1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

U-116 typ X B

Moderatorzy: Jatzoo, Brodołak

Posty: 24 • Strona 1 z 1

U-116 typ X B

Postprzez ObltzS » 10.10.05, 20:50

Witam !

U-BOOTWAFFE
ARCHIWUM NIEMIECKICH
OKRĘTÓW PODWODNYCH 1935 - 1945
U-116DANE PODSTAWOWE :
TYP, WARIANT : X B
KLASA : PODWODNY STAWIACZ MIN
DATA ZLECENIA BUDOWY : 31.01.1939
STOCZNIA KRUPP GERMANIAWERFT; KIEL
SERIA U-116 do U-119
NR BUDOWY : 615
DATA POŁOŻENIA STĘPKI : 01.07.1939
WODOWANIE : 03.05.1941
WEJŚCIE DO SŁUŻBY : 26.07.1941
DOWÓDCA OKRĘTU W CZASIE PRÓB ZDAWCZO-ODBIORCZYCH / STOPIEŃ
WERNER VON SCHMIDT; KORVETTENKAPITÄN/1
NR POCZTY POLOWEJ : M 43 288DOWÓDCY OKRĘTU :
NAZWISKO STOPIEŃ OKRES
WERNER VON SCHMIDT KORVETTENKAPITÄN/2 05.1941 - 09.1942
WILHELM GRIMME OBERLEUTNANT ZUR SEE/2 09.1942 - 10.1942
PRZYDZIAŁ SŁUŻBOWY DO FLOTYLLI U-BOOTÓW :
OKRES NUMER I RODZAJ FLOTYLLI / MIEJSCE STACJONOWANIA / KRAJ
07.1941 - 01.1942 2 U-FLOTTILLE - WILHELMSHAVEN /
LORIENT
AUSBILDUNGSBOOT
02.1942 - 10.194 1 U-FLOTTILLE KIEL & BREST
AUSBILDUNGSBOOT / FRONTBOOTODBYTE PATROLE BOJOWE :
LICZBA PATROLI BOJOWYCH 3
LICZBA ZATOPIONYCH STATKÓW 1
LICZBA USZKODZONYCH STATKÓW 1
LICZBA ZATOPIONYCH OKRĘTÓW WOJENNYCH 0
LICZBA USZKODZONYCH OKRĘTÓW WOJENNYCH 0
TONAŻ STATKÓW ZATOPIONYCH 4.284 BRT
TONAŻ STATKÓW USZKODZONYCH 7.093 BRT
TONAŻ OKRĘTÓW ZATOPIONYCH 0
TONAŻ OKRĘTÓW USZKODZONYCH 0
ILOŚĆ ZAOPATRYWANYCH OKRĘTÓW 17SZCZEGÓŁY REJSÓW - PATROLI BOJOWYCH :

OKRĘTY TYPU X B BYŁY PIERWOTNIE PROJEKTOWANE I BUDOWANE JAKO PODWODNE STAWIACZE MIN I TAKIE BYŁO ICH PRZEZNACZENIE. JEDNAK Z UWAGI NA WYPOWIEDZENIE WOJNY PRZEZ NIEMCY STANOM ZJEDNOCZONYM I NOWYM ZADANIOM JAKIE POSTAWIŁ TEN FAKT PRZED SIŁAMI PODWODNYMI KRIEGSMARINE - ROZSZERZENIE OFENSYWY U-BOOTÓW NA OBSZARY ZACHODNIEGO I POŁUDNIOWEGO ATLANTYKU ORAZ OCEANU INDYJSKIEGO, OKRĘTY TE BYŁY WYKORZYSTYWANE TAKŻE DO WYKONYWANIA MISJI ZAOPATRZENIOWYCH DLA INNYCH U-BOOTÓW.
PO ZNISZCZENIU PRZEZ ALIANTÓW DZIAŁAJĄCEJ NA ATLANTYKU FLOTY NAWODNYCH NIEMIECKICH TANKOWCÓW, OKRĘTY TE MIAŁY WSPOMAGAĆ W MISJACH ZAOPATRZENIOWYCH JEDNOSTKI Z FLOTY PODWODNYCH ZBIORNIKOWCÓW [OKRĘTY TYPU XIV], KTÓRA TO FLOTA BYŁA ZBYT SZCZUPŁA W STOSUNKU DO ZWIĘKSZONYCH ZADAŃ I POTRZEB.
WYKORZYSTYWANIE OKRĘTÓW TYPU XB DO TEJ NOWEJ ROLI BYŁO PROBLEMATYCZNYM ZADANIEM, Z UWAGI NA NIEBEZPIECZNY ŁADUNEK MIN MORSKICH TYPU SMA, KTÓRE MIAŁY NA SWOIM POKŁADZIE, DLATEGO TEŻ OKRĘTY TE MIAŁY NAJCZĘŚCIEJ POŁĄCZONE PATROLE BOJOWE [STAWIANIE PÓL I ZAGRÓD MINOWYCH] Z MISJAMI ZAOPATRZENIOWYMI, KTÓRE WYKONYWAŁY PO WYPEŁNIENIU WSZYSTKICH CELÓW PATROLU BOJOWEGO.
FLOTA NIEMIECKICH PODWODNYCH ZBIORNIKOWCÓW I ZAOPATRZENIOWCÓW OPERUJĄCYCH NA ATLANTYKUZOSTAŁA SKUTECZNIE ZNISZCZONA PRZEZ ALIANTÓW W OKRESIE OD MARCA DO SIERPNIA 1943 ROKU./3

1 PATROL BOJOWY
16.05.1942 - 09.06.1942
POD DOWÓDZTWEM KORVKAP. W. VON SCHMIDTA,
MISJA ZAOPATRZENIA 6 U-BOOTÓW/4,
KWADRAT SIATKI MORSKIEJ KRIEGSMARINE CC

2 PATROL BOJOWY
27.06.1942 - 23.08.1942
POD DOWÓDZTWEM KORVKAP. W. VON SCHMIDTA,
MISJA ZAOPATRZENIA 5 U-BOOTÓW/5,
KWADRAT SIATKI MORSKIEJ KRIEGSMARINE ES

3 PATROL BOJOWY
22.09.1942 - ??.10.1942 +++
POD DOWÓDZTWEM OBLTzS. W. GRIMME,
MISJA ZAOPATRZENIA 6 U-BOOTÓW/6,
KWADRAT SIATKI MORSKIEJ KRIEGSMARINE BD
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA SŁUŻBY :
DATA I GODZ. ZATOPIENIA : 11.10.1942 ???
OSTATNI DOWÓDCA / STOPIEŃ / WIEK
WILHELM GRIMME +
OBERLEUTNANT zur SEE, 35 LAT 5 MIESIĘCY
MIEJSCE ZATOPIENIA : ZATOKA BISKAJSKA
POZYCJA ZATOPIENIA : 45°09' N - 04°54' E /7
KWADRAT SIATKI KRIEGSMARINE : BF 8350
PRZYCZYNA ZATOPIENIA, ZATOPIONY PRZEZ :
U-116 ZATONĄŁ PRAWDOPODOBNIE W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO BOMBOWEGO ATAKU LOTNICZEGO
PRZEZ SAMOLOT RAF Z FORMACJI COASTAL COMMAND
ZGINĘŁO : 56
URATOWANYCH : 0


FAKTY POTWIERDZONE :
PO ODBIORZE OKRĘTU ZE STOCZNI DO MARCA 1942 PRZEPROWADZAŁ ĆWICZENIA NA BAŁTYKU, OPERUJĄC Z PORTÓW W KILONII I GDAŃSKU. PRZED WPROWADZENIEM U-116 DO SŁUŻBY W CHARAKTERZE ZBIORNIKOWCA ZAOPATRZENIOWEGO OKRĘT TEN PRZEPROWADZAŁ W CIEŚNINIE SKAGERRAK ĆWICZENIA W STAWIANIU MIN MORSKICH TYPU SMA. Z POCZĄTKIEM MARCA 1942 ZOSTAŁ PRZYDZIELONY DO 1 FLOTYLLI U-BOOTÓW W BREŚCIE. 03.03.1942 OKRĘT ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY DO SCHRONU NA WYSPIE HELGOLAND. 04.03.1942 - PIERWSZE WYJŚCIE NA M. PÓŁNOCNE W CELU PRZEPROWADZANIA DALSZYCH PRÓB I ĆWICZEŃ, JEDNAK W SKUTEK AWARII NOWYCH TYPÓW URZĄDZEŃ DO STAWIANIA MIN MORSKICH SMA ZOSTAŁ SKIEROWANY DO STOCZNI GERMANIA WERFT W KILONII W CELU PRZEPROWADZENIA NAPRAW, KTÓRE TRWAŁY DO 17.03.1942. PO ZAKOŃCZONYCH NAPRAWACH 29.03.1942 U-116 PONOWNIE ZOSTAŁ SKIEROWANY DO SŁUŻBY.
W DN. 05.04.1942 WYJŚCIE Z KILONII NA PATROL ĆWICZEBNY I DO 13.04.1942 PROWADZENIE PRZERWANEJ WCZEŚNIE OPERACJI MINOWANIA, KTÓRA MIAŁA SIĘ ROZPOCZĄĆ 01.03., LECZ ZOSTAŁA PRZERWANA PRZEZ WSPOMNIANĄ AWARIĘ I ZŁĄ POGODĘ - ZAKOŃCZENIE OPERACJI STAWIANIA MIN 15.04.1942 - DOŚWIADCZALNEJ ZAGRODY MINOWEJ NA SKAGERRAKU I WPŁYNIĘCIE U-116 DO KRISTIANSAND. 16.04.1942 U-116 POWRÓCIŁ DO BERGEN. 26.04.1942 PONOWNIE WYSZEDŁ W MORZE Z 200 TONAMI PALIWA W ĆWICZEBNĄ MISJĘ ZAOPATRZENIOWĄ NA PÓŁNOCNY ATLANTYK. W TRZY DNI PÓŹNIEJ - 29.04.1942 KOŁO ROCKALL BANK WYKRYŁ GO SAMOLOT TYPU HUDSON Z COASTAL COMMAND. EKSPLOZJA CELNIE ZRZUCONEJ BOMBY SPOWODOWAŁA LICZNE USZKODZENIA, M. IN. ROZSZCZELNIENIU ULEGŁY ZBIORNIKI PALIWA A MIEJSCE WYCIEKU BYŁO NIEMOŻLIWE DO ZLOKALIZOWANIA I USUNIĘCIA W WARUNKACH NA MORZU; DOWÓDCA VON SCHMIDT PODJĄŁ DECYZJĘ O POWROCIE DO JEDNEJ Z BAZ FRANCUSKICH - W CZASIE POWROTU PRZEKAZAŁ DO BdU INFORMACJĘ O WYKRYTYM KONWOJU NA ZACHÓD OD PRZYLĄDKA FINISTERRE. 05.05.1942 U-116 WPŁYNĄŁ DO BAZY W LORIENT.

16.05.1942 OKRĘT WYSZEDŁ W PIERWSZY PATROL BOJOWY Z LORIENT; OKRĘT MIAŁ NA POKŁADZIE TYLKO 5 TORPED, CO POZWOLIŁO NA ZAŁADUNEK WIĘKSZEJ ILOŚCI ZAPASÓW I ZAOPATRZENIA DLA INNYCH U-BOOTÓW. 19.05. WYSTĄPIŁY PONOWNIE NIESZCZELNOŚCI [UTRATA 16 TON PALIWA], KTÓRE ZAŁOGA USUNĘŁA SAMODZIELNIE. PIERWSZE PODANIE PALIWA NA U-BOOTY MIAŁO MIEJSCE W ODLEGŁOŚCI OK. 600 Mm NA POŁUDNIE OD PRZYLĄDKA RACE [KWADRAT SIATKI CC 6555] DLA OKRĘTÓW PODWODNYCH Z GRUPY "HECHT" W DNIACH 26÷29.05.1942 PRZEKAZANO ZAOPATRZENIE NA 6 OKRĘTÓW - PODANO OK. 30 - 45 T PALIWA NA KAŻDY OKRĘT I ZAOPATRZONO W ŻYWNOŚĆ NA 14 DNI REJSU. BUNKROWANIE ODBYŁO SIĘ W TRUDNYCH WARUNKACH POGODOWYCH - SILNY WIATR I MOCE FALOWANIE. ŁĄCZNIE PRZEKAZANO OK. 215 T PALIWA. 30.05.1942 DÖNITZ WYSŁAŁ DEPESZĘ DO DOWÓDCY U-116 : "DO SCHMIDTA. DOBRZE WYKONANE BUNKROWANIE." NA POCZĄTKU CZERWCA 1942 U-116 PO WYDANIU RESZTEK PALIWA [U-404, U-578 KTÓRE POPŁYNĘŁY DO BRZEGÓW AMERYKI] OKRĘT TEN W DNIU 09.06.1942 POWRÓCIŁ DO LORIENT. DÖNITZ OSTATECZNIE TAK OCENIŁ TEN PATROL : "PATROL KRÓTKI, LECZ PRZEPROWADZONY BARDZO DOBRZE." UWAGI I WNIOSKI DOWÓDCY U-116 W. VON SCHMIDTA ZAWARTE W DZIENNIKU OKRĘTOWYM DOTYCZĄCE BUNKROWANIA PALIWA [HOLOWANIE ZAOPATRYWANEGO OKRĘTU NA LINACH STALOWYCH, DO KTÓRYCH BYŁY PODWIESZONE WĘŻE PALIWOWE, A NIE HOLOWANIE TYLKO NA WĘŻACH PALIWOWYCH; ŚREDNIA WYDAJNOŚĆ BUNKROWANIA OK. 13 - 20 T PALIWA NA GODZINĘ; WZAJEMNE USTAWIENIE OKRĘTÓW; PRĘDKOŚCI OKRĘTÓW ITP.] STAŁY SIĘ PODSTAWĄ DO SFORMUŁOWANIA WYTYCZNYCH OPERACJI BUNKROWANIA, CHOCIAŻ KRIEGSMARINE NIGDY NIE OPRACOWAŁA OFICJALNYCH PROCEDUR DOTYCZĄCYCH PROBLEMATYKI BUNKROWANIA PALIWA Z OKRĘTÓW PODWODNYCH.

W POCZĄTKACH CZERWCA 1942 HITLER OPRACOWAŁ PLAN, ABY III RZESZA WYPOWIEDZIAŁA WOJNĘ OTWARCIE PROAMERYKAŃSKIEJ BRAZYLII, KTÓRA UDOSTĘPNIŁA SWOJE TERYTORIUM DLA LICZNYCH BAZ LOTNICTWA I US NAVY. WG PLANÓW HITLERA OK. 10 do 15 U-BOOTÓW POWINNO NIESPODZIEWANIE ZAATAKOWAĆ PODEJŚCIA DO NAJWAŻNIEJSZYCH PORTÓW BRAZYLIJSKICH - ZASKOCZONY TYM PLANEM DÖNITZ ARGUMENTOWAŁ, ŻE ZORGANIZOWANIE ATAKU Z ZASKOCZENIA ZNISZCZY PRZYGOTOWANE JUŻ I OPRACOWANE PLANY ROZLOKOWANIA U-BOOTÓW, ŁĄCZNIE Z PROGRAMEM KAMPANII NA WODACH AMERYKAŃSKICH, SUGEROWAŁ, ABY TERMIN ATAKU NA ŻEGLUGĘ U BRZEGÓW BRAZYLII ODŁOŻYĆ DO CZASU, AŻ ZOSTANĄ WPROWADZONE DO SŁUŻBY NOWE OKRĘTY ORAZ TZW. "MLECZNE KROWY". BERLIN ODRZUCIŁ PROPOZYCJĘ DÖNITZA I HITLER KAZAŁ READEROWI PRZYGOTOWAĆ OPERACJĘ NA POCZĄTKU SIERPNIA. JUŻ 20.06.1942 DÖNITZ OTRZYMAŁ Z OKM STOSOWNE DYREKTYWY. NIE KRYJĄC SWOICH POGLĄDÓW NIECHĘTNIE WYZNACZYŁ 10 U-BOOTÓW ORAZ TYMCZASOWY PODWODNY ZBIORNIKOWIEC U-116. PLANOM TYM ENERGICZNIE SPRZECIWIŁ SIĘ J. VON RIBBENTROP, KTÓRY PRZEKONAŁ HITLERA, ŻE POJAWIENIE SIĘ U BRAZYLIJSKICH BRZEGÓW NIEMIECKICH OKRĘTÓW PODWODNYCH ZANIEPOKOI I ZNIECHĘCI PRONIEMIECKO NASTAWIONE RZĄDY ARGENTYNY I CHILE. POD NACISKIEM RIBBENTROPA HITLER 26.06.1942 ODWOŁAŁ WYDANE JUŻ WCZEŚNIEJ ROZKAZY.

NATĘPNEGO DNIA 27.06.1942 U-116 WYSZEDŁ NA SWÓJ DRUGI PATROL. NA OKRĘT ZOSTAŁA ZAMUSTROWANA GRUPA Z B-DIENST [WYWIAD], KTÓRA MIAŁA IDENTYFIKOWAĆ SPOTKANE W MORZU JEDNOSTKI. 08.07.1942 ZIDENTYFIKOWANO SZWAJCARSKI MOTOROWIEC M/S SAENTIS. W DNIACH 08 do 10.07.1942 NA POŁUDNIE OD WYSP ZIELONEGO PRZYLĄDKA U-116 ZAOPATRZYŁ 5 U-BOOTÓW Z GRUPY "HAI". W DNIACH 11-12.07.1942 U-116 BRAŁ WSPÓLNIE Z TĄ GRUPĄ UDZIAŁ W ATAKU NA KONWÓJ OS 33. ZATOPIENIE STATKÓW Z TEGO KONWOJU BYŁO MOŻLIWE DZIĘKI PRACY GRUPY B-DIENST, KTÓRA IDENTYFIKOWAŁA NADAWANE PRZEZ STATKI SYGNAŁY. 22.07.1942 U-116 PRZEPROWADZIŁ JESZCZE JEDEN ATAK TORPEDOWY I ARTYLERYJSKI NA NIEZIDENTYFIKOWANY STATEK, ALE NIESKUTECZNIE. DO 04.08.1942 U-116 PRZEKAZAŁ NA INNE U-BOOTY ŁĄCZNIE OK. 195 TON PALIWA ORAZ PROWIANT NA 11 TYGODNI POBYTU W MORZU. W CZASIE POWROTU DO BAZY PRZECHODZĄC PRZEZ ZAT. BISKAJSKĄ U-116 BYŁ ATAKOWANY 19.08.1942 PRZEZ SAMOLOTY ALAINCKIE, ALE 23.08.1942 POWRÓCIŁ CAŁO DO BAZY W LORIENT. DÖNITZ SKOMENTOWAŁ TAK TEN PATROL W KTB : "ZAOPATRZONYCH PIĘĆ U-BOOTÓW I ZATOPIONE DWA STATKI. NIC SZCZEGÓLNEGO NIE ODNOTOWANO."

TRZECI PATROL U-116 RÓWNIEŻ BYŁ ZWIĄZANY Z MISJĄ ZAOPATRZENIOWĄ - PO WYPEŁNIENIU WSZYSTKICH ZADAŃ NA ŚRODKOWYM ATLANTYKU - ZAOPATRYWANIE W KWADRACIE SIATKI KRIEGSMARINE BD 7555 OKRĘTÓW U-618, U-258, U-356 ORAZ U-221 - U-116 ZOSTAŁ SKIEROWANY W DROGĘ POWROTNĄ 04.10.1942. DWA DNI PÓŹNIEJ - 06.10.1942 ZNAJDUJĄC SIĘ W SEKTORZE BD 7196 [NA PÓŁNOC OD AZORÓW] NADAŁ RADIOTELEGRAM O ZAKOŃCZONYM ZAOPATRZENIU WSPOMNIANYCH U-BOOTÓW ORAZ DOŁĄCZYŁ MELDUNEK O POGODZIE W TYM REJONIE, KTÓRA OKAZAŁA SIĘ OSTATNIĄ WIADOMOŚCIĄ PRZEKAZANĄ PRZEZ TEN OKRĘT. DATĘ ZATOPIENIA U-116 MOŻNA PRZYJĄĆ Z DUŻYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIEM NA DZIEŃ 11.10.1942, PONIEWAŻ W TYM DNIU ZOSTAŁ ZŁOŻÓNY MELDUNEK JEDNEJ Z ZAŁÓG SAMOLOTU RAF-U O PRZEPROWADZONYM W TYM DNIU UDANYM ATAKU I ZATOPIENIU NIEMIECKIEGO OKRĘTU PODWODNEGO. PRZYPUSZCZA SIĘ, ŻE MÓGŁ TO BYĆ TYLKO U-116, KTÓRY W SWOJEJ DRODZE POWROTNIEJ DO BAZY ZNALAZŁ SIĘ WE WSPOMNIANYM MIEJSCU, O KTÓRYM MÓWIŁ MELDUNEK O ATAKU I ZATOPIENIU U-BOOTA. INNE OKRĘTY PODWODNE U-404 ORAZ U-460, KTÓRE RÓWNIEŻ O TYM CZASIE POWRACAŁY DO BAZY I ZNAJDOWAŁY SIĘ WE WSPOMNIANYM KWADRACIE SIATKI KRIEGSMARINE BF NIE MELDOWAŁY JEDNAK O ŻADNYCH ATAKACH LOTNICZYCH.

W DNIU 06.11.1942 PODWODNY STAWIACZ MIN I ZAOPATRZENIOWIEC U-116 ZOSTAŁ OFICJALNIE UZNANY ZA ZAGINIONY. NIE POWIODŁY SIĘ PRÓBY ODTWORZENIA JEGO OSTATNIEGO DNIA Z DZIENNIKA WOJENNEGO KTB. LOS ZAŁOGI U-116 POZOSTAWAŁ NIEZNANY. DOKUMENTY WYWIADU ALIANCKIEGO RÓWNIEŻ NIE PODAJĄ ŻADNYCH BLIŻSZYCH SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT ZATOPIENIA U-116. PLANOWANY POWRÓT OKRĘTU DO BAZY ZOSTAŁ WYZNACZONY NA DZIEŃ 13.10.1942, ALE U-116 NIGDY TAM NIE DOTARŁ.UWAGI :

1. W. VON SCHMIDT BYŁ DOWÓDCĄ OKRĘTU W CHWILI PRZEJMOWANIA GO ZE STOCZNI I WCIELENIA DO SŁUŻBY, BYŁ WÓWCZAS W STOPNIU KORVETTENKAPITÄNA. W. VON SCHMIDT [36 LAT] BYŁ DOŚWIADCZONYM OFICEREM KRIEGSMARINE; W LATACH 1935 -
1939 BYŁ DOWÓDCĄ DWÓCH FLOTYLLI U-BOOTÓW; PRZED OBJĘCIEM DOWÓDZTWA NA U-116 NIE PŁYWAŁ NIGDY NA ŻADNYM OKRĘCIE PODWODNYM.
2. OSTATNI, NAJWYŻSZY STOPIEŃ DOWÓDCY OKRĘTU W CZASIE DWOWDZENIA OKRĘTEM [ZARÓWNO W CHWILI STRATY OKRĘTU JAK RÓWNIEŻ PRZENIESIENIA SŁUŻBOWEGO NA INNY OKRĘT LUB NA LĄD].
3. ALIANCI W TYM OKRESIE WPROWADZILI NOWĄ TAKTYKĘ ZWALCZANIA U-BOOTÓW, POLEGAJĄCĄ NA STWORZENIU NA ATLANTYKU TZW. ZESPOŁÓW POSZUKIWAWCZO-UDERZENIOWYCH, ZŁOŻONYCH Z LOTNISKOWCÓW ESKORTOWYCH ORAZ OKRĘTÓW OSŁONY, KTÓRE WE WSPÓŁPRACY Z WYWIADEM I UZYSKANYCH OD NIEGO DANYCH UDAWAŁY SIĘ W REJONY KONCENTRACJI U-BOOTÓW, BY JE NISZCZYĆ - POMOCĄ W TEJ TAKTYCE OKAZAŁO SIĘ ZASTOSOWANIE RADARU ORAZ NOWEJ AKUSTYCZNEJ TORPEDY LOTNICZEJ "FIDO".
4. WYKAZ U-BOOTÓW POBIERAJĄCYCH ZAOPATRZENIE Z U-116 W CZASIE 1 PATROLU : U-590; U-406;
U-94; U-124; U-569; U-96.
5. WYKAZ U-BOOTÓW POBIERAJĄCYCH ZAOPATRZENIE Z U-116 W CZASIE 2 PATROLU : U-582; U-130;
U-507; U-572; U-752. W DN. 11.07.1942 U-116 W CZASIE ATAKU NA KONWÓJ OS 33 ODPALIŁ DWIE TORPEDY Z WYRZUTNI RUFOWEJ DO PAROWCA S/S CORTONA, ALE NIESKUTECZNIE, GDYŻ STATEK NIE ZOSTAŁ ZATOPIONY, ALE JEDYNIE USZKODZONY. W DN. 12.07.1942 U-116 W TRAKCIE ATAKU NA KONWÓJ OS 33 ZATOPIŁ POJEDYNCZĄ TORPEDĄ BRYTYJSKI FRACHTOWIEC S/S SHAFTESBURY; WZIĄŁ NA POKŁAD JAKO JEŃCA WOJENNEGO KAPITANA ZATOPIONEJ JEDNOSTKI 6. WYKAZ U-BOOTÓW POBIERAJĄCYCH ZAOPATRZENIE Z U-116 W CZASIE 3 PATROLU :
U-618; U-356; U-221; U-258; U-43; U-106.
7. DOKŁADNA POZYCJA ZATOPIENIA PODWODNEGO STAWIACZA MIN U-116 DO DZISIAJ NIE JEST ZNANA - INNE ŹRÓDŁA PODAJĄ PRZYBLIŻONĄ POZYCJĘ ZATONIĘCIA JAKO 45°00' N - 31°30' E, CZYLI OSTATNIĄ POZYCJĘ Z DN. 06.10.1942, TJ. DNIA OSTATNIEGO
PRZESŁANEGO Z OKRĘTU MELDUNKU. PODANA POZYCJA 45°09' N - 04°54' E JEST POZYCJĄ PRZYBLIŻONĄ Z DN. 11.10.1942, TJ. POZYCJĄ Z MELDUNKU ZAŁOGI SAMOLOTU RAF-U, A RÓŻNICA WYNIKA Z PRZEBYTEJ POMIĘDZY 06.10. A 11.10. DROGI PRZEZ WRACAJĄCY DO BAZY U-116. BLIŻSZE SZCZEGÓLY DOTYCZĄCE UTRATY OKRĘTU NIGDY NIE ZOSTAŁY DOKŁADNIE POZNANE.

OZNACZENIA :
+ - DOWÓDCA ZGINĄŁ
* - DOWÓDCA OCALAŁ


OZNACZENIA :
* BEZ ZAOPATRZENIA W OLEJ NAPĘDOWY, TYLKO ZAOPATRZENIE W PROWIANT EWENTUALNIE ZAOPATRZENIE W CZĘŚCI ZAPASOWE I DORAŹNA POMOC MEDYCZNA
** BEZ ZAOPATRZENIA W OLEJ NAPĘDOWY I PROWIANT, TYLKO ZAOPATRZENIE W CZĘŚCI ZAPASOWE I DORAŹNA POMOC MEDYCZNA


ANEKS 1 :

LISTA ZAŁOGI U-116
NAZWISKO I IMIĘ STOPIEŃ DATA URODZENIA DATA
ZGONU UWAGI

Aigner Josef MtrGfr 15.09.1924 11.10.1942 U-116 +
Bauhoff Heinz MaschGfr 12.12.1921 11.10.1942 U-116 +
Bayer Herbert OLt.z.s 15.01.1919 11.10.1942 U-116 + I WO
Berger Rolf-Oskar MaschMt 26.10.1916 11.10.1942 U-116 +
Bockmann Gerhard-Alfred MaschMt 28.08.1918 11.10.1942 U-116 +
Bosl Leonhard OMasch 31.08.1915 11.10.1942 U-116 +
Brecht Alfred OMaschMt 08.05.1917 11.10.1942 U-116 +
Brzozon Norbert FkGfr 13.04.1924 11.10.1942 U-116 +
Butterwegge Ludwig MaschGfr 11.12.1922 11.10.1942 U-116 +
Ernst Alois MaschGfr 13.09.1920 11.10.1942 U-116 +
Falkenhain Erich FkMt 07.01.1919 11.10.1942 U-116 +
Filla Heinz MaschGfr 03.04.1923 11.10.1942 U-116 +
Glage Heinz MechGfr 04.03.1922 11.10.1942 U-116 +
Gräbe Wilhelm MtrOGfr 29.05.1916 11.10.1942 U-116 +
Grimme Wilhelm OLt.z.S 12.05.1907 11.10.1942 ur. : Osnabrück;
wstąpienie do Reichsmarine : 1925;
d-ca U-146 [10.41 - 06.42] przed objęciem U-116
Hengst Helmut FkMt 25.12.1919 11.10.1942 U-116 +
Jakobs Heinrich-Franz MaschGfr 06.01.1923 11.10.1942 U-116 +
Kameke von Horst-Tessen KpLt 21.02.1916 24.06.1943 U-116 : I WO [07.41 - 09.42]
U-84 : I WO [09.42 - 12.42]
UD-5 : d-ca [01.43 - 02.43]
U-119 : d-ca [04.43 - 06.43]
Keimer Kurt MtrGfr 01.11.1922 11.10.1942 U-356; U-116 +
Keller Oskar OLt.ing 22.11.1917 11.10.1942 U-116 +
Kirschner Hermann MechMt 04.04.1920 11.10.1942 U-116 +
Klein Willi MaschGfr 27.06.1923 11.10.1942 U-116 +
Kranz Horst MtrGfr 29.03.1924 11.10.1942 U-116 +
Krause Wilhelm MtrGfr 26.07.1924 11.10.1942 U-116 +
Kröger Klaus FkGfr 27.01.1924 11.10.1942 U-116 +
Leisten Heinrich MtrGfr 24.12.1922 11.10.1942 U-116 +
Löhnert Erwin MtrGfr 07.02.1923 11.10.1942 U-116 +
Löhr Karl-Heinz Lt.z.S 29.02.1912 11.10.1942 U-116 +, II WO
Lorbeer Werner MaschMt 19.04.1921 11.10.1942 U-116 +
Mai Jacob MtrOGfr 28.02.1920 11.10.1942 U-116 +
Maurer Emil MtrOGfr 08.02.1921 11.10.1942 U-116 +
Mense Werner MtrGfr 27.01.1918 11.10.1942 U-116 +
Menzel Eberhard KpLt.ing.LI brak danych brak danych U-32; U-116
odznaczony : DKiG [31.08.42, U-116]

Mewes Hans-Heinrich BtsMt 25.02.1920 11.10.1942 U-116 +
ur. : Wedel;
wstąpienie do Kriegsmarine :
UO.1352/1938S
odznaczony : EK-II : 10.06.42 - U-116;
U-Boots-Kriegsabzeichen : 26.08.42 - U-116

Niederprüm Christoph OMaschMt 03.09.1917 11.10.1942 U-116 +
Nottelmann Hans Lt.ing 28.01.1920 11.10.1942 U-116 +
Pedersen Willi BtsMt brak danych brak danych U-9; U-15; U-16;
U-61; U-116
Peetz Karl-Heinz MechOGfr 26.06.1920 11.10.1942 U-116 +
Petzold Walter BtsMt 17.09.1913 11.10.1942 U-116 +
Pohl Rudolf MtrOGfr 24.05.1921 11.10.1942 U-116 +
Richter Georg MaschGfr 20.07.1923 11.10.1942 U-116 +
Richter Kurt MaschOGfr 22.10.1921 11.10.1942 U-116 +
Röder Johann OStrm 05.09.1913 11.10.1942 U-116 +
Rohwer Heinz MtrGfr 24.09.1923 11.10.1942 U-116 +
Rosensprung Paul MaschMt 04.11.1915 11.10.1942 U-116 +
Scheel Gunther MaschMt 09.04.1919 11.10.1942 U-116 +
Schmidt Josef ObGfr 05.10.1919 11.10.1942 U-116 +
Schmidt von Werner KKpt 17.04.1906 02.08.1978 U-9; U-12;
U-25 : d-ca [03.01.38 - 10.12.38];
U-40; U-15;
U-116 : d-ca [05.41 - 09.42]
ur. : Görlitz;
wstąpienie do Reichsmarine : 1926

Schröter Heinrich StOMasch 16.03.1910 11.10.1942 U-116 +
Schuck Hermann MaschOGfr 18.12.1920 11.10.1942 U-116 +
Schüller Heinrich MaschOGfr 14.06.1920 11.10.1942 U-116 +
Staben Max MaschGfr 10.11.1922 11.10.1942 U-116 +
Stiebeiner Helmut MtrGfr 26.06.1922 11.10.1942 U-116 +
Stuber Wolfram OFahnr.z.S 31.12.1922 11.10.1942 U-116 +
Tonndorf Jürgen Arzt brak danych brak danych U-116 +
Welker Friedrich OBtsMt 08.06.1919 11.10.1942 U-116 +
Wiederhold Paul MaschOGfr 18.12.1921 11.10.1942 U-116 +
Wintzer Ernst OMaschMt 18.04.1916 11.10.1942 U-47 [MaschGfr.];
U-116 +
odznaczony : EK-I


Ziegler Hans OBtsMt 26.03.1917 11.10.1942 U-116 +


OZNACZENIA DO ANEKSU :

U-116 + - ZGINĄŁ WRAZ Z OKRĘTEM
Ostatnio edytowano 05.11.05, 12:42 przez ObltzS, łącznie edytowano 2 razy
ObltzS
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.725.000 BRT

Dołączył(a): 05.07.05, 19:31
Lokalizacja: Polska południowa

Postprzez Myszkin » 11.10.05, 09:57

Pytanie do Obltzs: czy muszą być DUŻE LITERY? To trochę męczy...
Myszkin
Kapitän zur See
 
Tonaż: 960.000 BRT

Dołączył(a): 24.05.05, 15:57
Lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski/Warszawa

U-116

Postprzez Florek » 11.10.05, 14:31

Z przedstawionego tekstu wnioskuję że samoloty RAF-u zaatakowały w podanej pozycji obcy okręt podwodny oraz, biorąc pod uwagę miejsce i czas, że był to prawdopodobnie U-116.
W każdym razie, idąc z treścią postu, zdażyło się to "prawdopodobnie".
Skąd wątpliwości ?
Czy ten zaatakowany okręt podwodny poszedł na dno czy nie ?
Jeżeli tak, to ktoś tam powinien popłynąć i sprawdzić co tam na dnie leży.
Ja ze zrozumiałych względów (finansowych i technicznych) nie jestem w stanie podobnej ekspedycji zorganizować, ale są ludzie którzy zamiast pływać po sto razy do wraku "Titanica" to mogli by popłynąć tu i tam i wyjaśnić czy w paru pozycjach leżą właśnie te okręty z czasów II wojny światwej które leżą tam "prawdopodobnie".
Dzisiejszy świat jest niepraktyczny.
Florek
Leutnant zur See
 
Tonaż: 161.000 BRT

Dołączył(a): 25.09.05, 15:21
Lokalizacja: Stalowa Wola

Postprzez Myszkin » 11.10.05, 15:40

Niepraktyczne to jest pływanie do wraku Uboota, takich wraków jest przecież kilkaset, a Titanic jest jeden. I ludzie dadzą duże pieniądze, by mieć jakieś pamiątki z Titanica a nie z "jakiegos" uboota.

Prośba do forumowiczów (na razie anonimowa :wink: )

NIE ZAPOMINAJCIE O ORTOGRAFII !!!!

Wiem, że każdy może się pomylić, ale niektóre posty aż rażą w oczy.[/b]
Myszkin
Kapitän zur See
 
Tonaż: 960.000 BRT

Dołączył(a): 24.05.05, 15:57
Lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski/Warszawa

Postprzez Grom » 11.10.05, 15:42

Myszkin napisał(a):Pytanie do Obltzs: czy muszą być DUŻE LITERY? To trochę męczy...

Bardzo inspirująca uwaga Myszkin. Może byś tak przestał się czepiać ?
To naprawdę nie tylko trochę męczy. Koledze należą się słowa uznania za włożoną pracę, a takie uwagi zachowaj dla siebie bo chyab nikt oprócz ciebie nie ma ochoty ich czytać.
Grom
Fregattenkapitän
 
Tonaż: 701.000 BRT

Dołączył(a): 16.03.04, 11:22
Lokalizacja: Reading UK

U-116 typ X B

Postprzez ObltzS » 11.10.05, 17:03

Witam Kolegów Forumowiczów !

Dziękuję za nadsyłane uwagi - uważam że wszystkie one są ważne i pomogą każdemu, kto chciałby "zmierzyć się" z opracowaniem jakiegokolwiek U-Boota. Mają rację kol. kol. Myszkin i Grom - rzeczywiście duże litery męczą [zwłaszcza jak tekst jest przydługawy, ale próba wyświetlenia wszystkich zdarzeń czasami zajmuje tyle miejsca] - ponieważ jest to pierwszy tego typu post, zatem przyjmijmy, że uczymy się na własnych błędach - ja również - i z tego powodu jestem Kolegom Forumowiczom winien parę wyjaśnień.
Pierowtnie pisałem ten tekst w Wordzie w formie tabelarycznej, ale okazało się, że próba przetransponowania Wordowskiego tekstu jest niemożliwa [post nie przyjmuje pewnych znaków i symboli] - powstały zatem niechciane tzw. "krzaki", które zaśmiecają tekst i czynią go słabo czytelnym. W nastęnych opracowaniach tego już nie będzie [codziennie stajemy się mądrzejsi o nowe doświadczenia].
I tak :
- przypisy oznaczone są kolorem czerwonym,
- w aneksie dotycz. list załogi "krzak" &#8224 miał oznaczać + [czyli
załogant zginął wraz z okrętem],
- w oznaczeniach do faktów potwierdzinych "krzak" &#8224 miał oznaczać
jak wyżej,
- w pozycji zatopienia "&ordm" miało oznaczać stopnie georgaficzne
a "&#8217" minuty owych stopni,
- w oznaczeniach dowódców okrętu krzak "&#8211" miał oznaczać
symbol "od - do".

Dziękuję wszystkim Kolegom za uwagi i proszę by ten pierwszy U-Boot [tekst] został potraktowany tytułem eksperymentu. Następne teksty będą pisane małą literą a stosowane znaki pisane słownie lub będą zamieszczone w innej formie [przyjaznej dla postu].
ObltzS
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.725.000 BRT

Dołączył(a): 05.07.05, 19:31
Lokalizacja: Polska południowa

U-116 typ X B

Postprzez ObltzS » 11.10.05, 17:21

Jeszcze jedna istotna rzecz, o którą prosił Kol. Jatzoo, kiedy 1,5 mies. temu planowaliśmy wszyscy nt. opisów poszczególnych U-Bootów - zapomniałem [co czynię teraz] podać źródła, z których korzystałem przy opracowaywaniu U-116. Podanie tzw. źródeł przyjęliśmy wszyscy jako warunek konieczny, zatem one dla zainteresowanych :

ŹRÓDŁO : BADANIA WŁASNE; www.deutscheuboote.de;
www.ubootwaffe.net; J. F. White, Mleczne krowy -
Podwodne zaopatrzeniowce atlantyckich wilczych stad
1941 - 1945, BELLONA, Warszawa 2001;
C. Blair, Hitlera wojna U-Bootów, T. I - II, MAGNUM,
Warszawa 1998 - 1999
Ostatnio edytowano 02.11.05, 20:15 przez ObltzS, łącznie edytowano 1 raz
ObltzS
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.725.000 BRT

Dołączył(a): 05.07.05, 19:31
Lokalizacja: Polska południowa

Postprzez tobruk » 11.10.05, 18:34

--> ObltzS - brawo za kawał pionierskiej roboty, przetarcie szlaku. Miło jest widzieć efekt pracy kogoś, kto chce coś robić dla innych. Zupełnie zgadzam się z Gromem: nie zważaj na tych, którzy szukają dziury w całym, podnosząc wrzawę zamiast wnieść coś nowego.
tobruk
Kapitän zur See
Kapitän zur See
Vip User
 
Tonaż: 817.000 BRT

Dołączył(a): 18.11.03, 00:03
Lokalizacja: lubuskie

Re: U-116 typ X B

Postprzez Grom » 11.10.05, 19:29

Naprawdę imponująca praca ObltzS, jestem pełen
uznania. Sprawy czcionek:

ObltzS napisał(a):- w aneksie dotycz. list załogi "krzak" &#8224 miał oznaczać + [czyli
załogant zginął wraz z okrętem],
- w oznaczeniach do faktów potwierdzinych "krzak" &#8224 miał oznaczać
jak wyżej,
- w pozycji zatopienia "&ordm" miało oznaczać stopnie georgaficzne
a "&#8217" minuty owych stopni,
- w oznaczeniach dowódców okrętu krzak "&#8211" miał oznaczać
symbol "od - do".

Problem z krzakami przy przenoszeniu tekstu z windows do IE czy też forum pochodzi z różnicy przy kodowaniu znaków. Forum jako strona HTML koduje znaki w systemie iso 8859-2, natomiast word w para windows-1250. Piszę para ponieważ znaki typu cudzysłów lub inne iterpunkcje nie wyglądają identycznie. W takiej sytuacji strona nie wie co ma wyświetlić ponieważ znaku nie zna stąd pojawiają się krzaczki. By móc wyświetlać takie rzeczy bezproblemowo musiałbyś pisać wszystko we FrontPage lub innym edytorze html, przy ustawieniu kodowania znaków dokumentu na iso 8859-2.

Do wszystkich piszących historie okrętów
Mam książkę Wynn'a z dokładnymi danymi, numery zamówień, feld post itd itp. Jeśli ktoś będzie potrzebował jakichś danych służę pomocą.

Myszkin napisał(a):Mógłbym znów zacząć się z Tobą spierać - ale po co? Ostatnia nasza wymiana poglądów zakończyła się tak, że po tym jak ukazałem Twoje dwie wykluczające się wzajemnie wypowiedzi, zniknąłeś nagle z forum na jakieś dwa tygodnie

Komentarz - :lol:
P.S.
Dla Twojej informacji mam na głowie ważniejsze sprawy jak kruszenie kopii w temacie wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia. Lub jak wolisz jestem zbyt zajęty na dyskusje takiego rodzaju, zwłaszcza kiedy spotykam się ze słuchaniem własnego głosu i kompletną głuchotą na argumenty innych. Ty się wolisz czepić rzeczy pobocznych dla samego czepienia sięm tak jak w tym wypadku wielkości liter. Dla mnie to jest drugorzędne ponieważ kolega odwalił kawał roboty.
Tym się właśnie różnimy.
Grom
Fregattenkapitän
 
Tonaż: 701.000 BRT

Dołączył(a): 16.03.04, 11:22
Lokalizacja: Reading UK

U-116 typ X B

Postprzez ObltzS » 11.10.05, 20:30

Witam !
Dzięuję Kol. Gromowi za cenne i przydatne uwagi dotyczące tekstu [jak pisać, jaki wykorzystać program, kody itp.] - uwagi te przyszły o dobrym czasie, gdyż w kolejce są do opracowania kolejne U-Booty typu X B i z pewnością z nich skorzystam dla poprawy czytelność i przejrzystośći tekstu - Gromie, krótko mówiąc - pojawiły się jak przysłowiowy grom :lol: z jasnego nieba. Wielkie dzięki.
ObltzS
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.725.000 BRT

Dołączył(a): 05.07.05, 19:31
Lokalizacja: Polska południowa

U-116 typ X B

Postprzez ObltzS » 12.10.05, 17:01

Witaj Tobruku !
Moje plany dotycz. opracowań związane będą głównie w pierwszej kolejności podwodne stawiacze min typ X B [U-116 do U-119, U-219, U-220, U-233, U-234] w tym również Twój model U-119 - może jak będzie o nim opis, zamieścisz zdjęcia tego modelu.
Pozdrawiam
ObltzS
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.725.000 BRT

Dołączył(a): 05.07.05, 19:31
Lokalizacja: Polska południowa

U-116 typ X B

Postprzez ObltzS » 18.10.05, 17:04

Witam !
Informacja dla zainteresowanych Kolegów zdjęciami U-116 : na stronie http://www.ubootwaffe.net/ops/boat.cgi?boat=116;return=1 znajdują się zamieszczone fotografie [szt. 6] tematycznie związane z tym U-Bootem a pochodzące ze zbiorów R. Sysum'a. Nie wklejam ich do tego postu z uwagi na miejsce i pojemność, a podany adres z pewnością pozwoli trafić na tę stronę.
ObltzS
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.725.000 BRT

Dołączył(a): 05.07.05, 19:31
Lokalizacja: Polska południowa

Postprzez Grom » 18.10.05, 19:25

ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Grom
Fregattenkapitän
 
Tonaż: 701.000 BRT

Dołączył(a): 16.03.04, 11:22
Lokalizacja: Reading UK

Postprzez Jatzoo » 01.11.05, 11:36

DATA POŁOŻENIA STĘPKI : 01.07.1939


Według 'U-Boat Operations Of The IIWW' oraz 'U-Boat Fact File' i 'U-Boats Destroyed' - data położenia stępki to 15.1.1940 - liczba zabitych: od 55 (najbardziej prawdopodobna) do 57.

'Cortona' - atak przeprowadzony został wraz z U201.
Jatzoo
Grossadmiral
Grossadmiral
Global Mod
 
Tonaż: 2.352.000 BRT

Dołączył(a): 22.08.02, 15:03

U-116 typ X B

Postprzez ObltzS » 02.11.05, 20:53

Witam !

Datę położenia stępki pod U-116 zaczerpnąłem z informacji zawartych na nw. stronach : http://www.uboat.net/boats/u116.htm, http://www.ubootwaffe.net/ops/boat.cgi, http://www.u-boot-archiv.de/dieboote/u0116.html. Niestety nie dysponuję zagraniczną literaturą w tematyce U-Bootwaffe, a to co posiadam w swoich własnych zbiorach to tłumaczenia wydawane przez m. in. Bellona, Magnum i Finna - czyli prawie nic w porównaniu ze zbiorami innych Kolegów z Forum [swego czasu był przez nas wspólnie "wałkowany" temat polskich wydań zagranicznej literatury z tej tematyki] - zatem dla mnie pozostaje jedynie przeszukiwać internet i "wyłuskiwać" interesujące dane, a w odniesieniu do U-116 przywołane strony podają zgodnie 01.07.1939.
Gdybyśmy dysponowali rocznikami flot Kriegsmarine z tego okresu [o ile takowe były publikowane] być może pozwoliłoby to na jednoznaczne i pewne rozstrzygnięcie powstałych wątpliwości.
W przypadku większości U-Bootów typu X B wspólną cechą dla nich wszystkich jest stosunkowo długi czas [w porównaniu do innych typów] od momentu położenia stępki do oddania do służby. Być może na to miały wpływ takie czynniki jak możliwości produkcyjne stoczni, plany dot. terminów budowy tego typu [materiał, kooperacja, terminy montażu wyposażenia] lub złożoność związana z technologią budowy tego typu U-Boota - a wypada przypomnieć, że były to największe podwodne jednostki w całej Kriegsmarine, zatem stopień skomplikowania samej konstrukcji kadłuba z uwagi na typ [podwodny stawiacz min] mógł prawdopodobnie mieć także swoje znaczenie - w kadłubie były przecież zainstalowane tzw. szachty minowe mieszczące do 66 min [wg niektórych źródeł 60 min] typu SMA co mogło komplikować proces budowy w porównianu do typowych U-Bootów. Okręty te przechodziły również długi czas prób morskich, zanim wypłynęły w swoje pierwsze patrole bojowe. Poprzez porównanie tych czasów [położenie stępki - oddanie do służby] z innymi nr taktycznymi typu X B skłaniałbym się do podanej w poście daty : 01.07.1939.
Ostatnio edytowano 03.11.05, 20:39 przez ObltzS, łącznie edytowano 2 razy
ObltzS
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.725.000 BRT

Dołączył(a): 05.07.05, 19:31
Lokalizacja: Polska południowa

Postprzez Jatzoo » 02.11.05, 23:10

Gdybyśmy dysponowali rocznikami flot Kriegsmarine z tego okresu [o ile takowe były publikowane] być może pozwoliłoby to na jednoznaczne i pewne rozstrzygnięcie powstałych wątpliwości.


Co do roczników Kriegsmarine, to raczej bym na nie nie liczył (mam 40, 41 i 42) - tak szczegółowych informacji tam niestety nie ma. Już więcej byłoby w Nauticusach (ale też niestety nie mam z 39 roku).
Jatzoo
Grossadmiral
Grossadmiral
Global Mod
 
Tonaż: 2.352.000 BRT

Dołączył(a): 22.08.02, 15:03

Postprzez Korvettenkapitan » 03.11.05, 18:49

A może coś by się znalazło w Marine Rundschau?
Korvettenkapitan
Korvettenkapitän
 
Tonaż: 436.000 BRT

Dołączył(a): 21.01.04, 22:15
Lokalizacja: Nad Bałtykiem

Postprzez Grom » 03.11.05, 19:09

Taka odpowiedź dostałem na ubootwaffe.net

01.07.1939 Source: ASCHMONEIDT LIST (nie mam pojęcia co to za lista)
a to odpowiedź autora jednej ze źródłowych książek pana Petera Sarpe'a

Source

"Die Deutschen U-Boote und ihre Werften" Band I (E. Rossler)

Germaniawerft

Auftrag 31.1.1939 -- Kiellegung -- Stapellauf -- Indienststellung
Bau Nr.615 (U116) -- 15.1.1940 -- 3.5.1941 -- 26.7.1941
Bau Nr.616 (U117) -- 29.1.1940 -- 26.7.1941 -- 25.10.1941
Bau Nr.617 (U118) -- 1.3.1940 -- 23.9.1941 -- 6.12.1941

I w co tu teraz wierzyć ?
Update and edit:
Finalnie datę prawidłowo podał ObltzS:
Obrazek
Grom
Fregattenkapitän
 
Tonaż: 701.000 BRT

Dołączył(a): 16.03.04, 11:22
Lokalizacja: Reading UK

Postprzez Brodołak » 03.07.06, 12:46

Witam oto godło U-116
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Brodołak
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.770.000 BRT

Dołączył(a): 04.01.06, 13:36
Lokalizacja: Piastów

Re: U-116 typ X B

Postprzez ted » 10.03.14, 13:39

Z racji moich badań nad historią U 116 proszę kogoś o korektę dwóch podawanych wyżej pozycji ostatniego meldunku U-boota z 6 października1942 r. i wyliczonej pozycji, na której miał się on znaleźć 11 października (w Zatoce Biskajskiej). Trzeba zamienić w tych pozycjach E na W, bo bez tego pozycje wypadają na Morzu Czarnym albo na lądzie, ale na pewno nie na Atlantyku, przy zamianie na W będzie wszystko w porządku. Każdą pozycję warto sprawdzać w Google Maps (ja zawsze tak robię, gdy mam coś napisać o konkretnym wydarzeniu).
Powątpiewam w zatopienie z 11 października, bo już dawno to by się potwierdziło (przynajmniej znane byłyby dane samolotu). Natomiast 8 października polski samolot z Dywizjonu 304. atakował U-boota, a patrząc na mapę z zaznaczonymi pozycjami ataków z książki M. Konarskiego, znajduję również takie, które są blisko możliwej trasy powrotnej U-boota do bazy (można wykreślić taką z pozycji z 6 X do tej postulowanej 11 X), bo na razie nie wiem na pewno, która z nich dotyczy ataku z 8 października 1942 r. W każdym razie istnieje możliwość, że ten U-boot był atakowany tego dnia. Atak ten jest szczegółowiej przeze mnie opisany na liście podanej w dziale o II w.ś. i 304. Dywizjonie jako "łowcach U-bootów".
ted
Oberleutnant zur See
 
Tonaż: 287.000 BRT

Dołączył(a): 06.10.13, 20:35

Re: U-116 typ X B

Postprzez ted » 10.03.14, 22:17

Najlepiej chyba wykreślić najkrótszą możliwą trasę z miejsca ostatniego meldunku U 116 aż do Lorient, gdzie okręt docierał po poprzednich patrolach i w ostatnim także powinien się tam kierować. Tyle, że "celując" w Lorient kurs U-boota powinien się stopniowo przesuwać z 45°N ku 46°N, gdyby U 116 uparcie trzymał się 45°N kurs prowadziłby go ku Bordeaux, a nie Lorient. Tak czy owak w przypadku wykreślania kursu przez 45°N mam "zagęszczenie" kilku zaznaczonych na mapie ataków 304.Dywizjonu (pomiędzy 10°a 8°W), a blisko 46°N i nieco wyżej następne kilka pozycji ataków (pomiędzy 8°a 6°W). Zagadkę rozwiążę tylko dokładna pozycja bombardowania z archiwów.
ted
Oberleutnant zur See
 
Tonaż: 287.000 BRT

Dołączył(a): 06.10.13, 20:35

Re: U-116 typ X B

Postprzez ted » 12.03.14, 08:18

Zawsze jest jeszcze problem w kwestii pokonywanej odległości. Okręty typu X B nie były zbyt szybkie, a trudno wyrokować, ile U 116 płynąłby na powierzchni, a ile w zanurzeniu, jaki był stan morza itp. Na oko widać, że od miejsca ostatniego meldunku do miejsca przytaczanego ataku z 11 października to co najmniej 1200 mil. No i jaką średnią szybkość i odległość, którą mógł pokonać w ciągu doby przyjąć? Zakładając, że powyżej 12 w. - to mógł jeszcze pokonać ten dystans, a jak mniej? Dlatego nie ma pewności, czy ten atak dotyczył U 116, sprawdziłbym też ataki lotnicze na jednostki włoskie (zważywszy kierunek - ku Bordeaux, gdzie miały bazę). Atak z 8 października też może go nie dotyczyć, bo pytanie, czy okręt zdążyłby dotrzeć choć do skraju Zatoki Biskajskiej i wysokości najbardziej wysuniętego cypla Hiszpanii? Wątpliwe. Dlatego należy brać jeszcze jedną ewentualność - że okręt mógł zatonąć w wyniku wypadku podczas zanurzania (czyli błędu załogi).
ted
Oberleutnant zur See
 
Tonaż: 287.000 BRT

Dołączył(a): 06.10.13, 20:35

Re: U-116 typ X B

Postprzez ObltzS » 12.03.14, 19:15

Witam !

Z zaciekawieniem śledzę uwagi, jakie zamieszcza ted odnośnie tak uzupełnienia historii poszczególnych U-Bootów, jak również założonego oddzielnego tematu odnośnie dokonań polskich lotników działających w barwach RAF-u (dywizjon 304). Nikt jeszcze na forum nie rozpatrywał i nie wiązał historii niektórych niemieckich okrętów podwodnych z polskimi lotnikami w sposób tak ścisły i dokładny, jak nam od dłuższego czasu przedstawia ted. Jak się okazuje, historia U-Bootów nie we wszystkich wypadkach została jednoznacznie i do końca dopowiedziana. Jedną z takich historii może być rozwikłanie zagadki utraty U 116.

Bardziej przemawia do mnie utrata U 116 na skutek ataku lotniczego niż zatopienie poprzez błąd załogi - zarówno d-cy tych nietypowych okrętów jak i ich załogi były starannie dobierane z uwagi na nietypowe i nadzwyczaj niebezpieczne misje, jakie im powierzano.
Najlepiej chyba wykreślić najkrótszą możliwą trasę z miejsca ostatniego meldunku U 116 aż do Lorient, gdzie okręt docierał po poprzednich patrolach i w ostatnim także powinien się tam kierować. Tyle, że "celując" w Lorient kurs U-boota powinien się stopniowo przesuwać z 45°N ku 46°N, gdyby U 116 uparcie trzymał się 45°N kurs prowadziłby go ku Bordeaux, a nie Lorient. Tak czy owak w przypadku wykreślania kursu przez 45°N mam "zagęszczenie" kilku zaznaczonych na mapie ataków 304.Dywizjonu (pomiędzy 10°a 8°W), a blisko 46°N i nieco wyżej następne kilka pozycji ataków (pomiędzy 8°a 6°W). Zagadkę rozwiążę tylko dokładna pozycja bombardowania z archiwów.

W tym czasie Zat. Biskajska była już nazywana "aleją śmierci" a zniszczenie podwodnych zaopatrzeniowców to był najwyższy priorytet ...
ObltzS
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.725.000 BRT

Dołączył(a): 05.07.05, 19:31
Lokalizacja: Polska południowa

Re: U-116 typ X B

Postprzez ted » 27.04.14, 19:40

Dokładna pozycja ataku polskiej maszyny w dniu 8 października 1942 r. to 46°16’N, 08°24’W. Nadal do wyjaśnienia pozostaje kwestia, czy był to atak na tego, czy też innego U-boota (bo i to pod uwagę brać należy).
ted
Oberleutnant zur See
 
Tonaż: 287.000 BRT

Dołączył(a): 06.10.13, 20:35


Posty: 24 • Strona 1 z 1

Powrót do Typ XKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron