05.07.05, 19:31
Lokalizacja: Polska południowa

Posty: 1 • Strona 1 z 1

Powrót do Typ VIIKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron