1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

U-426 Typ VIIC

Moderatorzy: Jatzoo, Brodołak

Posty: 1 • Strona 1 z 1

U-426 Typ VIIC

Postprzez Brodołak » 21.12.12, 06:51

U 426 Typ VIIC

Stocznia: Danziger Werft AG, Danzig
Numer zamówienia: 127
Zamówienie: 05.06.1941
Położenie stępki: 20.06.1942
Wodowanie: 06.02.1943
Wcielenie do służby: 12.05.1943
Numer pocztowy: M 46 323

Przebieg służby:
12.05.1943 ? 30.09.1943 ? 8 Flotylla U-bootów, Danzig (szkolenie załogi)
01.01.1943 ? 31.10.1943 ? 11 Flotylla U-bootów, Bergen (okręt bojowy)
01.11.1943 ? 08.01.1944 ? 1 Flotylla U-bootów, Brest (okręt bojowy)
08.01.1944 ? Zatopiony na zachód od Nantes (pozycja 46.47N, 10.42W) bombami głębinowymi przez australijski samolot Sunderland należący do 10/U Sqn RAF.

Dowódcy:
12.05.1943 ? 08.01.1944 ? OL ~ KL Christian Reich

Liczba patroli: 2

Zatopione/uszkodzone statki handlowe: 1 (6.625 ton)/0

Zatopione/uszkodzone okręty wojenne: 0/0

Zestrzelone/uszkodzone samoloty: 0/0

Okres służby U 426 przed rozpoczęciem wykonywania patroli bojowych:
- brak danych

14.09.1943 U 426 pod dowództwem Christiana Reicha wraz z U 842, U 844 i U 281 o godzinie 08:00 opuścił Kiel, by zgodnie z otrzymanym poleceniem skierować się po dalsze rozkazy do bazy w Kristiansand. Trzy godziny później o 11:00 w kwadracie AO 7498 pieczę nad czterema U-bootami objęły przerywacz zagród minowych oraz trałowiec. Następnego dnia o 06:25 (kwadrat marynarki AO 4547) zadanie eskortowania czterech jednostek przejął dozorowiec. O godzinie 10:00 U 426 wraz z U 281 skierował się do bazy w Kristiansand, gdzie przybył ponad cztery i pół godziny później o 16:35. Po uzupełnieniu zapasów oraz odebraniu rozkazów nakazujących marsz do Bergen szesnastego września o godzinie 05:30 w towarzystwie eskorty składającej się z trałowców M 411, M 427 wraz z U 842, U 844 i U 281 opuszczono Kristiansand kierując się na Haugesund, gdzie przybyto o 17:25. Po przenocowaniu o 06:30 następnego dnia w tym samym składzie opuszczono port kierując się na Bergen. O 11:00 (kwadrat marynarki AN 2491) od konwoju odłączyły się U 281 i U 844, które obrały kurs na Hatvik. Ponad godzinę później o 12:05 pozostałe okręty w tym i U 426 dotarły do Bergen.

W związku z oczekiwaniem na montaż detektora Wanze G 1 podczas trwającego do końca września pobytu w Bergen na U 426 przeprowadzano ustawiczne szkolenie załogi.

Patrol 1 (05.10.1943 ? 29.11.1943)
05.10. U 426 pod dowództwem Christiana Reicha wraz z U 969, U 842 i U 964 oraz w towarzystwie eskorty o godzinie 16:30 opuścił Bergen, by zgodnie za otrzymanymi rozkazami zwalczać wrogą żeglugę na Północnym Atlantyku. Po osiągnięciu o godzinie 20:20 kwadratu AN 2421 nastąpiło pożegnanie z eskortą, po czym każdy z okrętów rozpoczął indywidualny marsz w stronę wyznaczonego mu rejonu operacyjnego. Trzynastego października (kwadrat marynarki AE 8540) na płynącym w sztormowych warunkach U 426 na skutek uderzeń fal poważnemu uszkodzeniu uległo poczwórne działko kal. 20mm. Dwa dni później 15 października (kwadrat marynarki AL 2641) na okręcie Reicha o godzinie 22:21 odebrano pochodzący z U 844 meldunek o kontakcie z płynącym kursem 270? wrogim konwojem, w którego stronę niezwłocznie się skierowano przystępując do jego poszukiwań. Meldowanym konwojem był ON.206 osłaniany przez grupę eskortową B6 oraz grupę wsparcia B7. Następnego dnia poszukujący wroga U 426 o godzinie 13:09 (kwadrat marynarki AL 1574) został wykryty i zmuszony do alarmowego zanurzenia oraz pobytu pod wodą do 14:40 przez wrogi samolot. Niezrażony tym niepowodzeniem Christian Reich kontynuował poszukiwania nieprzyjaciela nawiązując o godzinie 20:05 w kwadracie AK 3849 kontakt wzrokowy z konwojem, którym nie był poszukiwany ON.206 a wykryty wcześniej tego samego dnia przez U 964 konwój ONS.20 osłaniany przez 4 grupę wsparcia. Po wyjściu na dogodną do ataku pozycję o 22:37 (kwadrat marynarki AK 3817 lub AK 3739) w kierunku najbliższego statku odpalono salwę trzech torped. Osiem minut później z pomostu U 426 dostrzeżono słup dymu oznaczający trafienie na innym niż zakładano statku. Trafioną jednostką okazał się być należący do brytyjskiego armatora Meldrum & Swinson Ltd z Londynu frachtowiec Essex Lance (.6.625 ton), który płonąc w krótkim odstępstwie czasu od trafienia poszedł na dno. Dwie minuty później okręt Reicha został dostrzeżony przez jeden z okrętów eskorty zidentyfikowany jako niszczyciel, który otworzył w jego kierunku ogień zmuszając go do wykonania alarmowego zanurzenia na głębokość A+60 (140 metrów). Po odpłynięciu prześladowcy o 04:05 dnia 17 października Christian Reich zarządził wynurzenie i pościg za konwojem. O 10:33 (kwadrat marynarki AK 3577) płynący na powierzchni U 426 został zmuszony do alarmowego zanurzenia oraz pobytu pod wodą do 11:57 przez nadlatujący nieprzyjacielski samolot. Dwudziestego drugiego października o 19:30 na U 426 odebrano pochodzącą z BdU depeszę o następującej treści:
?U 91, U 762, U 231, U 309, U 608, U 969, U 267, U 281, U 413, U 963, U 437, U 426, U 842, U 552, U 592, U 575, U 226, U 373, U 709 tworzą grupę Siegfried przebywając w następującej kolejności od dnia 24 października, godz. 12:00 w linii dozoru od AJ 9928 do BC 3938. Pozycje osiągnąć niewykrytym płynąc za dnia w zanurzeniu w nocy na powierzchni. 24 października po zajęciu swoich pozycji za dnia przebywać w zanurzeniu, wieczorem oczekiwać płynącego w kierunku wschodnim konwoju.?.
Spodziewanym konwojem był HX.262 osłaniany przez grupę eskortową C5 wspartą dodatkowo oddelegowanymi z konwoju ON.207 jednostkami 2 grupy wsparcia. Dwudziestego czwartego października o godzinie 09:00 okręt Reicha zajął wyznaczoną mu pozycję przypadającą na kwadrat BC 3624, rozpoczynając następnie jej patrolowanie w zanurzeniu na głębokości A-30 (50 metrów), prowadząc nasłuch hydrofonami. Ponieważ żaden z okrętów w/w grupy nie uzyskał kontaktu wzrokowego z konwojem, który w międzyczasie opłynął zgrupowanie od południa dnia 26 października na wszystkich jednostkach grupy Siegfried odebrano depeszę z dowództwa o następującej treści:
?Grupa Siegfried zostaje podzielona na 3 grupy składające się:
Siegfried 1 29.10., godzina 10:00, lina patrolowa od BC 3612 do BC 3967 - U 967, U 212, U 405, U 420, U 231, U 608 i U 969
Siegfried 2 29.10., godzina 10:00, lina patrolowa od BC 6631 do BC 6992 - U 267, U 281, U 413, U 963, U 437, U 426 i U 552
Siegfried 3 29.10., godzina 10:00, lina patrolowa od BC 9635 do BC 9995 - U 842, U 575, U 226, U 373, U 709, U 648 i U 274.
Cisza radiowa do momentu nadania ważnego taktycznego meldunku
?.
Tym razem głównym celem dla w/w grup był osłaniany przez grupę eskortową B6 i 8 grupę wsparcia z lotniskowcem eskortowym HMS Fencer (w jej skład wchodziły dwa polskie niszczyciele ORP Burza i ORP Garland) konwój SC.145. Dwudziestego dziewiątego października zgodnie z rozkazem o godzinie 10:00 zajęto przypadającą na kwadrat BC 6852 wyznaczoną pozycję, przystępując następnie do jej przemierzania w zanurzeniu, prowadząc nasłuch hydrofonami. Także i tym razem oczekiwany konwój minął niebezpieczny rejon nie wykryty przez żaden z okrętów trzech zgrupowania Siegfried. Trzydziestego października o godzinie 17:23 na U 426 odebrano kolejną depeszę z BdU o następującej treści:
?Grupa Siegfried ulega rozwiązaniu w jej miejsce tworzy się dwie nowe grupy Körner i Jahn.
Körner: U 714, U 212, U 967, U 420, U 231, U 969, U 267, U 281, U 413, U 963, U 843 i U 844.
Jahn: U 437, U 426, U 552, U 842, U 575, U 226, U 373, U 709, U 648 i U 274.
W wyżej wymienionej kolejności wszystkie okręty utworzą do dnia 31 października nowe linie patrolowe. Körner od BC 9519 do BC 3297. Jahn od BC 9349 do CD 2325.
?.
Głównym celem dla obu grup były konwoje ON.208, HX.263 i ONS.21, które jednak ominęły je niezauważone przez żaden z okrętów. Pierwszego listopada o godzinie 09:30 (kwadrat marynarki BC 9613) U 426 minął po stronie sterburty płynący z kierunku północnego U 842. Następnego dnia o 23:06 odebrano następną pochodzącą z dowództwa depeszę o następującej treści:
?Grupy Körner i Jahn rozwiązane jako nowe:
Grupa Tirpitz 1 tworzy linię patrolową od BC 2211 do BC 2264: U 420, U 714, U 212, U 267.
Grupa Tirpitz 2 tworzy linię patrolową od BC 2626 do BC 2699: U 967, U 413, U 969, U 608.
Grupa Tirpitz 3 tworzy linię patrolową od BC 6143 do BC 6442: U 586, U 280, U 281, U 575.
Grupa Tirpitz 4 tworzy linię patrolową od BC 6786 do BC 9183: U 282, U 592, U 426, U 226.
Grupa Tirpitz 5 tworzy linię patrolową od BC 9713 do BC 9779: U 842, U 373, U 274, U 648.
Za dnia płynąć pod wodą a w nocy na powierzchni. Żadnej możliwości uzupełnienia zapasów drodze powrotnej. Okręty mające 32m3 paliwa bez uprzedniego zgłaszania kierować się do bazy.
?.
Głównym celem dla w/w grup miał być osłaniany przez grupę eskortową C1 i 2 grupę wsparcia z lotniskowcem HMS Tracker w składzie konwój HX.264. Ze względu na liczne patrole morskie i powietrzne trzymające U-booty na dystans od konwoju także i ta operacja zakończyła się niepowodzeniem. Siódmego listopada o 17:23 odebrano depeszę z BdU o następującej treści:
?Grupa Tirpitz rozwiązana. Reich kierować się do BD 35.?.
Dwa dni później 9 listopada odebrano kolejną depeszę z dowództwa o następującej treści:
?Trzy okręty utworzą grupy zajmując określone pozycje. Odstępy pomiędzy jednostkami 30 mil. Kierunek zgrupowania 235 stopni. Wszystkie okręty tworzą jedno zgrupowanie Eisenhart.
Grupa 1, AJ 3331: U 538, U 391, U 542,
Grupa 2, AK 4111: U 843, U 714, U 424,
Grupa 3, AK 0177: U 764, U 280, U 969,
Grupa 4, AK 7135: U 212, U 967, U 575,
Grupa 5, AK 7684: U 963, U 552, U 586,
Grupa 6, AK 8478: U 420, U 709, U 282,
Grupa 7, AK 9478: U 608, U 274, U 343,
Grupa 8, BC 2716: U 592, U 413, U 373,
Grupa 9, BC 3265: U 267, U 281, U 426,
Grupa 10, BC 5388: U 226, U 648, U 842.
?.
Głównym celem zgrupowania miały być dwa konwoje - SC-146 (osłaniany przez grupę eskortową B3) i HX-265. Dwunastego listopada w godzinach nocnych mechanikom U 426 udało się przywrócić ponowną sprawność poczwórnemu działku kal. 20 mm. Następnego dna (kwadrat marynarki BD 5988) w związku z meldunkiem U 592 o kontakcie z wrogim konwojem o 09:00 rozpoczęto operację przeciwko niemu. Meldowanym nieprzyjacielem był jeden z dwu oczekiwanych konwoji, z którym U 592 jako jedyny z w/w grup nawiązał kontakt wzrokowy. O 10:46 (kwadrat marynarki BD 5982) płynący na powierzchni okręt Reicha został zmuszony do alarmowego zanurzenia przez nadlatujący samolot. Po wynurzeniu mającym miejsce o godzinie 20:02 w związku z rozkazem dowództwa nakazującym przerwanie operacji konwojowej ze względu na silne przeciwdziałaniem ze strony wrogiego lotnictwa U 426 zakończył poszukiwanie konwoju. W dniu 16 listopada odebrano pochodzącą z BdU depeszę o następującej treści:
?U 426, U 608, U 262, U 228, U 515, U 358, U 333, U 211, U 600 od godzin wieczornych 18 listopada w następującej kolejności tworzyć linię dozoru od CF 2945 do 3855. (?). Okręty tworzą grupę Schill I.?.
W związku z faktem, że wyznaczony termin dojścia U 426 na pozycję CF 2945 był niemożliwy do zrealizowania ze względu na konieczność marszu z ekonomiczną prędkością Christian Reich poprosił dowództwo o dalsze instrukcje. Wkrótce potem otrzymał odpowiedź o następującej treści:
?Reich do godzin wieczornych 19 osiągnąć wyznaczoną pozycję.?.
Głównym celem w/w zgrupowania był meldowany przez agentów oraz samolot dalekiego zwiadu Ju 290 z FAGr.5 konwój MKS.30/SL.139, osłaniany przez 40 grupę eskortową. Osiemnastego listopada (kwadrat marynarki CF 2217) płynący na powierzchni U 426 o godzinie 04:55 został zaskoczony przez wrogi samolot, który po oświetleniu go reflektorem rozpoczął atak, prowadząc ostrzał pomostu z działek pokładowych. W jego wyniku ciężko ranny został Ob.Gfr Kurt Zobel (który zmarł 22 listopada na skutek powikłań po trafieniu odłamkiem) oraz BtsMt Mayerhofer. Drugi atak odparto przy pomocy artylerii przeciwlotniczej, która zmusiła załogę nieprzyjacielskiej maszyny do niecelnego zrzutu bomb. Wkrótce potem wykonano alarmowe zanurzenie pozostając następnie pod wodą do godziny 20:45. Następnego dnia o godzinie 19:37 w kwadracie BE 8789 na kursie 140? w odległości 3000 metrów dostrzeżono zastopowany niszczyciel. Ze względu na brak torped akustycznych Christian Reich zarządził zanurzenie zamierzając wyminąć przeciwnika. O 22:10 w pobliżu zanurzonego okrętu detonowało pięć bomb głębinowych, po których to wypuszczono pozoratory Bold. O 05:03 dwudziestego listopada (kwadrat marynarki CF 2313) U 426 z powrotem pojawił się na powierzchni rozpoczynając poszukiwania wrogiego konwoju. Następnego dnia w związku z kończącym się paliwem Christian Reich zarządził rozpoczęcie marszu powrotnego do bazy w Breście. W trakcie jego trwania 22 listopada o godzinie 20:11 w kwadracie BE 9766 pochowano w morzu zmarłego na skutek odniesionych ran ObGfr Kurta Zobela. Tydzień później dwudziestego dziewiątego listopada o godzinie 08:32 w punkcie B.4 spotkano się z eskortą złożoną z dwóch dozorowców, w towarzystwie której skierowano się do Brestu. Niecałą godzinę później o 09:16 w kwadracie BF 5222 mini konwój został dostrzeżony a następnie zaatakowany przez grupę 11 myśliwców oraz dwóch bombowców. W wyniku pojedynku jaki się wywiązał jeden z dozorowców V 711 otrzymał dwa trafienia bombami, tracąc na ich skutek oraz na skutek ostrzału samolotów 5 członków załogi (pozostałych 17 było ciężko a 19 lekko rannych). Drugi dozorowiec V 716 na skutek ostrzału miał jednego lekko rannego. U 426 z ataku wyszedł bez szwanku. O godzinie 11:30 dotarto do Brestu, gdzie U 426 skończył trwający prawie osiem tygodni patrol (55 dni). Podczas jego trwania przepłynięto 4.727 mil morskich na i 1.022 mile morskie pod powierzchnią.

Patrol 2 (03.01.1944 ? 08.01.1944)
03.01. U 426 pod dowództwem Christiana Reicha o godzinie 16:00 opuścił bunkier w bazie Breście, by zgodnie z otrzymanym rozkazem zaatakować wrogą żeglugę na Północnym Atlantyku. Po wyjściu na radę o 17:30 spotkano się z eskortą złożoną z trałowca M 10 i dozorowca V 708, w towarzystwie których skierowano się następnie w stronę punktu wyjścia na patrol. Czwartego listopada na okręcie Reicha odebrano pochodzącą z U 629 depeszę informującą o jego poważnym uszkodzeniu przez wrogi samolot. Trzy dni później 7 stycznia w BdU odebrano pochodzącą z U 426 depeszę o następującej treści:
?Godz. 02:40, BF 4584 ? zostałem zaatakowany przez dwa samoloty.?,
Następnego dnia w dowództwie odebrano drugą i jak się później okazało ostatnią depeszę z okrętu Reicha, która miała następującą treści:
?Godz. 11:52, BF 6669 ? zostałem zaatakowany przez samolot.?.
Napastnikiem tym był australijski Sunderland należący do 10/U Sqn RAAF pilotowany przez J. P. Robertsa, który obrzucił U 426 bombami oraz ostrzelał go z broni pokładowej. Na skutek dwóch wykonanych ataków okręt Reicha poszedł na dno. Tuż przed odlotem z miejsca ataku Roberts zameldował dowództwu o grupie 40 rozbitków pływających w wodzie pośród przeróżnych szczątków, których jednak pomimo poszukiwań nie odnaleziono.

Członkowie załogi U 426 polegli w dniu 08.01.1944 (w kolejności alfabetycznej):
Abel Werner OGfr 15.12.1922
Biedermann Rudi OMasch 25.01.1919
Bucher Hermann ObGfr 27.02.1921
Büchner Walter MaschMt 07.12.1922
Busch Rudolf ObGfr 23.02.1923
Emmerich Erich MaschMt 19.01.1920
Flörke Heinrich ObGfr 13.12.1923
Fritschuweit Kurt-Walter MtrOGfr 06.12.1924
Fuchshuber Josef MtrOGfr 08.01.1923
Fürst Heinz MtrOGfr.A 07.05.1924
Gasper Johann-Peter MaschGfr 13.10.1923
Götz Erich OMasch 22.03.1915
Grimshandl Franz MtrOGfr 04.08.1923
Grohmann Eugen-Gerhard MtrGfr.A 25.09.1923
Grossmann Paul FkMt 26.03.1920
Herrmann Oskar FkGfr 11.07.1924
Huber Wilhelm MechOGfr 18.04.1922
Klären Mathias MtrOGfr 02.07.1923
Kolloch Ernst-Thomas MtrOGfr 15.07.1924
Kreitmeier Johann Gfr 17.06.1922
Lange Hans MaschOGfr 27.03.1921
Lange Heinrich MaschOGfr 12.10.1923
Leven Johannes FkMt 26.02.1922
Mai Heinrich BtsMt 21.10.1920
Merzdorf Artur Maat 04.08.1921
Mohnitz Alfred ObGfr 20.03.1924
Mühlstädt Richard ObGfr 27.04.1924
Münster Fritz ObGfr 24.11.1924
Neulinger Josef Maat 15.04.1921
Neurath Hans Gfr 08.11.1924
Oestereich Georg OLt.ing 17.04.1920
Pasdag Walter Maat 27.03.1919
Pätzold Herbert ObGfr 10.02.1923
Peitsch Werner ObGfr 28.08.1921
Pöhler Johannes OStrm 12.06.1915
Rahn Kurt ObGfr 06.04.1922
Rathke Herbert Lt.z.S 13.12.1921
Reich Christian KpLt.01.09.43 21.11.1915
Reinhold Heinz ObMt 25.11.1919
Reinhold Werner ObGfr 03.01.1924
Roock Karl-Heinz Maat 20.03.1922
Schady Erwin ObGfr 24.05.1922
Schröter Joachim OLt.z.S 19.01.1920
Schulte Egon ObMt 22.08.1920
Schultheise Karl ObMt 30.12.1918
Töpel Wolfgang ObGfr 30.11.1922
Tusche Hans ObGfr 06.08.1923
Warkolz Werner ObGfr 31.05.1924
Weber Albert ObGfr 30.11.1922
Wessel Erwin BtsMt 26.10.1921
Wilmsen Joseph ObGfr 13.09.1922

Bibliografia:
http://uboat.net
www.ubootwaffe.net
http://uboatarchive.net/
http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/chronik.htm
http://www.u-boot-archiv.de/
http://www.u-historia.com/
Blair Clay - Hitlera Wojna U-bootów tom I i II
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Die U-boot-Kommandanten tom 1
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Der U-Boot-Bau auf Deutschen Werften von 1935 bis 1945 tom 2
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Deutsche U-Boot-Erfolge von September 1939 bis Mai 1945 tom 3
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Deutsche U-Boot-Verluste von September 1939 bis Mai 1945 tom 4
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Die Ritterkreuzträger der U-Boot-Waffe von 1939 bis Mai 1945 tom 5
Ritschel Herbert - Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-boote 1939 - 1945 Band 7 KTB U 375 - U 435
Rohwer Jürgen: Axis Submarine Successes 1939 - 1945
Trojca Waldemar - U-bootwaffe 1939-1945 cz. 1, 2, 3
Wynn Kenneth U-Boot-Operationen im Zweiten Weltkrieg Einsatzgeschichte U1-U510 tom 1
Brodołak
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.769.000 BRT

Dołączył(a): 04.01.06, 13:36
Lokalizacja: Piastów

Posty: 1 • Strona 1 z 1

Powrót do Typ VIIKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość