1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

U-234 typ X B

Moderatorzy: Jatzoo, Brodołak

Posty: 3 • Strona 1 z 1

U-234 typ X B

Postprzez ObltzS » 21.01.06, 15:32

ARCHIWUM NIEMIECKICH
OKRĘTÓW PODWODNYCH 1935 - 1945

 
U-234
 
DANE PODSTAWOWE :
Typ, wariant  -  X B
Klasa  -  podwodny  stawiacz  min
Data  zlecenia  budowy  -  07.12.1940
Stocznia  -  Krupp  Germaniawerft A. G.,  Kiel
Seria  -  U-233  do  U-234
Nr  budowy  -  664
Data  położenia  stępki  -  01.10.1941
Wodowanie  -  23.12.1943
Wejście  do  służby  -  02.03.1944
Warunki  budowy  [WTWiO]  -   Baubelehrung  U-Boote  Ostsee  Kiel /
Kriegsschiffbaulehrabteilung  für  Unterseeboote  Ostsee,  Kiel/1.KLA, Kiel  
Dowódca  okrętu  w  czasie  prób  zdawczo-odbiorczych /  stopień  -
                                      Johann-Heinrich FehlerKapitänleutnant [1]
Nr  poczty  polowej  -  M 53 388
 
 
DOWÓDCY OKRĘTU :
Nazwisko  /  stopień  /  okres  - 
Johann-Heinrich Fehler,  Kapitänleutnant,  02.03.1944  do  17.05.1945, [2]
 
 
 
 
PRZYDZIAŁ SŁUŻBOWY DO FLOTYLLI U-BOOTÓW :
Okres  /  nr  i  rodzaj  flotylli  /  miejsce  stacjonowania  -
02.03.1944  do  28.02.1945              5  U-Flottille  Kiel,  Ausbildungsboot
01.03.1945  do  08.05.1945            33  U-Flottille   Flensburg, Penang / Batavia  Malesia, Frontboot  für  Transportunternehmungen 
    
 
ODBYTE PATROLE BOJOWE :
Liczba  patroli  bojowych  -  1
Liczba  zatopionych  statków  -  0
Liczba  uszkodzonych  statków  -  0
Liczba  zatopionych  okrętów  wojennych  -  0
Liczba  uszkodzonych  okrętów  wojennych  -  0
Tonaż  statków  zatopionych  -  0
Tonaż  statków  uszkodzonych  -  0
Tonaż  okrętów  zatopionych  -  0
Tonaż  okrętów  uszkodzonych  -  0
Ilość  zaopatrywanych  okrętów  -  0
 
 
SZCZEGÓŁY REJSÓW - PATROLI BOJOWYCH :
Okręty  typu X B  były  pierwotnie  projektowane  i  budowane  jako  podwodne  stawiacze  min  i  takie  było  ich  przeznaczenie.  Jednak  z  uwagi  na  wypowiedzenie  wojny  przez  Niemcy  Stanom  Zjednoczonym  i  nowym  zadaniom  jaki  postawił  ten  fakt  przed  siłami  podwodnymi  Kriegsmarine  -  rozszerzenie  ofensywy  U-Bootów  na  obszary  zachodniego i południowego Atlantyku  oraz  Oceanu Indyjskiego,  okręty  te  były  wykorzystywane  także  do wykonywania  misji zaopatrzeniowych dla innych U-Bootów.
Po  zniszczeniu  przez  aliantów  działającej  na  Atlantyku  floty  nawodnych  niemieckich  tankowców,  okręty  te  miały  wspomagać  w  misjach  zaopatrzeniowych  jednostki  z  floty  podwodnych  zbiornikowców  [okręty  typu XIV],  która  to  flota  była  zbyt  szczupła  w  stosunku  do  zwiększonych  zadań  i  potrzeb.
Wykorzystywanie  okrętów  typu  X B  do  tej  nowej  roli  było  problematycznym  zadaniem,  z  uwagi  na  niebezpieczny  ładunek  min morskich  typu  SMA,  które  miały  na  swoim  pokładzie,  dlatego  też  okręty  te  miały  najczęściej  połączone  patrole  bojowe  [stawianie  pól  i  zagród  minowych]  z  misjami zaopatrzeniowymi,  które  wykonywały  po  wypełnieniu  wszystkich  celów  patrolu  bojowego.
Flota  niemieckich  podwodnych zbiornikowców i zaopatrzeniowców  operujących  na  Atlantyku  została  skutecznie  zniszczona  przez  aliantów  w  okresie  od  marca  do  sierpnia 1943. [3
 
 
24.03.1945 - 27.03.1945
Pod  dowództwem  Kptlt.  J.-H. Fehlera,  przejście  U-234  z  bazy  w  Kiel  do  portu w  Horten  [Norwegia].
 
05.04.1945 - 06.04.1945
Pod  dowództwem  Kptlt.  J.-H. Fehlera,  przejście  U-234  z  portu  Horten  do  bazy  w  Kristiansand  [Norwegia]. 
 
1 PATROL BOJOWY 16.04.1945 - 17.05.1945
Pod  dowództwem  Kapitänleutnanta  Johanna-Heinricha  Fehlera, misja  transportu  materiałów  wojennych  do  Japonii;  przed  wypłynięciem  okręt  został  przebudowany  dla  potrzeb  podwodnego  transportu;  obszar  operacji  :  północny  Atlantyk,  Ocaen  Indyjski  I  Azja  południowo-wschodnia;  16.04.1945  -  wypłynięcie  z  Kristiansand,  14.05.1945  -  U-234  poddał  się  US Navy  -  USS Sutton17.05.1945  -  U-234  pod  eskortą  został  doprowadzony  do  bazy  US Navy  w  Portsmouth              
 
 
 
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA SŁUŻBY :
Data  i  godzina  zatopienia  -  22.11.1947
Ostatni  dowódca / stopień / wiek  -  Johann-Heinrich Fehler,  Kapitänleutnant *, 
35  lat
Miejsce  zatopienia  -  40 Mm na płn.-wsch. Od Cape Cod  [Massachusettes]
Pozycja  zatopienia  - ?? ?? N,  ?? ?? W
Kwadrat  siatki  Kriegsmarine  -  ??
Przyczyna  zatopienia  /  zatopiony  przez  -
U-234  został  storpedowany przez amerykański okręt podwodny USS GREENFISH 22.11.1947  
Zginęło  -  0  osób
Uratowanych  -  0  osób
 
 
FAKTY POTWIERDZONE :
U-234  przed  rozpoczęciem  swego  pływania  doznał  uszkodzeń  na  terenie  stoczni,  gdzie  14.05.1943  8  Armia  Powietrzna  [w  składzie  126  bombowców]  przeprowadziła  nalot,  w  wyniku  którego  okręt  ten  doznał  wielu  uszkodzeń,  których  naprawa  trwała  ponad  3  miesiące.  Na  krótko  przed  wyznaczeniem  mu  zadań  operacyjnych,  w  czasie  odbywanych przez okręt i załogę prób technicznych w Horten stawiacz min uczestniczył 25.03.1945 w kolizji z U-1301  [typ  VII C/41].  Doznane    uszkodzenia  to  rozerwanie poszycia zbiorników paliwowo-balastowych.  Z  powodu  braku  w  Bergen  suchego  doku,  dowódca  U-234  wpłynął  okrętem  do  fiordu  w  pobliżu  Kristiansand  i  zanurzył okręt z ujemnym trymem na dziób,  co  spowodowało  wynurzenie  rufy  i  tym  samym  możliwość  wykonania  naprawy.
       
 
Pierwszy patrol bojowy -  U-234  był  drugim  U-Bootem,  który  w  roku  1945  został  wysłany  w  rejs,  którego  celem  miała  być  baza dalekowschodnia w Batawii.  Był  on  zarazem  ostatnim  o.p.  jakiego  Kriegsmarine  wysłała  w  ten  rejon.
Po  niezbędnej  przebudowie okrętu i wyposażeniu go w chrapy  U-Boot  ten   miał  być  podwodnym  transportowcem,  podobnie  jak  wcześniej  jego  bliźniaczy  typ  U-219.  Przebudowa  ta  polegała  na  demontażu części uzbrojenia,  w  tym  aparatów minowych,  a  uzyskane  miejsce  zaadoptowano  na  pomieszczenia  dla  ładunku,  jaki  miał  zabrać  ze  sobą  U-234.  Przeprowadzone  obliczenia konstrukcyjne  wykazały,  iż  po  przebudowie  U-Boot  będzie  miał  możliwość  wzięcia  na  pokład  ok.  250 t ładunku oraz niezbędnych zapasów wystarczających na przeprowadzenie 6 - 8 miesięcznego pobytu w morzu.  By  wygospodarować  na  przewidywany  tak  długi  rejs  dodatkowe miejsce dla paliwazdemontowano 2 rufowe wyrzutnie torpedowe,  a  rufowy  przedział  torpedowy  przekształcono  w  zasobnię  paliwa.  Przebudowie  także  uległa  dziobowa część okrętu,  gdzie  umieszczono  dodatkowy zbiornik trymowania.
Przechwycone  po  poddaniu  się  U-234  dokumenty  wskazywały,  iż  rodzaj  i  rozmiar  ładunku  ustalał  "Marine Donderdienst Aussland"  którym  dowodził  Kpt.z.S. Becker.  Ładunek  podlegał  rozkazom  Kptlt. Longheima  a  na  pokładzie  U-234  odpowiedzialnym  za  niego  był  II O  Lt.z.S  Karl Ernst Pfaff.
Wg  owych  dokumentów  w  skład ładunku wchodziło m. in.  :
-  74  t  ołowiu,
-  26  t  rtęci,
-  12  t  stali  szlachetnych,
-  7  ton  szkła  optycznego,
-  43  tony  dokumentów  [  w  tym  planów  samolotów],  instrumentów  pokładowych,  broni  i  środków  medycznych,
-  5  ton  amunicji  kal.  20  i  37  mm,
-  1  t  poczty,  filmów  i  poczty  kurierskiej,
-  560  kg  tlenku  uranu [4],
-  1  rozłożony  na  części  samolot  odrzutowy  ME-262.
 
Ponadto  na  pokład  U-234  dodatkowo zaokrętowano 12 osób,  nie  będących  członkami  stałej  załogi  okrętu,  a  byli  to  :
-  dwaj  oficerowie  japońscy  :  płk  lotnictwa  Genzo  Shosi  [inż.  Lotniczy]  i  kmdr  Hideo  Tomonaga  [inż.  Okrętowy,  specjalista  w  budowie  okrętów  podwodnych],
-  trzej  oficerowie  Luftwaffe  :  płk  Fritz  von  Sadrath,  płk  Erich  Menzel,  ppłk  Kai  Nieschling,
-  czterej  oficerowie  Kriegsmarine  :  Korvkpt  Heinrich  Hellendorn,  Kpt.z.S.  Heinz  Schlicke,  Kpt.z.S  Gerhard  Falk  i  Korvkpt  Richard  Bulla,
-  dwaj  cywilni  pracownicy  zakładów  lotniczych  Messerschmitta  :  August  Bringewald  oraz  Franz  Ruff .
W  Kristiansand  zaokrętował  ostatni  pasażer  generał  Luftwaffe  Ulrich  Kessler  [specjalista  w  dziedzinie  rakiet  p.lot],  nowomianowany  attaché  lotniczy  w  Tokio.
 
Po  wypłynięciu  U-234  z  Kristiansand  przez  pierwsze 16 dni okręt szedł w zanurzeniu na chrapach.  Na  powierzchnię  po  raz  pierwszy  wynurzył  się  dopiero  01.05.1945  zmuszony  do  tego  przez  sztormową  pogodę.  W  kolejnych  dniach  kontynuował  rejs  w  zanurzeniu,  wychodząc  na  powierzchnię  jedynie  nocą  w  celu  naładowania  akumulatorów  i  przewietrzenia  okrętu.  W dniu kapitulacji Niemiec 08.05.1945 U-234 znajdował się na środkowym Atlantyku a jego dowódca postanowił poddać się nie  Brytyjczykom  lecz  Amerykanom.  W  tym  celu  J.-H.  Fehler  wynurzył  okręt  i  obrał kurs na zachód.  W  międzyczasie  dwóch japońskich oficerów  na  wiadomość  o  zamiarze  kapitulacji  popełniło samobójstwo,  a  ich  ciała  pochowano  w  morzu.  Dowódca  okrętu  kazał  również  wyrzucić  za  burtę  detektor radiolokacyjny "Tunis"nadajnik "Kurier"  oraz  wszystkie  maszyny szyfrujące "Enigma" wraz z książkami kodów.  U-234  zaaresztował na morzu amerykański niszczyciel USS Sutton  i  pod  eskortą  doprowadził  go  do  portu  Portsmouth,  gdzie  U-Boot  zakotwiczył  burta  w  burtę  obok  U-805U-873  i  U-1228.
 
Marynarze  z  U-234  zostali  osadzeni  w  areszcie  w  Portsmouth,  a  wszystkich  pozostałych pasażerów i oficerów z U-Boota przewieziono do Fortu Hunt pod  Waszyngtonem,  gdzie  zostali  poddani  przesłuchaniom.  Do  Portsmouth  przewieziono  ponownie  Lt.z.S.  K. Pfaffa,  który  miał  nadzorować rozładunek kaset z tlenkiem uranu.   
 
     
UWAGI :
1. D-cą  okrętu  w  chwili  przejmowania  go  ze  stoczni  i  wcielenia  do  służby  był  Johann-Heinrich Fehler,  był  wówczas  w  stopniu  kapitana marynarki  [Kapitänleutnant]. 
2. Ostatni,  najwyższy  stopień  dowódcy  okrętu  w  czasie  dowodzenia  okrętem  [zarówno  w  chwili  straty  okrętu  jak  również  przeniesienia  służbowego  na  inny  okręt  lub  na  ląd].
3. Alianci  w  tym  okresie  wprowadzili  nową taktykę zwalczania U-Bootów,  polegająca  na  stworzeniu  tzw.  zespołów poszukiwawczo-uderzeniowych,  złożonych  z  lotniskowców  eskortowych  oraz  okrętów  osłony,  które  we  współpracy z wywiadem  i  uzyskanych  od  niego  danych  udawały  się  w  rejony  koncentracji  U-Bootów,  by  je  niszczyć  -  pomocą  w  tej  taktyce  okazało  się  zastosowanie  radaru  oraz  nowej  akustycznej torpedy lotniczej "Fido".
4. Tlenek  uranu  przechowywany  był  w  sześciennych  metalowych  kasetach, które  złożono  w  zasobnikach minowych.  Wg  specjalistów  z  tej  ilości  uranu można było pozyskać ok. 3,5 kg izotopu U235,  czyli  około  1/5 ilości potrzebnej do skonstruowania bomby atomowej.  Przypuszcza  się,  że przewożony  przez  U-234  tlenek  uranu  został  przekazany  na  potrzeby  amerykańskiego projektu "Manhattan"  -  projektu  i  budowy  pierwszej na świecie bomby atomowej.
   
Oznaczenia  :
 
+  dowódca  zginął
*  dowódca  ocalał
 
ANEKS 1 :
 
LISTA ZAŁOGI U-234
 
Nazwisko  i  imię  /  stopień  /  data  urodzenia  /  data  zgonu  /  uwagi
 
Bacher  Viktor,  MtrOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Bachmann  Werner,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Besuch  Gunther,  Arzt,  br.danych,  br.danych,  U-234
Distler  Otto,  OmaschMt,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Engelhardt  Otto,  MaschHGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Ernst  Horst,  KpLt.ing,  26.02.1909,  26.06.1992,  U-152,  U-234,  jeniec
Ernst  Steffen,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Fehler  Johann-Heinrich,  KpLt,  20.09.1910,  15.05.1993,  U-234  dowódca,  02.03.'44 – 19.05.'45,  poddał  okręt w  porcie Portsmouth  [stan New Hampshire],  pływał  na  łamaczu  blokady  "ATLANTIS"  12.'39 – 12.'41,  UR.  Berlin-Charlottenburg,  data  wstąpienia  do  Kriegsmarine  :  1936
Franz  Walter,  Arzt,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Fuchs,  MtrOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Gebauer  Rudi,  FkOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-37,  U-234,  jeniec
Grünthaler,  MtrOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Haase  Wilhelm,  MaschHGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Hahn  Martin,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Hauthal  Helmut,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Hirschfeld  Wolfgang,  OfkMstr,  20.05.1916,  24.04.2005,  U-109,  U-234,  odznaczony : EK 1 klasy  06.06.1942
Hoffmann  Alfred,  MtrOGfr,  01.04.1924,  06.10.1944,  U-234+,  wypadł  za  burtę  na  Bałtyku
Hohn  Martin,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Huber  Herbert,  FkGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Huggele  Hannes,  MechMt,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Jasper  Herbert,  Ostrm,  br.danych,  br.danych,  U-234  WO,  jeniec                                                    
Kegel  Paul,  MaschMt,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Kiatt,  MaschMt,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Kiefer  Otto,  MtrOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Klatt  Theo,  MaschMt,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Klingberg  Alfred,  OLt.z.S,  br.danych,  br.danych,  U-234  I WO,  jeniec
Kontermann  Hans,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Kopp  Ferdinand,  MaschHGfr,   br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Lehmann  Hubert,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Lehrmann  Hubert,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-190,  U-234,  jeniec
Lötsch  Karl,  MaschHGfr,  br.danych,  br.danych,  U-190,  U-234,  jeniec
Lühmann  Georg,  ObtsMt,  br.danych,  br.danych,  U-190,  U-234,  jeniec
Mahia  Adolf,  MtrOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-190,  U-234,  jeniec
Mania  Harry,  MtrOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-190,  U-234,  jeniec
Meinelt  Karl,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-190,  U-234,  jeniec
Meinetz  Karl,  MaschHGfr,   br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Meyer  Gerhard,  MechOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Miehling  Alfons,  MechOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Noll  Heinz,  MechOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Obst  Hans,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Pagel  Kurt,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Pagenstecher  Günter,  OLt.ing,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Petz Fritz,  MtrOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Pfaff  Karl-Ernst,  Lt.z.S,  br.danych,  br.danych,  U-234 II WO,  jeniec
Putzas  Waldemar,  MtrHGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Quosdorf  Helmut,  MaschMt,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Rathge  Herbert,  MechGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Rauhe  Herbert,  FkGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Richter  Helmut,  MaschMt,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Riegler  Franz,  BtsMt,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Rische  Paul,  Ostrm,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Rudolph  Kurt,  MaschMt,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Rudolphy  Karl,  MaschMt,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Sandmüller  Heinz,  Omasch,  br.danych,  br.danych,  U-35,  U-234,  jeniec
Schilli  MtrOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Schmidt  Helmut,  MtrOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Schneider  Alfred,  MtrOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Scho  Jupp,  MaschGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Schölch  Peter,  Btsm,  br.danych,  br.danych,  U-148,  U-234,  jeniec
Schramm  Siegfried,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Schreiber  Herbert,  MtrOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Simon  Willi,  MaschMt,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Spurk,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Steffen  Ernst,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Storkemeyer  Julius,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Thiess  Albert,  BtsMt,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Vachmann  Werner,  OfkM,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Walter   Franz  [Fritz],  Arzt,  br.danych,  22.07.2002,  U-234,  jeniec
Walter  Günther,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Wiedenhöft  Franz,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Wiesmeyer  Peter,  SanHGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Willan  Gerhard,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Winkelmann  Wilhelm,  Omasch,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Winkler  Lothar,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Winter  Lothar,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Wintermeyer  Werner,  MaschOGfr,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec
Zietz  Wieland,  MaschMt,  br.danych,  br.danych,  U-234,  jeniec 
 
 
Osoby nie będące członkami stałej załogi, które zostały zaokrętowane na U-234 na czas rejsu do Japonii :
 
Bringenwald  August,  prac.  cywilny  zakładów  lotniczych  Messerschmitt,  jeniec
Kessler  Ulrich,  generał  Luftwaffe,  jeniec
Menzel  Erich,  płk Luftwaffe,  jeniec
Nieschling  Kay,  ppłk  Luftwaffe. – radca  prawny,  jeniec
Ruf  Franz,  prac.  cywilny  zakładów  lotniczych  Messerschmitt,  jeniec
Sandarth von  Fritz,  płk  Luftwaffe,  jeniec
Schlicke  Heinz,  Kpt.zS. dr inż, specjalista  marynarki,   jeniec
Shosi  Genzo,  komandor  Cesarskiej Marynarki Japonii,  popełnił  samobójstwo
Tomonaga  Hideo,  komandor  Cesarskiej Marynarki Japonii,  popełnił  samobójstwo
Falk  Gerhard,  Kpt.z.S., jeniec
Bulla  Richard,  Korvkpt,  jeniec
Hellendron  Heinrich,  Korvkpt,  jeniec   
                              
                
źródła : 
BADANIA  WŁASNE; www.deutscheuboote.de; www.ubootwaffe.net;
J. F. White, "Mleczne krowy" - Podwodne zaopatrzeniowce atlantyckich wilczych stad  1941 - 1945, BELLONA, Warszawa 2001;
C. Blair, Hitlera wojna U-Bootów, T. I - II, MAGNUM, Warszawa 1998 - 1999
ObltzS
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.727.000 BRT

Dołączył(a): 05.07.05, 19:31
Lokalizacja: Polska południowa

U-234

Postprzez Florek » 12.02.06, 09:13

U-234 poddał się jako ostatni niemiecki okręt podwodny w II wojnie światowej. Chociaż według www.uboat.net, było to 16 maja a według książki "Wilcze stado", dopiero 19 maja.
Florek
Leutnant zur See
 
Tonaż: 161.000 BRT

Dołączył(a): 25.09.05, 15:21
Lokalizacja: Stalowa Wola

Postprzez Brodołak » 02.07.06, 13:36

Oto godło U-234 :D
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Brodołak
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.770.000 BRT

Dołączył(a): 04.01.06, 13:36
Lokalizacja: Piastów


Posty: 3 • Strona 1 z 1

Powrót do Typ XKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron