1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

U-294 Typ VIIC/41

Moderatorzy: Jatzoo, Brodołak

Posty: 1 • Strona 1 z 1

U-294 Typ VIIC/41

Postprzez Brodołak » 02.09.11, 05:54

U 294 Typ VIIC/41

Stocznia: Vulkan Vegesack Werft, Bremen
Numer zamówienia: 59
Zamówienie: 14.10.1941
Położenie stępki: 22.12.1942
Wodowanie: 27.08.1943
Wcielenie do służby: 04.10.1943
Numer pocztowy: M 52 122

Przebieg służby:
04.10.1943 ? 31.07.1944 ? 8 Flotylla U-bootów, Danzig (szkolenie załogi)
01.08.1944 ? 05.11.1943 ? 11 Flotylla U-bootów, Bergen (okręt bojowy)
06.11.1944 ? 28.02.1945 ? 13 Flotylla U-bootów, Trondheim (okręt bojowy)
01.03.1945 ? 08.05.1945 ? 14 Flotylla U-bootów, Narvik (okręt bojowy)
09.05.1945 ? kapitulacja w bazie w Narwiku.

Dowódcy:
04.10.1943 ? 08.05.1945 ? OL Heinz Schütt

Liczba patroli: 5

Zatopione/uszkodzone statki handlowe: 0/0

Zatopione/uszkodzone okręty wojenne: 0/0

Zestrzelone/uszkodzone samoloty: 0/0

Okres służby U 294 przed rozpoczęciem wykonywania patroli bojowych:
- brak danych,

21.05.1944 U 294 pod dowództwem Heinza Schütta wspólnie z U 1001, U 242, U 363, U 1164, U 243, U 971 o godzinie 08:00 opuścił Kiel, by zgodnie z otrzymanymi instrukcjami udać się do bazy w Stavanger. Półtorej godziny później po wejściu na rutę 01 doszło do spotkania z eskortą złożoną z dozorowca V 1002 i trałowca M 415. Następnego dnia o 01:00 (kwadrat marynarki AO 7244) w pobliżu jednego z okrętów - U 1164 detonowała mina, co wymusiło konieczność jego zastopowania do czasu przeprowadzenia kontroli przedziałów pod kontem odniesionych uszkodzeń. W związku z tym faktem pomiędzy godziną 05:15 a 09:00 pozostałe jednostki stały na kotwicach oczekując na ponowne dołączenie do zespołu U 1164. Dwudziestego trzeciego maja o 07:10 w celu dokonania wymiany eskorty zawinięto do Kristiansand, które opuszczono jeszcze tego samego dnia o 10:00 w towarzystwie U 862, U 242, U 243 oraz w eskorcie trałowców M 421 i M 437. Wkrótce po wyjściu z bazy od zespołu odłączył się U 862, który obrał kurs na Atlantyk. Tego samego dnia o 16:15 ze względu na gęstą mgłę ograniczającą widoczność utrudniającą żeglugę przybrzeżnymi wodami zawinięto do Flekkefjord, które opuszczono 25 maja o godzinie 08:00 w towarzystwie U 242 i w eskorcie trałowca M 421. Tego samego dnia o 15:00 osiągnięto bazę w Stavanger, podczas pobytu w której na U 294 utrzymywany był stan gotowości do wyjścia w morze w celu realizowania zadań w ramach operacji Wallenstein (odparcie morskiego desantu aliantów na wybrzeża Norwegii).

Patrol 1 (31.05.1944 - 23.06.1944)
31.05. U 294 pod dowództwem Heinza Schütta o 21:30 opuścił Stavanger, by zgodnie z otrzymanym rozkazem skierować się do kwadratu marynarki AL 51, płynąc poprzez kwadraty AE 60 i 80. W dniu 2 czerwca (kwadrat marynarki AN 2353) odebrano pochodzącą z BdU depeszę o następującej treści:
?Werr i Schütt kierować się do baz w zachodniej Francji.(?) Podczas pobytu na powierzchni płynąć z maksymalną prędkością, pomimo obowiązujących w tym temacie zaleceń i ostrzeżeń.?
Cztery dni później 6 czerwca w związku z alianckim desantem na atlantyckim wybrzeżu Francji oraz obawami, że może być on tylko zasłoną dymną przed rzeczywistym desantem mającym odbyć się na wybrzeżu Norwegii odebrano dwie pochodzące z dowództwa depesze o następujących treściach:
- 03:11 - ?U 247, U 477, U 294, U 980, U 958, U 290 nie płynąć dalej, pozostać na osiągniętych pozycjach?
- 18:21 - ?Jako rejony oczekiwania, odstępy 25 mil morskich: U 477 AF 7225 - U 247 AF 2325 - U 294 AF 8156 - U 980 AF 7522 - U 958 AF 8447 - U 290 AF 8746.?.
Pomiędzy tymi dwoma meldunkami o 17:55 (kwadrat marynarki AF 7113) na U 294 doszło do zwarcia i pożaru pomocniczej tablicy rozdzielczej lewoburtowego silnika elektrycznego, co wymusiło koniczność wyłączenia jego z dalszej eksploatacji do czasu usunięcia awarii. W dniu 9 czerwca osiągnięto wymieniony w depeszy z 18:21 rejon operacyjny, rozpoczynając jego powolne patrolowanie. Następnego dnia o 13:29 (kwadrat marynarki AF 8156) przebywający na pomoście wachtowi zameldowali o dostrzeżeniu nadlatującego samolotu zidentyfikowanego jako myśliwiec Me 110, z którym niedługo potem wymieniono się sygnałami rozpoznawczymi. W dniu 20 czerwca o godzinie 12:42 odebrano trzecią pochodzącą z BdU depeszę o następującej treści:
?Schütt, Groth, Dahms marsz powrotny do Bergen.?.
Trzy dni później 23 czerwca o godzinie 05:40 (kwadrat marynarki AN 2425) doszło do spotkania U 294 z jednostkami eskorty. Pięć minut później do zespołu dołączył kolejny okręt podwodny U 958 a o 08:20 osiągnięto Bergen, kończąc trwający ponad trzy tygodnie patrol (23 dni). Podczas jego trwania przepłynięto 905 mil morskich na i 601 mil morskich pod powierzchnią.

12.07.1944 U 294 pod dowództwem Heinza Schütta w towarzystwie eskorty o 11:30 wypłynął z bazy w Bergen, by zgodnie z otrzymanym rozkazem udać się do Flekkefjord, płynąc przybrzeżną trasą żeglugową. Tego samego dnia o 18:24 w celu dokonania wymiany eskorty zawinięto do bazy w Stavanger, którą opuszczono następnego dnia o 03:45 kierując się na Flekkefjord, gdzie przybyto o 11:25. Podczas trwającego ponad miesiąc pobytu tamtejszej bazie na U 294 nadal utrzymywany był stan gotowości do wyjścia w morze w celu realizowania zadań w ramach operacji Wallenstein.

31.08.1944 U 294 pod dowództwem Heinza Schütta o godzinie 01:30 opuścił Flekkefjord, by zgodnie z otrzymanym rozkazem skierować się do bazy w Kiel, gdzie miał pobrać świeże torpedy oraz zdać na brzeg te posiadane pod pokładem. O 09:45 w celu spotkania się z eskortą zawinięto do bazy w Kristiansand, która opuszczono niecałe trzy godziny później o 12:30 kierując się już bezpośrednio na Kiel, gdzie przybyto 2 września o godzinie 08:20.

07.09.1944 U 294 pod dowództwem Heinza Schütta o 22:00 opuścił bazę w Kiel, by zgodnie z otrzymanym rozkazem skierować się do Flekkefjord. Po wejściu na rutę 01 od godziny 23:00 okręt Schütta stał na kotwicy oczekując na przybycie eskorty. Ze względu jednak na niemożność jej sformowania następnego dnia o 19:20 podniesiono kotwicę kierując się z powrotem do bazy w Kiel gdzie przybyto ponad godzinę później. Dziewiątego września o 07:30 ponownie opuszczono Kiel, tym razem spotykając się po wejściu na rutę 01 o 11:00 z jednostkami eskorty oraz U 867 i U 1200, także zmierzającymi w kierunku Norwegii. W godzinach popołudniowych o 16:30 (pozycja Schw.19) U 294 odłączył od konwoju obierając kurs na Larvik, który osiągnięto jeszcze przed północą. W dniu 11września o godzinie 09:30 okręt Schütta opuścił Larvik, kierując się na Stavanger, gdzie przybyto o godzinie 16:36. Następnego dnia o 12:00 opuszczono ten port kierując się do Flekkefjord, który osiągnięto 13 września o godzinie 01:30. Podczas pobytu w tamtejszej bazie na U 294 utrzymywany był stan gotowości do wyjścia w morze w celu realizowania zadań w ramach operacji Greif i Falke (zwalczanie wrogich okrętów podwodnych operujących u wybrzeży Norwegii).

Patrol 2 (18.09.1944 ? 24.09.1944)
18.09. U 294 pod dowództwem Heinza Schütta w oparciu o bazę we Flekkefjord rozpoczął wykonywanie zadań w ramach operacji Adler, które miały polegać na nocnym dozorowaniu rejonu Lista-Varnes. W ramach tej operacji U 294 przeprowadził sześć nocnych rejsów patrolowych:
- 18.09. godzina 19:30 wypłynięcie z bazy ? patrol w kwadracie marynarki AN 35 ? 19.09 godzina 08:32 powrót do bazy,
- 19.09. godzina 19:00 wypłynięcie z bazy ? patrol w kwadracie marynarki AN 35 ? 20.09 godzina 09:25 powrót do bazy.
- 20.09. godzina 20:00 wypłynięcie z bazy ? patrol w kwadracie marynarki AN 32 ? 21.09 godzina 08:32 powrót do bazy.
- 21.09. godzina 19:00 wypłynięcie z bazy ? patrol w kwadracie marynarki AN 35 ? 22.09 godzina 09:58 powrót do bazy.
- 22.09. godzina 19:30 wypłynięcie z bazy ? patrol w kwadracie marynarki AN 35 ? 23.09 godzina 08:55 powrót do bazy.
- 23.09. godzina 19:30 wypłynięcie z bazy ? patrol w kwadracie marynarki AN 35 ? 24.09 godzina 07:50 powrót do bazy.
W dniu 24 września po powrocie z ostatniego rejsu zakończono trwający siedem dni patrol.

08.10.1944 podczas postoju we Flekkefjord na skutek nieszczęśliwego wypadku postrzeleni zostali MechMt Enz oraz MechObGfr Wolf, na których miejsce w zastępstwie przyszedł MechMt Heeder.

Patrol 3 (15.10.1944 ? 23.10.1944)
15.10. U 294 pod dowództwem Heinza Schütta o 22:30 opuścił bazę we Flekkefjord, by zgodnie z otrzymanym rozkazem w ramach specjalnego zadania o kodowej nazwie Specht, obserwować ruch nieprzyjacielskich jednostek na wodach Skagerraku. Tuż po północy 21 października o 00:13 odebrano pochodzącą z FdU depeszę o następującej treści:
?Schütt 24:00 rozpocząć marsz powrotny do Bergen.?.
Następnego dnia (kwadrat marynarki AN 3524) pomiędzy godziną 17:00 a 20:00 U 294 krążył z ekonomiczną prędkością w oczekiwaniu na pojawienie się eskorty, mającej składać się z kutrów trałowych. W dniu 23 października o godzinie 05:00 osiągnięto bazę w Kristiansand, kończąc trwający ponad tydzień patrol (9 dni).

27.10.1944 U 294 pod dowództwem Heinza Schütta o godzinie 21:00 opuścił Kristiansand, by zgodnie z otrzymanym rozkazem udać się do bazy w Horten, gdzie przybył o godzinie 09:00 następnego dnia. Podczas postoju w tamtejszej bazie na zacumowanym przy nadbrzeżu miejscowych warsztatów Kaljohansvern okręcie Schütta przeprowadzono prace naprawcze.

04.11.1944 U 294 pod dowództwem Heinza Schütta o 18:00 opuścił Horten, kierując się do położonego także nad wodami Oslofjordu portu T?nsberg, gdzie przybył jeszcze tego samego dnia.

07.11.1944 U 294 pod dowództwem Heinza Schütta o godzinie 14:00 opuścił T?nsberg, by zgodnie z otrzymanym rozkazem skierować się do bazy w Bergen. Ponad dwie godziny później o 16:10 w celu usunięcia wykrytych usterek zawinięto do Horten, które opuszczono pięć godzin później o 21:10. Następnego dnia w celu uzupełnienia zapasów o 07:40 zawinięto do bazy w Kristiansand, którą w towarzystwie U 286, U 775 i U 1053 oraz w eskorcie trałowca M 416 i trawlera z.o.p. UJ1712 opuszczono o 16:45. Jeszcze tego samego dnia o 22:00 (kwadrat marynarki AN 3524) od zespołu odłączył się U 1053, który obrał kurs na Atlantyk. Dziewiątego stycznia w związku z otrzymaniem informacji o zamknięciu dla żeglugi przybrzeżnego szlaku komunikacyjnego tuż po północy zawinięto do Flekkefjord, które opuszczono jeszcze tego samego dnia o godzinie 16:00. Dwa dni później 11 listopada o godzinie 03:00 zawinięto do Stavanger, które opuszczono tuż przed południem o 11:00 kierując się do Hillev?g, gdzie przybyto czterdzieści minut później. Jeszcze tego samego dnia o 16:30 w towarzystwie U 427 opuszczono ten port kierując się do Bergen, gdzie przybyto o godzinie 06:20 następnego dnia. Podczas pobytu w tamtejszej bazie U 294 został podporządkowany dowództwu FdU Nord.

Patrol 4 (12.11.1944 - 17.11.1944)
12.11. U 294 pod dowództwem Heinza Schütta wspólnie z U 427 w eskorcie dozorowca V 5303 o godzinie 16:30 opuścił Bergen, by zgodnie z otrzymanym rozkazem płynąc wodami przybrzeżnymi skierować się do bazy w Trondheim, w celu zabrania na pokład ładunku (brak danych). Następnego dnia o 11:00 zawinięto do ?lesund, które po wymianie składu eskorty opuszczono cztery godziny później w towarzystwie ponownie U 427 oraz okrętu bazy kutrów trałowych Elbe. W dniu 14 listopada o godzinie 07:00 osiągnięto Trondheim, które po uprzednim zabraniu na pokład wymienionego w rozkazie ładunku opuszczono następnego dnia, kierując się z powrotem do Bergen. Jeszcze tego samego dnia w celu wymiany eskorty zawinięto do ?lesund, które opuszczono szesnastego listopada. Następnego dnia o 16:30 osiągnięto port docelowy, kończąc trwający tydzień patrol.

Podczas miesięcznego pobytu w bazie w Bergen na U 294 przeprowadzono prace przystosowujące go do operowania na wodach Arktyki.

25.12.1944 U 294 pod dowództwem Heinza Schütta opuścił bazę w Bergen (cel nieznany). Następnego dnia (kwadrat marynarki AN 2421) płynący w gęstej mgle przybrzeżnymi wodami okręt Schütta wszedł na jedną z licznych na norweskim wybrzeżu wysepek szkierowych. Po kilku próbach już w dniu 27 grudnia U 294 oswobodził się z pułapki ale ze względu na uszkodzenia podwodzia i dziobu Heinz Schütt zmuszony był wydać rozkaz powrotu do Bergen, gdzie przybyto jeszcze tego samego dnia. W trakcie prowadzonych w miejscowej stoczni prac naprawczych, korzystając z nadarzającej się okazji na okręcie zamontowano chrapy.

15.03.1945 U 294 pod dowództwem Heinza Schütta opuścił Bergen, by zgodnie z otrzymanym rozkazem skierować się do bazy w Narwiku. W dniu 17 marca w związku z defektem chrap Heinz Schütt zmuszony był obrać kurs na Trondheim, gdzie przybyto następnego dnia. W dniu 20 marca po zakończeniu prac naprawczych opuszczono Trondheim, kierując się na Narwik, gdzie przybyto dwa dni później 22 marca.

Patrol 5 (06.04.1945 - 26.04.1945)
06.04. U 294 pod dowództwem Heinza Schütta opuścił bazę w Narwiku, by zgodnie z otrzymanym rozkazem atakować nieprzyjacielską żeglugę na Oceanie Arktycznym i Morzu Barentsa. Zanim jednak skierowano się do wyznaczonego rejonu operacyjnego zgodnie z otrzymanymi dodatkowo instrukcjami w celu przeprowadzenia prac porządkowych i zaopatrzeniowych w dniu 7 kwietnia zawinięto do Kilbotn, które opuszczono następnego dnia. W dniu 20 kwietnia (kwadrat marynarki AC 8840) U 294 wspólnie z U 278, U 481, U 996 i U 711 operował w rejonie Tamafjord przeciwko radzieckiemu konwojowi przybrzeżnemu PK.9 (Petesamo ? Kola). Tego samego dnia (kwadrat marynarki AC 8852) podczas ataku na w/w konwój Heinz Schütt chybił torpedą akustyczną okręt eskorty zidentyfikowany jako niszczyciel. W dniu 21 kwietnia U 294 rozpoczął marsz powrotny do bazy. Trzy dni później 24 kwietnia w celu uzupełnienia prowiantu zawinięto do Harstad, które opuszczono następnego dnia kierując się do Skomenfjord, gdzie przybyto 26 kwietnia, kończąc trwający prawie trzy tygodnie patrol (20 dni).

10.05.1945 w związku z kapitulacją Niemiec poprzez detonację granatu na pomoście okrętu samobójstwo popełnił II WO LT Jurgen-Paul Schmidt (05.03.1923).

15.05.1945 wody Skomenfjordu opuścił zespół okrętów złożony z 15 U-bootów (w tym i U 294) oraz czterech jednostek pomocniczych (okręt baza Stella Polaris, warsztatowiec Huascaran, awizo Grille i zaopatrzeniowiec Kärnten), który skierował się następnie do Trondheim. W dniu 17 maja o godzinie 07:00 (kwadrat marynarki AF 6722) konwój ten został zatrzymany na pełnym morzu przez jednostki brytyjskiej 9 Grupy Eskortowej, której dowódca przyjął oficjalną ich kapitulację. Następnie najstarszy stopniem dowódca niemieckiego zespołu został poinformowany, że jednostki pomocnicze mogą udać się do Trondheim natomiast wszystkie U-booty pod eskortą 9 Grupy Eskortowej skierują się do brytyjskiej bazy w Loch Eriboll. W dniu 19 maja niemieckie okręty podwodne osiągnęły brytyjską bazę, podczas pobytu w której na wszystkich nich podniesiono brytyjskie bandery jednocześnie zdejmując z ich pokładu część załogi. W dniu 21 maja były okręt Heinza Schütta opuścił Loch Eriboll, by skierować się do Loch Alsch, skąd następnie trzy dni później 24 maja udał się do Lisahally, gdzie z pokładu zdjęto pozostałą część załogi.

30.12.1945 w ramach rejsu 2, II etapu operacji Deadlight U 294 na holu brytyjskiego eskortowca HMS Loch Shin opuścił bazę w Lisahally, kierując się w stronę pozycji zatapiania. W skład tego rejsu oprócz w/w wchodził brytyjski niszczyciel HMS Offa (okręt artyleryjski), brytyjskie eskortowce: HMS Cubitt z U 875, HMS Pytchley z U 802, HMS Mendip z U 874, HMS Cosby z U 883 oraz polski ORP Krakowiak z U 1165. W nocy z 30 na 31 grudnia podczas marszu w kierunku pozycji zatapiania jako pierwszy z holu zerwał się i musiał zostać zatopiony o 00:47 U 875. O 07:59 zatopiono kolejny okręt ? U 874, który zerwał się z holu. Prawdopodobnie w godzinach nocnych lub porannych zerwał się z holu i zaginał następny - U 802. Ponieważ dryfujący okręt stanowił zagrożenie dla żeglugi o 10:15 na polecenie dowódcy rejsu na pozycji 55?44' i 08?40'W (kwadrat marynarki AM 5293) ogniem artyleryjskim zatopiono pozostałe U-booty (w tym i U 294).

Bibliografia:
http://uboat.net
www.ubootwaffe.net
http://uboatarchive.net/
http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/chronik.htm
http://www.u-boot-archiv.de/
http://www.u-historia.com/
Blair Clay - Hitlera Wojna U-bootów tom I i II
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Die U-boot-Kommandanten tom 1
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Der U-Boot-Bau auf Deutschen Werften von 1935 bis 1945 tom 2
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Deutsche U-Boot-Erfolge von September 1939 bis Mai 1945 tom 3
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Deutsche U-Boot-Verluste von September 1939 bis Mai 1945 tom 4
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Die Ritterkreuzträger der U-Boot-Waffe von 1939 bis Mai 1945 tom 5
Ritschel Herbert - Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-boote 1939 - 1945 Band 6 KTB U 223 - U 300
Rohwer Jürgen: Axis Submarine Successes 1939 - 1945
Trojca Waldemar - U-bootwaffe 1939-1945 cz. 1, 2, 3
Wynn Kenneth U-Boot-Operationen im Zweiten Weltkrieg Einsatzgeschichte U1-U510 tom 1
Brodołak
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.768.000 BRT

Dołączył(a): 04.01.06, 13:36
Lokalizacja: Piastów

Posty: 1 • Strona 1 z 1

Powrót do Typ VIIKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron