1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

U-233 typ X B

Moderatorzy: Jatzoo, Brodołak

Posty: 4 • Strona 1 z 1

U-233 typ X B

Postprzez ObltzS » 06.01.06, 22:24

ARCHIWUM NIEMIECKICH
OKRĘTÓW PODWODNYCH 1935 - 1945

 
U-233

DANE PODSTAWOWE :
Typ, wariant - X B
Klasa - podwodny stawiacz min
Data zlecenia budowy - 07.12.1940
Stocznia - Krupp Germaniawerft AG, Kiel
Seria - U-233 do U-234
Nr budowy - 663
Data położenia stępki - 15.08.1941
Wodowanie - 08.05.1943
Wejście do służby - 22.09.1943
Warunki budowy [WTWiO] - Baubelehrung U-Boote Ostsee Kiel / Kriegsschiffbaulehrabteilung für Unterseeboote Ostsee, Kiel / 1.KLA, Kiel
Dowódca okrętu w czasie prób zdawczo-odbiorczych / stopień -
Hans Steen, Oberleutnant zur See [1]
Nr poczty polowej - M 52 276
 
 
DOWÓDCY OKRĘTU :
Nazwisko / stopień / okres -
Hans Steen, Kapitänleutnant, 22.09.1943 do 05.07.1944 [2]
 
 
PRZYDZIAŁ SŁUŻBOWY DO FLOTYLLI U-BOOTÓW :
Okres / nr i rodzaj flotylli / miejsce stacjonowania -
22.09.1943 do 31.05.1944 4 U-Flottille Stettin, Ausbildungsboot
01.06.1944 do 05.07.1944 12 U-Flottille Bordeaux,
Frontboot minenünternehmungen,

 
 
ODBYTE PATROLE BOJOWE :
Liczba patroli bojowych - 1
Liczba zatopionych statków - 0
Liczba uszkodzonych statków - 0
Liczba zatopionych okrętów wojennych - 0
Liczba uszkodzonych okrętów wojennych - 0
Tonaż statków zatopionych - 0
Tonaż statków uszkodzonych - 0
Tonaż okrętów zatopionych - 0
Tonaż okrętów uszkodzonych - 0
Ilość zaopatrywanych okrętów - 0
 
 
SZCZEGÓŁY REJSÓW - PATROLI BOJOWYCH :
Okręty typu X B były pierwotnie projektowane i budowane jako podwodne stawiacze min i takie było ich przeznaczenie. Jednak z uwagi na wypowiedzenie wojny przez Niemcy Stanom Zjednoczonym i nowym zadaniom jaki postawił ten fakt przed siłami podwodnymi Kriegsmarine - rozszerzenie ofensywy U-Bootów na obszary zachodniego i południowego Atlantyku oraz Oceanu Indyjskiego, okręty te były wykorzystywane także do wykonywania misji zaopatrzeniowych dla innych U-Bootów.
Po zniszczeniu przez aliantów działającej na Atlantyku floty nawodnych niemieckich tankowców, okręty te miały wspomagać w misjach zaopatrzeniowych jednostki z floty podwodnych zbiornikowców [okręty typu XIV], która to flota była zbyt szczupła w stosunku do zwiększonych zadań i potrzeb.
Wykorzystywanie okrętów typu X B do tej nowej roli było problematycznym zadaniem, z uwagi na niebezpieczny ładunek min morskich typu SMA, które miały na swoim pokładzie, dlatego też okręty te miały najczęściej połączone patrole bojowe [stawianie pól i zagród minowych] z misjami zaopatrzeniowymi, które wykonywały po wypełnieniu wszystkich celów patrolu bojowego.
Flota niemieckich podwodnych zbiornikowców i zaopatrzeniowców operujących na Atlantyku została skutecznie zniszczona przez aliantów w okresie od marca do sierpnia 1943.[3]
 
 
1 PATROL BOJOWY 27.05.1944 - 05.07.1944 +++
Pod dowództwem Kptlt H. Steena; 27.05.1944 - wypłynięcie z Kiel; misja postawienia zagrody minowej pod Halifaxem; kwadrat siatki Kriegsmarine BB; 05.07.1944 - zatopienie U-233  
 
 
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA SŁUŻBY :
Data i godzina zatopienia - 05.07.1944, ok. godz. 17:00
Ostatni dowódca / stopień / wiek - Hans Steen +, Kapitänleutnant, 36 lat 10 miesięcy
Miejsce zatopienia - północny Atlantyk, na południowy wschód od Halifaxu
Pozycja zatopienia - 42° 16'N 59° 49'W
Kwadrat siatki Kriegsmarine - CB 3191
Przyczyna zatopienia / zatopiony przez -
U-233 zatonął od wybuchu 2 bomb głębinowych i staranowania przez niszczyciel USS THOMAS [DE 102]
Zginęło - 32 osoby
Uratowanych - 29 osób
 
 
FAKTY POTWIERDZONE :
27.05.1944 Kiel opuścił nowy podwodny stawiacz min typu X B U-233, dowodzony przez 36-letniego Kptlt Hansa Steena, który miał za zadanie postawić zagrodę minową składająca się z 66 min typu SMA w pobliżu Halifaxu w Nowej Szkocji. Wyjście w morze i na planowany pierwszy patrol zostało opóźnione z powodu wypadków i trudności administracyjnych. Cała załoga U-233 była niedostatecznie wyszkolona, jednak dowódca okrętu miał za sobą szesnastomiesięczna służbę w charakterze oficera wachtowego na bliźniaczej jednostce U-117, poza tym został wysoko oceniony podczas ćwiczeń w stawianiu pól minowych na Bałtyku.
Po uzupełnieniu paliwa w Norwegii U-233 wziął kurs na Halifax, a ponieważ okręt nie był wyposażony w chrapy [Schnorchel], przez cały czas trwania rejsu był namierzany i atakowany przez lotnictwo alianckie. Dowódca U-233 udaremniał wysiłki tropiących go sił ZOP, pozostając w zanurzeniu przez 20 godzin na dobę. Posuwał sie wiec w związku z tym bardzo powoli. Na wody kanadyjskie - 250 Mm na południowy wschód od przylądka Sable wszedł dopiero 05.07.1944, pod koniec czterdziestego dnia rejsu.
Kryptolodzy alianccy uprzedzili 10 Flotę o zbliżającym się zagrożeniu. 25.06.1944 dowodzona przez Rufusa C. Younga grupa z lotniskowcem eskortowym USS CARD [CVE 11] wyszła z Halifaxu, po czym idąc kursem przez Bermudy wpłynęła na wody kanadyjskie. 05.07.1944 wieczorem, w dniu pojawienia się tam U-233 USS BAKER [DE 190], jeden z niszczycieli eskortowych dowodzony przez Normana C. Hoffmana uzyskał kontakt Asdicem z U-Bootem. USS BAKER zarządził alarm i zajął pozycję w szyku bojowym po wycofaniu osłanianego przez USS BOSTWICK [DE 103], USS BEEMAN i USS BROWSTEIN - lotniskowca poza zasięg torped U-Boota, na pomoc USS BAKER ruszył dowodzony przez Davida M. Kellogsa USS THOMAS [DE 102].
USS BACKER zaatakował dwiema bombami głębinowymi - pierwsza była niezwykle celna, ciężko uszkadzając rufę U-233, niszcząc rufowe wyrzutnie torped [z których wypadła jedna torpeda] i powodując zalanie części rufowych przedziału okrętu, druga bomba natomiast eksplodowała w znacznej odległości od okrętu podwodnego. U-Boot zanurzył się w niekontrolowany sposób na głębokość ok. 122 m, mając silne przegłębienie na rufę. Nie mogąc dostać się do rufowej części ani wytrymować okrętu i położyć go na tzw. równej stępce, dowódca U-233 H. Steen rozkazał wydmuchać wodę ze wszystkich zbiorników balastowych i wynurzyć okręt na powierzchnię, szykując się do ewakuacji załogi i samozatopienia okrętu.
Z chwilą, gdy U-233 pojawił się na powierzchni, USS BAKER otworzył do niego ogień ze wszystkich dział. W lawinie zmasowanego ognia i pocisków zginął pierwszy mechanik Wilhelm Bartling a wielu innych członków załogi próbujących opuścić okręt zostało ciężko rannych, w tym dowódca okrętu H. Steen. Dowódca eskorty, George A. Parkonson z USS THOMAS wydał rozkaz taranowania U-233, prowadząc ciągły ogień ze wszystkich dział USS THOMAS zmiażdżył tylną część kiosku okrętu podwodnego, który błyskawicznie zatonął, osuwając się rufą do morza. USS BAKER oraz USS THOMAS wyłowiły z morza pozostałą przy życiu część członków załogi U-233 : USS BAKER 10 Niemców a USS THOMAS pozostałych 20 marynarzy. Oba niszczyciele przetransportowały ich na lotniskowiec eskortowy USS CARD. Śmiertelnie ranny dowódca U-233 Hans Steen zmarł od odniesionych obrażeń i następnego dnia 06.07.1944 został pochowany w morzu z wszelkimi honorami wojskowymi i ceremoniałem morskim.

W artykule opublikowanym w 1997 r. w "The Boston Sunday Globe" dziennikarz amerykański Royal Ford sugeruje, że 02.07.1944 U-233 został zaatakowany przez mały sterowiec amerykański "K-16" należący do US Navy, który w następstwie tego starcia rozbił się w morzu. Opierając się na rezultatach śledztwa komisji dochodzeniowej J. Gordon Vaeth pisze z kolei w książce "Blimps and Boots" [Małe sterowce i U-Booty - rok wydania 1992], że przyczyną katastrofy "K-16" był błąd pilotażowy załogi, której siedmiu - z jedenastu członków zginęło. O starciu ze sterowcem nie wspominał natomiast żaden z pozostałych przy życiu i przesłuchiwanych następnie niemieckich marynarzy z U-233.


UWAGI :
1. ObltzS H. Steen był d-cą okrętu w chwili przejmowania go ze stoczni i wcielenia do służby, był wówczas w stopniu porucznika marynarki.
2. Ostatni, najwyższy stopień dowódcy okrętu w czasie dowodzenia okrętem [zarówno w chwili straty okrętu jak również przeniesienia służbowego na inny okręt lub na ląd]. H. Steen został awansowany do stopnia kapitana marynarki [Kapitänleutnant] 1 marca 1944 r.
3. Alianci w tym okresie wprowadzili nową taktykę zwalczania U-Bootów, polegająca na stworzeniu tzw. zespołów poszukiwawczo-uderzeniowych, złożonych z lotniskowców eskortowych oraz okrętów osłony, które we współpracy z wywiadem i uzyskanych od niego danych udawały się w rejony koncentracji U-Bootów, by je niszczyć - pomocą w tej taktyce okazało się zastosowanie radaru oraz nowej akustycznej torpedy lotniczej "Fido".

Oznaczenia :
 
          + dowódca zginął
* dowódca ocalał
 
 

ANEKS 1 :
 
LISTA ZAŁOGI U-233
Nazwisko i imię / stopień / data urodzenia / data zgonu / uwagi

Bartling Wilhelm, OLt.ing, 19.11.1905, 05.07.1944, U-233+
Bauckloh Heinz, MaschGfr, brak danych, brak danych, U-233
Betzin Albert, Lt.z.S, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Boussonville Karl-Heinz, MaschMt, 23.09.1922, 05.07.1944, U-233+, zginął na południe od przyl. Sable
Brehmer Adolf, FkOGfr, 07.07.1924, 05.07.1944, U-233+, zginął na południe od przyl. Sable
Brenntführer Wilhelm, OMasch, brak danych, 01.12.1969,  U-233 jeniec
Breuckmann Josef,  brak danych, brak danych, brak danych, U-109, U-233
Breukmann Hans, OMaschMt, 13.10.1918, U-233+, zginął na południe od przyl. Sable
Brocke Kurt, MtrOGfr, 17.07.1924,  05.07.1944, U-233+
Coreth Graf Maximilian, OLt.z.S , brak danych, brak danych, U-233, U-172, jeniec od 13.12.1943, data wstąpienia do Kriegsmarine : 1939
Engelmann Ludwig, FkMt, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Ernst Heinz-Hubert, MechGfr, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Frenzel Günther, FkGfr, 23.12.1925, 05.07.1944, U-233+
Friedrich Willi, MaschOGfr, 13.11.1921, 05.07.1944,  U-233+
Gärtner Karl,  Lt.z.S, brak danych, brak danych, U-233 jeniec, II WO
Görbing Werner, StrmMt, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Haur Ulrich, brak danych, brak danych, brak danych, U-233
Hausele Ernst, FkGfr, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Heimberg Theodor, MtrOGfr,  brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Heinicke Herbert, OMaschM, 20.01.1919, 05.07.1944,  U-233+
Hennes Lambert, MechOGfr, 03.06.1924, 05.07.1944, U-233+
Hentschker Ernst, MaschMt, 20.11.1921, 05.07.1944, U-233+
Herrmann Benno, MaschOGfr, 02.01.1923, 05.07.1944,  U-233+
Huar Ulrich, OFahnr.z.S,  brak danych, brak danych, U-233 jeniec, WO
Hubel Heinrich, StBtsm, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Hüttner Georg, MtrOGfr, 09.12.1920, 05.07.1944, U-233+
Klinck Heinz, MaschOGfr, 08.03.1924,  05.07.1944, U-233+
Koch Harald, Arzt,  brak danych, brak danych, U-233, U-760, U-1061
Krahl Gerhard [Eusebius], MtrGfr, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Kreimann Willy, OLt.ing, brak danych, brak danych, U-3027, U-233
Krüger Herbert, MtrGfr, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Lorentz Karl-Helmut, Lt.ing, 29.11.1922, 05.07.1944, U-233+
Lorentz Ludwig, MaschOGfr, 17.06.1924, 05.07.1944, U-233+
Madeja Günther, MtrGfr, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Metzinger Peter, MaschGfr, 23.01.1925, 05.07.1944, U-233+
Meyl Martin, MtrOGfr, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Möller Georg-Christian, Arzt, 15.11.1911, 05.07.1944, U-233+
Pamus Karl, OBtsMt, brak danych, brak danych, U-233
Petzelberger Christian, SanGfr, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Puderbach Hans, MaschOGfr, 30.05.1923, 05.07.1944, U-233+
Rafalski Fritz, FkMt, 12.12.1915, brak danych, U-123, U-64, U-124, U-233 jeniec  
Ramus Karl, brak danych, brak danych, brak danych, U-233
Reichinger Josef, MtrGfr, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Renk Erwin, OMaschMt, 08.05.1920, 05.07.1944, U-233+
Reuter Fritz, MtrGfr, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Riegeltalner Hubert, Mt, 03.10.1923, 05.07.1944, U-233+
Rode Helmut, MechMt, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Rodenbach Hugo, MechGfr, 21.05.1925,  05.07.1944, U-233+
Rohleder Karl-Heinz, MtrGfr, 25.05.1925,  05.07.1944, U-233+
Rother Walter, MaschGfr, 05.09.1923,  05.07.1944, U-233+
Rotter Erich, MaschGfr, 22.12.1923, 05.07.1944, U-233+
Ruschau Günther, MechOGfr, 02.03.1924, 05.07.1944, U-233+
Schellhorn Alfred, MaschOGfr, 26.04.1924, 05.07.1944, U-233+
Schenk Heinz, MaschOGfr, 14.06.1924, 05.07.1944, U-233+
Schlömer Franz, MaschMt, 14.08.1920, 05.07.1944, U-233+
Schneider Hermann, MaschGfr, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Siepe Meinolf, OStrm, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Simon Kurt, MechMt, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Sommer Walter, MaschGfr, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Spieler Gregor, MaschGfr, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Steen Hans, KpLt, 28.09.1907, 05.07.1944, U-117 : I WO [10.'41 - 02.'43], U-233+ : dowódca [09.'43 - 07.'44], ur. w Kiel, zginął na wschód od Halifax [Nowa Szkocja], data wstąpienia do Reichsmarine : 1925
Terp Karl, OMaschMt, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Vosseler Heinz, MaschOGfr, 25.02.1925, 05.07.1944, U-233+
Wachowitz Arno, MtrGfr, brak danych, brak danych, U-233 jeniec
Weinert Walter, OMasch, 01.02.1914, 05.07.1944, U-233+
Wichum Walter, brak danych, brak danych, brak danych, U-233
Wilder Ernst, MaschGfr, 12.04.1923, 05.07.1944, 233+        Oznaczenia do aneksu :
 
U-233 + zginął wraz z okrętem
 
 
źródła :
BADANIA WŁASNE; www.deutscheuboote.de; www.ubootwaffe.net;
J. F. White, "Mleczne krowy" - Podwodne zaopatrzeniowce atlantyckich wilczych stad 1941 - 1945, BELLONA, Warszawa 2001;
C. Blair, Hitlera wojna U-Bootów, T. I - II, MAGNUM, Warszawa 1998 - 1999
ObltzS
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.727.000 BRT

Dołączył(a): 05.07.05, 19:31
Lokalizacja: Polska południowa

U-233 typ X B

Postprzez ObltzS » 07.01.06, 14:50

Witam !
Kilka fotografii z ostatnich chwil U-233 przed staranowaniem przez USS THOMAS i zatonięciem U-Bootaoraz z morskiego pogrzebu jego dowódcy Kptlt H. Steena. Widoczna także dziobowa część niszczyciela w suchym doku w Bostonie po efektach taranowania [zdeformowane poszycie kadłuba]. Zdjęcia z Archiwum US Navy i ze zbiorów R. Buring.
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
ObltzS
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.727.000 BRT

Dołączył(a): 05.07.05, 19:31
Lokalizacja: Polska południowa

Postprzez Brodołak » 29.01.06, 15:55

Witam oto inne zdjęcie U-233 :P
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Brodołak
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.770.000 BRT

Dołączył(a): 04.01.06, 13:36
Lokalizacja: Piastów

Postprzez Brodołak » 02.07.06, 13:39

Oto godło U-233 :D
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Brodołak
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.770.000 BRT

Dołączył(a): 04.01.06, 13:36
Lokalizacja: Piastów


Posty: 4 • Strona 1 z 1

Powrót do Typ XKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron