1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

OLC GUI dla GWX 1.03

Moderatorzy: Jatzoo, dragonfly

Posty: 28 • Strona 1 z 21, 2

OLC GUI dla GWX 1.03

Postprzez zulu » 27.10.07, 18:27

Czy ktoś już testował nowe GUI dla GWX-a ?
http://www.subsim.com/radioroom/showthread.php?t=123955
Preview
1. http://www.youtube.com/watch?v=fdRH2KHFFFo
2. http://www.youtube.com/watch?v=t5YTbDVeTSA

A wydawało by się że SH3 wyczerpał juz swoje możliwości a tu proszę następna propozycja.
zulu
Leutnant zur See
 
Tonaż: 113.000 BRT

Dołączył(a): 27.05.05, 21:42
Lokalizacja: Warszawa

Re: OLC GUI dla GWX 1.03

Postprzez brosss » 03.11.07, 17:37

zulu napisał(a):Czy ktoś już testował nowe GUI dla GWX-a ?
http://www.subsim.com/radioroom/showthread.php?t=123955
Preview
1. http://www.youtube.com/watch?v=fdRH2KHFFFo
2. http://www.youtube.com/watch?v=t5YTbDVeTSA

A wydawało by się że SH3 wyczerpał juz swoje możliwości a tu proszę następna propozycja.


Ja właśnie próbuję i powiem, że mi się podoba to rozwiązanie. Póki co siedzę na szkoleniu torpedowym w akademii i trenuję nowy sposób celowania.

Pozdrawiam
brosss
Oberfähnrich zur See
 
Tonaż: 62.000 BRT

Dołączył(a): 06.10.05, 12:46
Lokalizacja: Płock

Postprzez szymek » 04.11.07, 16:24

Z angielskim u mnie kiepsko; byłby ktoś tak dobry i przetłumaczył
ten opis :
How to get a firing solution using the U-Jagd Tools in the OLC GUISpeed

To get the speed of a ship you need to first identify it and then move directly towards it at slow speed. The easiest way to do this is piont the scope somewhere in front of the target and click the CE's Heading to View order.

Before measuring the target speed, check these three things:

1. The target is more or less directly ahead of you i.e. the bearing shown in the centre of the scope, or UZO, is near to 0 when the scope is pointed at the ship. This doesn't need to be exact. Anywhere between 330 and 030 is fine.
2. You are moving slowly (check your speed is 2 knots or less).
3. Your are not turning (check your rudder is at exactly 0 degrees).

Once all these things are done, point the scope in front of the vessel and when the bow of the vessel touches the vertical line down the centre of the scope, start the U-Jagd Chronometer. When the stern of the vessel crosses the same line, stop it. You must not move the scope left or right, nor turn your U-boat, inbetween starting and stopping the chrono. You can lower and raise the scope if you like (useful when measuring the speed of a slow ship) but be sure not to miss the ship's stern crossing the line!

Once the chrono is stopped you can read the target's speed by looking at the scale that matches the length of the target (100m, 150m, or 200m). If the target it, say, 125m, just average the readings from the 100m scale and the 150m scale. If it is, say, 75m, use the 150m scale and divide the result by two. You get the idea, I hope.

Note that the direction the target is moving in makes no difference. The vessel can be moving towards you or away from you at any angle and this will still work.


Range

Again, the target needs to have been identified.

I will refer to the rings on the range/AOB finder as Basis, Range, Marks and AOB.

The Basis ring is the outer ring, with metres marked up to 300.
The Range is the ring just inside that, and is marked in hundreds of metres (so the 2km mark is labelled "20" for example).
The Marks ring is next, and shows numbers up to a maximum of 30.
And finally, the innermost ring is the AOB ring, with values up to 90 degrees.

To ascertain range to the target lock the scope to it, line up the bottom of the target ship with the horizontal line across the centre of the attack scope, and lower the range/AOB finder. Now count the number of vertical marks to the top of the ship's mast. Now rotate the Marks ring until the number of marks you counted lines up with the "90" mark on the AOB ring. Once this is done the range to the target (shown on the Range ring) will be lined up with the point on the Basis ring which corresponds to the "Mast(x2)" value shown the recognition manual.


AOB

Once you have found the range, you need to line up the range to the target (on the Range ring) with the Length of the target (on the Basis ring) to get the AOB. If you've just used the range/AOB finder to get the range then a nice easy way to get ready to measure the AOB is to click-and-hold on the Basis ring at the point where it equals the "Mast(x2)" value, and drag it around until your mouse is pointing at the place on the Basis ring which equals the "Length" value, then release. So for example if the ship has Mast(x2)=30m and Length=75m, you would click-and-hold on the basis ring at the 30m mark, drag your mouse to the 75m mark, and release.

Now that range to target is aligned with the target length on the range/AOB finder, you can get the AOB. Count the number of horizontal marks between the centre line and either end of the target, and the AOB (on the AOB ring) will be lined up with that number of marks (on the Marks ring).
_z góry dziękuję
PS. Z filmiku zamieszczonego na YuTube nie bardzo rozumiem co i jak.
_________________
szymek
Fähnrich zur See
 
Tonaż: 18.000 BRT

Dołączył(a): 20.04.06, 21:33
Lokalizacja: Gostyn Wlkp.

Postprzez brosss » 05.11.07, 18:53

szymek napisał(a):Z angielskim u mnie kiepsko; byłby ktoś tak dobry i przetłumaczył
ten opis :
How to get a firing solution using the U-Jagd Tools in the OLC GUI

_z góry dziękuję
PS. Z filmiku zamieszczonego na YuTube nie bardzo rozumiem co i jak.
_________________


Poniżej tłumaczenie. Zaznaczam, że mój angielski nie jest za dobry i mogłem popełnić kilka błędów merytorycznych. W takim wypadku proszę o ewentualne poprawienie przez Kolegów. Wydaje mi się, że sens został zachowany.

Oczywiście zalecam czytanie tekstu, jednocześnie oglądając solucję autora moda, dostępną w serwisie You Tube.

Pozdrawiam

________________________________________

Prędkość

Aby obliczyć prędkość statku/okrętu, musisz go przede wszystkim zidentyfikować i poruszać się w jego kierunku na wolnej prędkości. Najłatwiej zorbić to poprzez skierowanie peryskopu/UZO gdzieś przed stakiem/okrętem i dać rozkaz "Kurs na widok/cel".

Przed wyznaczeniem prędkości celu, sprawdź te rzeczy:

1. Cel jest mniej więcej przed tobą, tzn. namiar pokazany w centrum peryskopu/UZO jest bliski 0, kiedy peryskop jest skierowany na statek/okręt. Nie musi to być dokładne, pomiędzy 330 a 030.
2. Poruszasz się wolno (sprawdź swoją prędkość 2 kts lub mniej).
3. Nie wykonujesz zwrotu (sprawdź ster, czy jest na kącie 0).

Kiedy wszystkie te rzeczy zostaną spełnione, skieruj peryskop/UZO przed jednostkę i kiedy jej dziób zetknie się z pionową podziałką na dole peryskopu/UZO, rozpocznij pomiar prędkości (U-JAgd - poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy :)). Kiedy rufa jednostki przetnie tę samą linię, zatrzymaj pomiar. Nie możesz poruszać peryskopem na boki i w górę oraz nie możesz zmieniać położenia U-Boota podczas pomiaru. Możesz opuszczać i podnosić peryskop jeśli chesz (przydatne podczas pomiaru prędkości powolych statków/okrętów), ale musisz być pewny, że nie przegapisz momentu, w którym statek/okręt przetnie podziałkę.

Kiedy chronometer został zatrzymany, możesz odczytać prędkość, sprawdzając skalę, która odzwierciedla długość celu (100 m, 150m lub 200 m). Jeśli cel, powiedzmy ma 125 m., dopasuj odczyt z podziałki dla dla 100 i 150 m. Jeśli cel ma długość 75 m., użyj skali dla długości 150 m i wynik podziel przez 2. Z pewnością do tego dojdziesz, mam nadzieję :).

Zauważ, że kierunek poruszającego się celu nie sprawia różnicy. Jednostka może kierować się w twoim kierunku lub oddalać się pod każdym kątem, a metoda wciąż działa.

Odległość

Cel musi zostać zidentyfikowany.

Bazowy pierścień to ten zewnętrzny, który ma skalę do 300.

Odległość to pierścień w środku i ma podział na tysiąc metrów (np. 2 km jest oznaczony jako 20).

Następny wskazuje podziałki do 30.

Ostatni, to pierścień AOB i wskazuje kąt do 90 stopni.

Aby określić odległość do celu, zablokuj go w peryskopie, zaznacz linię nawodną celu podziałką poziomą peryskopu (podczas sztormu zapomnij o tym). Policz podziałki na linii pionowej do szczytu najdłuższego masztu statku/okrętu. Teraz pierścień z wartościami do 30 ustaw tak, aby liczba podziałek, które policzyłeś, znajdowała się na 90 stopniach na pierścieniu AOB. Kiedy to zrobisz, odległość do celu (pokazana na pierścieniu odległości) będzie wyznaczona w punkcie pierścienia bazowego (maszt pomnożony razy 2) - pojedynczą wysokość masztu znajdziesz w książce rozpoznawczej:)

AOB

Kiedy już obliczyłeś odległość, aby uzyskać AOB, musisz przyporządkować odległość do celu (na pierścieniu odległości) do jego długości (na pierścieniu bazowym). Jeśli do otrzyamania odległości używałeś tego narzędzia do wyliczania, łatwo można obliczyć AOB. Kliknij i przytrzymaj przycisk myszy w punkcie na pierścieniu bazowym, w którym znajduje się wartość "Maszt pomnożony razy 2". Następnie przesuń go do momentu, aż kursor myszy wskaże punkt na pierścieniu bazowym, który odpowiada wartości długości jednostki i puść przycisk myszy. Np. jeśli podwojona wysokość masztu statku=30 m, a jego długość = 75m , powinieneś kliknąć i przytrzymać klawisz myszy na pierścieniu bazowym w punkcie wskazującym 30 m, przsynąć do momentu aż zostanie wskazana wartość 75 m i puścić klawisz myszy.

Skoro odległość do celu jest już przydzielona do jego długości, możesz wyliczyć AOB. Policz poziome podziałki pomiędzy centralną linią i końcem celu. AOB (na pierścieniu AOB) będzie wyznaczone przez liczbę podziałek (na pierścieniu z zakresem do 30).
brosss
Oberfähnrich zur See
 
Tonaż: 62.000 BRT

Dołączył(a): 06.10.05, 12:46
Lokalizacja: Płock

Postprzez szymek » 05.11.07, 20:32

brosss
bardzo mi pomogłeś; serdecznie dziękuję i pozdrawiam
szymek
Fähnrich zur See
 
Tonaż: 18.000 BRT

Dołączył(a): 20.04.06, 21:33
Lokalizacja: Gostyn Wlkp.

Postprzez marek128 » 07.11.07, 14:47

mógłby ktoś łopatologicznie opisać atak torpedowy w OLC GUI ( możliwie z opisem widoku z peryskopu bojowego) Chodzi mi głównie o ustawienie pierścienia odległości, AOB i wyliczenie prędkości
marek128
Leutnant zur See
 
Tonaż: 125.000 BRT

Dołączył(a): 29.01.06, 11:54

Postprzez zulu » 10.11.07, 13:20

zulu
Leutnant zur See
 
Tonaż: 113.000 BRT

Dołączył(a): 27.05.05, 21:42
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez marek128 » 19.11.07, 15:55Jak ktoś by mógł to poprosiłbym o polskie tłumaczenie tego filmu lub ewentualnie bardzo dokładny wręcz "łopatologiczny" opis ataku torpedowego z uwzględnieniem opisu przy widoku z peryskopu bojowego
marek128
Leutnant zur See
 
Tonaż: 125.000 BRT

Dołączył(a): 29.01.06, 11:54

Postprzez brosss » 25.11.07, 20:44

marek128 napisał(a):


Jak ktoś by mógł to poprosiłbym o polskie tłumaczenie tego filmu lub ewentualnie bardzo dokładny wręcz "łopatologiczny" opis ataku torpedowego z uwzględnieniem opisu przy widoku z peryskopu bojowego


Witam!

1. Identyfikujesz cel, wyliczasz prędkość - ustawiasz peryskop przed jednostką i w momencie kiedy przetnie pionową linię w peryskopie rozpoczynasz liczenie. Zatrzymujesz zegar gdy rufa celu przenie tę samą linię. Wynik masz podany na trzech skalach 100, 150 i 200 metrów w zależności od dlugości celu. Trzeba wziąć poprawkę na to, że cel jest dłuższy lub krótszy niż podane skale. Wybierasz najbliższą - czyli jeśli masz do czynienia z Large Cargo (140,5 metra) wybierasz wynik ze skali dla 150 metrów i odpowiednio modyfikujesz.

2. Wyliczasz odległość - blokujesz cel w peryskopie (LOCK lub na klawiaturze C). Ustawiasz peryskop tak, aby pozioma podziałka znajdowała się na linii nawodnej celu. Liczysz ilość podziałek na pionowej linii do najwyższego punktu celu (koniec najwyższego masztu). Liczbę podziałek wprowadzasz do kalkulatora - na środkowym pierścieniu (ma dwie skale - górną i dolną od 1 do 30) korzystając z dolnej skali ustawiacz liczbę podziałek, jakie wyliczyłeś. Jeśli było to np. 4 - podziałkę nr 4 na dolnej skali środkowego pierścienia ustaw na podziałką 90 wewnętrznego pierścienia. Możesz teraz odczytać odległość - znajdziesz ją na środkowym pierścieniu na górnej skali. Na zewnętrzynym pierścieniu znajdź podwójną wysokość masztu celu (w przypadku Large Cargo chyba 46,4 metry) i to miejsce wskże na środkowym pierścieniu na górnej skali odległość.

3. Wyliczasz AOB - klikasz i przytrzymujesz w punkcie podwójnej wysokości masztu (46,4 metry) i przesuwasz na wartość długości celu (140,5 metra), puszczeasz przycisk myszy. Liczysz podziałki na poziomej linii od środka do dzioba celu i wynik sprawdzasz na kalkulatorze. Zakładmy, żę będzie to 8 podziałek. Na środkowym pierścieniu na dolnej podziałce odnajdujesz 8. W tym momencie znasz już AOB - odczytujesz go na wewnętrznym pierścieniu pod ósemką na środkowym pierścieniu.

Dane wprowadzasz do TDC, blokujesz TDC i strzelasz. Prościej nie potrafię tego wytłumaczyć. Proponuję, abyś oglądał film autora moda i czytał ten tekst.

A i jeszcze jedno - ten sposób wyliczenia danych działa tylko przy przybliżeniu peryskopu x6. O ile przybliżenie nie ma znaczenia do wyliczenia prędkości, o tyle wartośći odległości i AOB przy przybliżeniu x 1 będą błędne. Nie dam rady wytłumaczyć Ci wyliczania przy przybliżeniu x1 - jest to trochę pokręcone, ale jeśli opanujesz wyliczanie przy x6, to z pewnością szybko połapiesz się, jak liczyć przy x1.

To chyba wszystko, pozdrawiam.
brosss
Oberfähnrich zur See
 
Tonaż: 62.000 BRT

Dołączył(a): 06.10.05, 12:46
Lokalizacja: Płock

Postprzez Gregpo » 26.11.07, 01:07

Zajefajny mod ... wszystko pod reka i w koncu "prawdziwe" celowanie ...
Gregpo
Leutnant zur See
 
Tonaż: 129.000 BRT

Dołączył(a): 15.11.06, 23:54
Lokalizacja: TORUN\WAWA

Postprzez shalashaska » 27.11.07, 09:38

Bardzo fajny mod, tylko że ja osobiście nie korzystam z opcji recznego celowania i nawet zostawiłbym ten mod lecz nie podaje mi prędkości i odległości do celu.
shalashaska
Leutnant zur See
 
Tonaż: 127.000 BRT

Dołączył(a): 21.03.07, 18:32

Postprzez evan82 » 27.11.07, 12:18

Osobiście wolałbym mieć w widoku peryskopu tylko nastawy na prędkość torpedy i zapalnik. Ten mod wprowadza zbyt dużo ton do widoku peryskopu i to mi się nie podoba. Pozdrawiam.

PS. Shalashaska, działa XXI? Doszło? :P
evan82
Kapitän zur See
 
Tonaż: 921.000 BRT

Dołączył(a): 03.11.07, 01:11
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez shalashaska » 27.11.07, 15:31

Karl Fenchel napisał(a):Osobiście wolałbym mieć w widoku peryskopu tylko nastawy na prędkość torpedy i zapalnik. Ten mod wprowadza zbyt dużo ton do widoku peryskopu i to mi się nie podoba. Pozdrawiam.

PS. Shalashaska, działa XXI? Doszło? :P

Ta aż cztery maile :lol:

A czy nie dałoby sie przerobić tego moda tak by zostało z niego tylko nastawy zapalnika, głębokości, salwy w peryskopie?
shalashaska
Leutnant zur See
 
Tonaż: 127.000 BRT

Dołączył(a): 21.03.07, 18:32

Postprzez evan82 » 27.11.07, 16:44

Pewnie się da, ale ja na razie nie chcę sie w to bawić, bo na razie u mnie wszystko chodzi. Poza tym teraz pogrzebię przy polach minowych. :wink:

Jeżeli przerobisz ten mod to napisz. :D
Sorry że tyle maili ale musiałem mieć pewność :wink:
evan82
Kapitän zur See
 
Tonaż: 921.000 BRT

Dołączył(a): 03.11.07, 01:11
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez shalashaska » 29.11.07, 02:43

Prędzej ty przerobisz ten mod niż ja, więc czekamy.Plik Basic.cfg działa mi poprawnie :wink:
shalashaska
Leutnant zur See
 
Tonaż: 127.000 BRT

Dołączył(a): 21.03.07, 18:32

Postprzez evan82 » 29.11.07, 15:42

Może spróbuje , ale aż takim kozakiem to jeszcze nie jestem no zwłaszcza jeżeli trzeba tam coś będzie edytować w języku HTML. Pozdrawiam i cieszę się że działa! :mrgreen:
evan82
Kapitän zur See
 
Tonaż: 921.000 BRT

Dołączył(a): 03.11.07, 01:11
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez Tasman » 27.12.07, 14:59

czy wyszło już OLC GUI for GWX 2.0?
Tasman
Oberfähnrich zur See
 
Tonaż: 91.000 BRT

Dołączył(a): 10.03.06, 17:32
Lokalizacja: Navan

Postprzez brosss » 29.12.07, 14:06

Tasman napisał(a):czy wyszło już OLC GUI for GWX 2.0?


Witam!

Mod ma się pojawić po nowym roku.

Pozdrawiam
brosss
Oberfähnrich zur See
 
Tonaż: 62.000 BRT

Dołączył(a): 06.10.05, 12:46
Lokalizacja: Płock

OLC GUI dla GWX 1.03

Postprzez kimano-u96 » 29.12.07, 15:41

Czekam z niecierpliwoscia
kimano-u96
Korvettenkapitän
 
Tonaż: 413.000 BRT

Dołączył(a): 28.11.07, 16:59
Lokalizacja: Górzno

Postprzez Tinus » 14.01.08, 19:25

Jest i nowa wersja dla GWX 2.0 http://files.filefront.com/OLC+GUI+v115+for+GWX+20/;9423621;/fileinfo.html
Rewelacja cud miód dla tych co preferują 100% realizmu polecam 8)
Tinus
Fähnrich zur See
 
Tonaż: 9.000 BRT

Dołączył(a): 22.02.06, 14:02

Postprzez evan82 » 14.01.08, 19:49

Ja także bym chciał mieć w widoku peryskopu nastawy, ale tylko na głębokość biegu torpedy i rodzaj zapalnika.
Inaczej to wygląda trochę jak kosmiczny sputnik.
evan82
Kapitän zur See
 
Tonaż: 921.000 BRT

Dołączył(a): 03.11.07, 01:11
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez Artur Rzepka » 12.03.08, 17:54

Nie wiem... chyba jestem przygłupi albo coś w tym stylu (możliwe że do tego przyczynia się też moja wada wzroku :lol: ) ale... mi te dwa opisy po polsku jakoś nic nie dały. Prędkość ładnie szybko wyliczam i na tym koniec. Nigdzie nie mogę znaleść czegoś podobnego do tego
kalkulatora - na środkowym pierścieniu (ma dwie skale - górną i dolną od 1 do 30)
. Czy mógłby mi ktoś pokazać na screenach o jakie urządzenia w części nr 2 i 3 chodzi, będę baaardzo wdzięczny ???
Artur Rzepka
Fähnrich zur See
 
Tonaż: 10.000 BRT

Dołączył(a): 12.09.07, 07:41
Lokalizacja: W-wa

Postprzez bartek74 » 13.03.08, 12:32

Dlaczego jak klikam na wyźej podany link to wyskakuje mi tylko strona startowa i nie moge znaleźć tego programu???
Dzięki za pomoc.
bartek74
Fähnrich zur See
 
Tonaż: 17.000 BRT

Dołączył(a): 17.01.08, 08:05
Lokalizacja: Sanok

Postprzez Gregpo » 13.03.08, 18:17

bartek74 napisał(a):Dlaczego jak klikam na wyźej podany link to wyskakuje mi tylko strona startowa i nie moge znaleźć tego programu???
Dzięki za pomoc.Tutaj znajdziesz wszystko.

http://www.subsim.com/radioroom/showthread.php?t=124639

pozdrawiam
Gregpo
Leutnant zur See
 
Tonaż: 129.000 BRT

Dołączył(a): 15.11.06, 23:54
Lokalizacja: TORUN\WAWA

Postprzez bartek74 » 14.03.08, 11:07

Dzięki, znalazłem!!!:-)
bartek74
Fähnrich zur See
 
Tonaż: 17.000 BRT

Dołączył(a): 17.01.08, 08:05
Lokalizacja: Sanok

Następna strona

Posty: 28 • Strona 1 z 21, 2

Powrót do SH IIIKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości