1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

U 619 Typ VIIC

Moderatorzy: Jatzoo, Brodołak

Posty: 1 • Strona 1 z 1

U 619 Typ VIIC

Postprzez Brodołak » 27.04.18, 06:59

U 619 Typ VIIC

Stocznia: Blohm & Voss, Hamburg
Numer zamówienia: 595
Zamówienie: 15.08.1940
Położenie stępki: 19.06.1941
Wodowanie: 09.03.1942
Wcielenie do służby: 23.04.1942
Numer pocztowy: M 00 375

Przebieg służby:
23.04.1942 – 30.09.1942 – 5 Flotylla U-bootów, Kiel (szkolenie załogi)
01.10.1942 – 05.10.1942 – 3 Flotylla U-bootów, La Pallice (służba frontowa)
05.10.1942 – Zatopiony na wodach Północnego Atlantyku na południowy – zachód od wybrzeży Islandii (pozycja 58.41N, 22.58W), bombami głębinowymi zrzuconymi brytyjski bombowiec Hudson z 269 Sqn. RAF.

Dowódcy:
23.04.1942 – 05.10.1942 – OL Kurt Makowski

Liczba patroli: 1

Zatopione/uszkodzone statki handlowe: 2 (.8.723 ton)/0

Zatopione/uszkodzone okręty wojenne: 0/0

Zestrzelone/uszkodzone samoloty: 0/0

Okres służby U 619 przed rozpoczęciem wykonywania patroli bojowych:
14.04. – 03.05.1942 – Hamburg – szkolenie indywidualne załogi oraz rejsy próbne po Łabie.
05.05. – 19.05.1942 – Kiel – próby okrętu w ramach UAK.
20.05. – 21.05.1942 – Rønne/Bornholm – próby sprawności hydrofonów w ramach UAG-Schall.
22.05. – 27.05.1942 – Danzig – próby okrętu w ramach miejscowego oddziału UAG I.
28.05. – 29.05.1942 – Rønne/Bornholm – II tura prób sprawności hydrofonów w ramach UAG-Schall.
30.05. – 04.06.1942 – Danzig – kontynuacja prób okrętu w ramach miejscowego oddziału UAG I.
05.06. – 10.06.1942 – Gotenhafen – próby sprawności broni torpedowej w ramach miejscowego oddziału TEK.
10.06. – 30.06.1942 – Hela – szkolenie w morzu w ramach miejscowego oddziału Agru-Front.
01.07. – 04.07.1942 – Pillau – ćwiczebne strzelanie torpedami w ramach 26 Flotylli U-bootów.
04.07. – 06.07.1942 – Danzig – szkolenie z zakresu taktyki w ramach 25 Flotylli U-bootów.
07.07. – 17.07.1942 – Pillau – szkolenie strzeleckie w ramach 26 Flotylli U-bootów.
18.07. – 21.07.1942 – Danzig – indywidualne szkolenie załogi.
24.07. – 15.08.1942 – Kiel – przegląd okrętu realizowany przez miejscową stocznię Deutsche Werke.
16.08. – 20.08.1942 – Danzig – indywidualne szkolenie załogi.
21.08. – 30.08.1942 – Gotengafen – ćwiczenia z zakresu taktyki w ramach 27 Flotylli U-bootów.
01.09. – 09.09.1942 – Kiel – usuwanie usterek oraz ostatnie prace wyposażeniowe.

Patrol 1 (10.09.1942 – 05.10.1942)
10.09. U 619 pod dowództwem Kurta Makowskiego wraz z U 260 (Purkhold) oraz U 382 (Juli) o godzinie 07:00 opuścił bazę w Kiel, kierując się w stronę kwadratu AO 7498. Po dotarciu na miejsce o 11:11 w/w jednostki spotkały się z przydzielonym im jako eskorta przerywaczem zagród minowych Spbr.18, w towarzystwie którego skierowały się następnie w stronę Dużego Bełtu. Następnego dnia o 07:00 w punkcie Schw.14 doszło do wymiany składu eskorty na dozorowiec, który towarzyszył trzem U-bootom aż do bazy w Kristiansand, którą osiągnięto o 02:45 dwunastego września. Tego samego dnia po uzupełnieniu zapasów paliwa oraz wody, ponownie wraz z U 260 i U 382 oraz w eskorcie jednostki z.o.p. o 10:30 opuszczono Kristiansand, kierując się w stronę kwadratu AN 3279. Po jego osiągnięciu o 20:30 nastąpiło pożegnanie z eskortowcem, zaś każdy z u-bootów rozpoczął indywidualny marsz w stronę wyznaczonych pozycji na wodach Północnego Atlantyku. Szesnastego września na okręcie Makowskiego odebrano pochodzącą z BdU depeszę z rozkazami o następującej treści:
„Purkhold i Makowski, nowy punkt docelowy to AL 27.”.
Dwa dni później 18 września przebywający w kwadracie AL 2633 U 619 nadał do dowództwa meldunek pozycyjny. Dwudziestego października odebrano kolejną depeszę z rozkazami z BdU o następującej treści:
„Makowski, z największą prędkością operować przeciwko konwojowi meldowanemu o godzinie 11:07 w kwadracie AK 4188. Kurs konwoju 50˚, prędkość 9 węzłów.”.
Wymienionym w rozkazie wrogim zgrupowaniem mógł być jeden z konwoi: ONS.129 (31 statków, kanadyjska Grupa Eskortowa C2) lub ON.131 (54 statki, kanadyjska Grupa Eskortowa C3). Dwa dni później 22 października poszukujący wroga U 619 otrzymał polecenie dołączenia do operującego na południowy – zachód od wybrzeży Islandii zgrupowania Blitz. Dwudziestego czwartego października przebywający w kwadracie AK 6119 okręt Makowskiego wszedł w kontakt z maruderem z konwoju ON.131, należącym do amerykańskiego armatora United Fruit SS Co. Z nowego Jorku frachtowcem JOHN WINTHROP (7.176 ton), w stronę którego wystrzelił łącznie aż pięć torped, w wyniku trafień których ten przełamał się na dwie części. Ponieważ obie połówki amerykańskiej jednostki nie przejawiały tendencji do rychłego zatonięcia na polecenie Kurta Makowskiego otworzono w ich kierunku ogień z działa pokładowego, który kontynuowano aż do czasu ich zatonięcia tj. godziny 19:10. Wkrótce potem nadano do dowództwa meldunek z przebiegu ataku, który miał następującą treść:
„24.9. – AK 6119, samotna jednostka po 5 trafieniach przełamała się na dwie unoszące się na wodzie części. Obie zniszczono przy pomocy działa. 8.000 BRT. Sieci przeciwtorpedowe.”.
Następnego dnia o 09:00 w kwadracie AK 6499 wymieniono się namiarami pozycyjnymi z przebywającym w pobliżu U 595 (Qaet-Faslem). Tego samego też dnia w godzinach popołudniowych o 14:40 (kwadrat marynarki AK 64) U 619 uzyskał przelotny kontakt wzrokowy z wykrytym dwa dni wcześniej przez U 404 (von Bülow) konwojem RB.1 (tworzyło go 8 zakupionych w USA przez Wielką Brytanię, pływających dotąd po Wielkich Jeziorach statków pasażersko – towarowych, eskortowanych przez dwa brytyjskie niszczyciele), który dodatkowo omyłkowo został zidentyfikowany jako konwój dużych transportowców wojska, co z kolei wywołało poruszenie w sztabie BdU. Dwudziestego szóstego września poszukujący w/w wroga U 619 ponownie wszedł z nim w kontakt i w wykonanym następnie o godzinie 23:25 w kwadracie AL 6527 ataku zatopił należący do brytyjskiego armatora Coast Lines z Liverpoolu, statek pasażersko – towarowy YORKTOWN (1.547 ton), którego Kurt Makowski błędnie zidentyfikował jako statek pasażersko - towarowy typu Florida o tonażu 10.000 BRT. Tego samego też dnia U 619 nadał do dowództwa kolejny meldunek z przebiegu ataku, który miał następującą treść:
„26.9. – AL 6527, godz. 23.25 zatopiono statek pasażersko towarowy typu Florida, ca. 10.000 BRT.”.
Dalszych ataków na konwój już się nie podejmowano. Od 27 września okręt Makowskiego operował w ramach nowoutworzonego zgrupowania Luchs, które zgodnie z instrukcjami dowództwa przemieszczało się w kierunku południowo – zachodnim. Pierwszego października jeden z okrętów z w/w zgrupowania tj. U 260 wykrył konwój HX.209 (31 statków, brytyjska Grup Eskortowa B4), który następnie stał się celem dla pozostałych okrętów (polowanie na w/w zgrupowanie mocno utrudniały panujące na tym obszarze warunki pogodowe). Czwartego października o godzinie 10:00 przebywający w kwadracie AK 33 okręt Makowskiego wszedł w przelotny kontakt z poszukiwanym konwojem nadając jakiś czas później do dowództwa meldunek o kontakcie o następującej treści:
„Godzina 10:38 – Przez krótki czas konwój w zasięgu wzroku. Południowy zachód 2, widoczność zmienna, 10 węzłów, szkwały deszczowe.”.
Tego samego dnia o 14:00 (kwadrat marynarki AK 3516) w trakcie ponownych poszukiwań wroga wymieniono się namiarami pozycyjnymi z przebywającym w pobliżu U 382. Piątego października U 619 po raz drugi wszedł w kontakt z w/w konwojem, nadając krótki meldunek o następującej treści:
„Konwój w AL 2565.”.
Tego samego dnia o 11:53 (kwadrat marynarki AL 1666) idący na powierzchni U 619 został dostrzeżony przez odbywający swój lot patrolowy brytyjski bombowiec Hudson z 269 Sqn. RAF (pilot J. Markham), który w wykonanym następnie ataku przy pomocy bomb głębinowych posłał go na dno wraz z całą załogą. BdU nie zdając sobie sprawy z losu okrętu następnego dnia nadało skierowaną do niego depeszę o następującej treści:
„Przerwać operację konwojową, jak najszybciej meldować o pozycji i stanie paliwa, z najwyższą możliwą prędkością skierować się do AK 38.”.
W związku z brakiem odpowiedzi na to jak i kolejne nadane wezwania BdU uznało U 619 za utracony z nieznanych przyczyn po 5 października.

Uwagi:
a.) Pierwotne ustalenia co do końcowych losów U 619 głosiły, że w dniu 15 października padł on ofiarą ataków brytyjskiego niszczyciela HMS VISCOUNT (pozycja 53.42N, 35.56W) – w rzeczywistości na skutek tego ataku zatopiony został U 661.

Członkowie załogi U 619 polegli w dniu 05.10.1942 (w kolejności alfabetycznej):
Nazwisko, Imię Ranga Rok urodzenia
Anton, Max Mtr.1 05.12.1924
Blank, Heinz-Willi BtsMt 20.07.1920
Daubenbüchel, Heinz MechOGfr. 29.10.1922
Dettling, Erich MechGfr 29.09.1919
Diehl, Walter MaschMt 20.03.1919
Engels, Kurt OMasch 11.08.1915
Felbinger von Ritter, Artur Lt.z.S.01.03.42. 27.05.1919
Glatzel, Georg MtrGfr 12.11.1923
Götzke, Walter OMasch 18.08.1913
Grimm, Heinrich BtsMt 10.08.1916
Hagestedt, Heinz-/adalbert BtsMt 08.05.1920
Herrmann, Ernst MaschMt. 14.07.1919
Heuer, Gerhard MtrOGfr 14.11.1922
Hinze, Wolfgang-Adelbert OFkMt. 15.10.1912
Kemper, Ewald OMaschMt. 09.05.1916
Kipp, Moritz MtrOGfr 19.07.1923
Knobloch, Arno MaschOGfr 10.03.1921
Ludwig, Herbert MtrOGfr 11.12.1921
Magin, Albert MtrGfr 04.12.1923
Makowski, Kurt OLt.z.S.01.10.40. 01.09.1915
Müller, Klaus-Dietrich Fähnr.z.S.01.05.42. 04.12.1923
Pamperin, Arno FkMt 02.06.1920
Rees, Werner MaschGfr. 12.04.1923
Reichart, Heinz MtrGfr 13.04.1922
Richter, Heinz MaschOGfr 12.11.1922
Richter, Walter MaschGfr. 11.10.1923
Rothe, Walter MaschGfr. 15.05.1923
Schild, Karl MaschGfr. 19.08.1923
Schötz, Kurt MaschMt 28.01.1919
Schulz, Wilhelm MtrGfr 29.05.1924
Sommerfeld, Franz MechMt 25.10.1919
Spittler, Werner FkOGfr 10.08.1921
Stacklies, Heinz MtrGfr 22.05.1922
Strakeljahn, Karl MaschMt 24.01.1920
Strösau, Walter MaschGfr. 07.09.1921
Szekely, Eduard Lt.z.S.01.04.42. 20.08.1922
Trägner, Werner MaschGfr. 11.05.1923
Utsch, Peter FkOGfr 18.08.1914
Voigtländer, Karl-Heinz MaschGfr. 05.01.1924
Wagner, Horst MaschMt 15.02.1921
Wellendorf, Christian OStrm 07.05.1911
Wendt, Heinrich MaschGfr. 04.06.1922
Wendtland, Hans-Joachim Lt.ing.01.04.41. 22.04.1920

Bibliografia:
http://uboat.net
http://www.ubootwaffe.net
http://uboatarchive.net/
http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/chronik.htm
http://www.u-boot-archiv.de/
http://www.u-historia.com/
Blair Clay - Hitlera Wojna U-bootów tom I i II
Borowiak Mariusz, Tadeusz Kasperski – „Uwag: Zatopić U-boota! Akcje Polskich Okrętów i Lotnictwa Na Morzu 1939-1945“, wydawnictwo Napoleon V
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Die U-boot-Kommandanten tom 1
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Der U-Boot-Bau auf Deutschen Werften von 1935 bis 1945 tom 2
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Deutsche U-Boot-Erfolge von September 1939 bis Mai 1945 tom 3
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Deutsche U-Boot-Verluste von September 1939 bis Mai 1945 tom 4
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Die Ritterkreuzträger der U-Boot-Waffe von 1939 bis Mai 1945 tom 5
Ritschel Herbert - Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-boote 1939 - 1945 Band
Rohwer Jürgen: Axis Submarine Successes 1939 – 1945
Trojca Waldemar - U-bootwaffe 1939-1945 cz. 1, 2, 3
Wynn Kenneth U-Boot-Operationen im Zweiten Weltkrieg Einsatzgeschichte U1-U510 tom 1
Brodołak
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.769.000 BRT

Dołączył(a): 04.01.06, 13:36
Lokalizacja: Piastów

Posty: 1 • Strona 1 z 1

Powrót do Typ VIIKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość

cron