1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Szczególne wytyczne dotyczące chrap nr 2

Data utworzenia:
14.02.2013
Autor:
SnakeDoc (tłumaczenie)

 

 

Szczególne wytyczne dotyczące chrap nr 2

(Przedruk luty 1944)

Polecenia i rozkazy!

 Tajne !

 A. Przygotowania do marszu na chrapach.
K.: Przygotować się do marszu na chrapach, obydwa silniki spalinowe na wały
 lub
Prawy (lewy) silnik spalinowy na wał, lewy (prawy) silnik do ładowania baterii
 lub
Prawy (lewy) silnik elektryczny na wał, lewy (prawy) silnik do ładowania baterii
 lub
Obydwa silniki spalinowe na wały z dodatkowym ładowaniem baterii
 lub
Prawy (lewy) silnik spalinowy na wał.
L.I.: Powtarza rozkaz (przekazuje go do wszystkich przedziałów).
Diesel: Przygotowuje obydwa (prawy, lewy) silniki spalinowe do uruchomienia (odwodnienie, doprowadzenie paliwa, przygotowanie instalacji chłodzenia).
L.I.: Podnieść chrapy.
Zmt.: Powtarza rozkaz, wydaje polecenie zwolnienia blokady (typ VIIC) lub samodzielnie zwalnia blokadę (typ IX i inne), włącza przepływ oleju do hydraulicznego podnośnika chrap (ciśnienie oleju musi być odpowiednio wysokie) i melduje: Chrapy się podnoszą.
L.I.: Podczas podnoszenia chrap wydaje rozkaz: Otworzyć zawory izolujące oraz nawiewniki dolotowego kanału wentylacyjnego.
Posten: Powtarzają rozkaz i meldują jego wykonanie.
L.I.: Jeżeli jest planowane ładowanie baterii: Włączyć wentylator przedziału baterii akumulatorów, podciśnienie x mm.
Z-E-Gast.: Wentylator przedziału baterii akumulatorów włączony, podciśnienie x mm.
Zmt.: Gdy chrapy zostały podniesione, mat centrali wydaje polecenie zablokowania masztu lub też blokuje go samodzielnie o czym melduje: Chrapy podniesione i zablokowane.
L.I. do K.: Chrapy podniesione.
K.: Głębokość peryskopowa.
L.I.: Zamknąć zawór zatapiania chrap.
Z.: Zawór zatapiania chrap zamknięty.
L.I.: Gdy zawór pływakowy się otworzy: Uchylić górny zawór dolotowy powietrza, odwodnić chrapy.
Z.: Najpierw otwiera zawór odwadniający, następnie powoli otwiera górny zawór dolotowy powietrza (około pół obrotu). Gdy z obydwu przewodów odwadniających nie wypływa woda melduje: Chrapy odwodnione.
L.I.: Otworzyć górny zawór dolotowy powietrza.
Z.: Górny zawór dolotowy powietrza otwarty.
L.I.: Otworzyć dolny zawór dolotowy powietrza do silników spalinowych.
Diesel: Najpierw otwiera zawór odwadniający, następnie powoli otwiera górny zawór dolotowy powietrza (około pół obrotu). Gdy z obydwu przewodów odwadniających nie wypływa woda melduje: Chrapy odwodnione.
L.I. do K.: Dolny pokład w gotowości do marszu na chrapach.
 B. Przejście z pływania podwodnego do marszu na chrapach.
K.: Uruchomić obydwa (prawy, lewy) silniki.
R.: Powtarza rozkaz, przestawia telegraf maszynowy na "Silnik spalinowy", przedział silników elektrycznych potwierdza po czym sternik przestawia telegraf maszynowy na uprzednio ustawioną prędkość. Przedział silników elektrycznych potwierdza.
R.: Rozkaz uruchomienia obydwu (prawego, lewego) silników spalinowych przekazany.
Teraz jeden po drugim uruchamiane są silniki spalinowe, po czym biegną na biegu jałowym, sprzęgła silników spalinowych są wyłączone. (Patrz Opis eksploatacji, rozdział II. B, paragraf 2 oraz Szczególne wytyczne dotyczące chrap Nr 3).
 
  

Zmt: Zajmuje stanowisko przy zaworze wydechowym chrap: Zawór wydechowy chrap obsadzony.
Obserwuje manometr wskazujący ciśnienie spalin i szybko otwiera zawór wydechowy, gdy ciśnienie spalin osiągnie 0,8 at: Zawór wydechowy chrap otwarty.
Obydwa (lewy, prawy) silniki spalinowe uruchomione, obsługa w przedziale silników elektrycznych przestawia telegraf maszynowy na "Silnik spalinowy", sternik potwierdza. Obsługa przedziału silników elektrycznych przestawia telegraf maszynowy na uprzednio ustawioną prędkość, sternik ponownie potwierdza.
R.: Obydwa (lewy, prawy) silniki spalinowe w gotowości.
K.: Obydwa (lewy, prawy) silniki elektryczne cała naprzód.
R.: Powtarza i melduje: Obydwa (lewy, prawy) silniki elektryczne idą cała naprzód.
K.: Przełączyć na silniki spalinowe (lewy, prawy).
R.: Powtarza, przestawia telegraf maszynowy, i melduje wykonanie.
K.: Obydwa (lewy, prawy) silniki elektryczne mała naprzód.
Na rozkaz "Przełączyć" (bezprądowa praca silników elektrycznych) mat silników przedziału silników elektrycznych przy jednakowej prędkości obrotowej (250 obr/min) silników elektrycznych i spalinowych włącza sprzęgła silników spalinowych, a następnie odłącza zasilanie silników elektrycznych.
R.: Obydwa (lewy, prawy) silniki elektryczne idą mała naprzód.
Diesel: Jeżeli włączona została wentylacja przedziału baterii akumulatorów, należy bez rozkazu przełączyć na wentylację przez chrapy: Przedział akumulatorów wentylowany przez chrapy.
 C. Ładowanie baterii akumulatorów.
Wentylacja baterii akumulatorów włączona podczas przygotowań do marszu na chrapach (patrz punkt A.).
a) Dodatkowe ładowanie baterii akumulatorów:
Po sprawdzeniu przebiegu wentylacji przedziału baterii akumulatorów pada rozkaz
L.I.: Od L.I.: włączyć ładowanie.
E.: Do L.I.: ładowanie włączone, prąd ładowania 170 A.
L.I.: Do kiosku: Ładowanie włączone.
K.:
Ładować obydwie baterie.
R.:
Powtarza i melduje wykonanie.
 
b) Ładowanie baterii akumulatorów:
K.:
Po meldunku, że dolny pokład znajduje się w gotowości do marszu na chrapach: Zatrzymać prawy (lewy) silnik elektryczny; Do L.I.: Lewy (prawy) silnik elektryczny włączyć do ładowania.
L.I.:
Wyłączyć prawe (lewe) sprzęgło główne.
E.:
Prawe (lewe) sprzęgło główne wyłączone.
L.I.:
Prawy (lewy) silnik spalinowy włączyć do ładowania.
Zmt.:
Zajmuje stanowisko przy zaworze wydechowym chrap, melduje i postępuje dalej jak w punkcie B.
Diesel:
Silnik spalinowy do ładowania uruchomiony.
L.I.:
Po sprawdzeniu przebiegu wentylacji przedziału akumulatorów: Od L.I.: włączyć ładowanie.
E.:
Do L.I.: Ładowanie włączone, prąd ładowania x A.
L.I.:
Do kiosku: Ładowanie włączone.
K.:
Lewy (prawy) silnik uwaga, włączyć ładowanie obydwu baterii.
R.:
Powtarza i melduje wykonanie.
c) Wyłączenie dodatkowego ładowania baterii akumulatorów:
L.I.: 15 minut przed planowym zakończeniem marszu na chrapach:
Od L.I.: wyłączyć ładowanie.
E.: Do L.I.: ładowanie wyłączone.
L.I.: Do kiosku: Ładowanie wyłączone.
K.: Włączyć lewy (prawy) silnik spalinowy na wał.
R.: Powtarza i melduje wykonanie.
Baterie akumulatorów są wentylowane przez 15 minut.
 
 
Oznaczenia:

K. (Kommandant) Dowódca
L.I. (Leitender Ingenieur) Główny Mechanik
Diesel Obsługa silników wysokoprężnych
Zmt. (Zentralematt) Mat centrali
Posten Stanowiska
Z. (Zentrale) Obsługa centrali
R. (Rudergänger) Sternik
E. Obsługa silników elektrycznych
Z-E-Gast. (Zentrale-Elektro-Gast) Wolna osoba z obsady centrali lub przedziału silników elektrycznych
Źródło:
"Deutsche U-Boote GEHEIM 1935-1945" - Richard Lakowski