1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

U-278 Typ VIIC

Moderatorzy: Jatzoo, Brodołak

Posty: 1 • Strona 1 z 1

U-278 Typ VIIC

Postprzez Brodołak » 29.04.11, 06:18

U 278 Typ VIIC

Stocznia: Vulkan Vegesack Werft, Bremen
Numer zamówienia: 43
Zamówienie: 10.04.1941
Położenie stępki: 26.03.1942
Wodowanie: 02.12.1942
Wcielenie do służby: 16.01.1943
Numer pocztowy: M 49 691

Przebieg służby:
16.01.1943 - 30.09.1943 - 8 Flotylla U-bootów, Danzig (szkolenie załogi)
01.10.1943 - 31.12.1943 - 7 Flotylla U-bootów, St. Nazaire (okręt bojowy)
01.01.1944 - 31.08.1944 - 11 Flotylla U-bootów, Bergen (okręt bojowy)
01.09.1944 - 08.05.1945 - 13 Flotylla U-bootów, Trondheim (okręt bojowy)
08.05.1945 - Kapitulacja w bazie w Narwiku

Dowódcy:
16.01.1943 - 08.05.1945 - OL ~ KL Joachim Franze

Liczba patroli: 7

Zatopione/uszkodzone statki handlowe: 1 (7.177 ton)/0

Zatopione/uszkodzone okręty wojenne: 1 (1.810 ton)/0

Zestrzelone/uszkodzone samoloty: 0/0

Okres służby U 278 przed rozpoczęciem wykonywania patroli bojowych:
- (brak danych).

30.12.1943 U 278 pod dowództwem Joachima Franze wspólnie z U 985 i U 984 o godzinie 08:00 opuścił bazę w Kiel, by zgodnie z otrzymanymi instrukcjami skierować się do bazy w Bergen. W dniu 31 grudnia o godzinie 17:40 okręty zawinęły do bazy w Marviken, gdzie miały spędzić noworoczną noc w oczekiwaniu na zmianę składu eskorty. Następnego dnia o 08:00 wszystkie trzy okręty w eskorcie trałowca M 421 oraz dozorowca V 6110, opuściły ten port kierując się do Bergen. Ze względu jednak na stan morza oraz liczne patrole lotnicze nieprzyjaciela o godzinie 14:10 zawinięto do Farsund, które opuszczono dnia 2 stycznia o godzinie 07:00. Ponieważ także i tego dnia pogoda nie uległa poprawie (liczne śnieżyce utrudniające i ograniczające widoczność) o 12:45 zawinięto do Egersund, które opuszczono dwa dni później 4 stycznia o godzinie 08:45. Tego samego dnia o 12:30 (kwadrat marynarki AN 2129) U 278 wraz z pozostałymi U-bootami w towarzystwie dozorowca V 6110 skierował się do Stavanger, gdzie przybyto o godzinie 16:00. Podczas pobytu w Stavanger w tamtejszej bazie dokonano naprawy zamontowanego na pokładzie U 985 działka kal. 3,7 cm. W dniu 5 stycznia o 07:45 opuszczono ten port kierując się ostatecznie do Bergen, gdzie przybyto dziesięć godzin później o 17:45.

Podczas pobytu w tamtejszej bazie U 278 został przystosowany i wyposażony do pełnienia służby na wodach Arktyki.

Patrol 1(1A) (08.01.1944 - 28.01.1944)
08.01. U 278 pod dowództwem Joachima Franze wspólnie z U 739 i U 845 o godzinie 14:00 w eskorcie patrolowca Unitas opuścił bazę w Bergen, by zgodnie z otrzymanym rozkazem atakować nieprzyjacielską żeglugę na Oceanie Arktycznymi Morzu Barentsa. O 18:55 po osiągnięciu kwadratu marynarki AN 2421 patrolowiec zawrócił do bazy a trzy okręty już samotnie kontynuowały marsz nawodny w kierunku swoich rejonów operacyjnych. Następnego dnia o godzinie 07:00 (kwadrat marynarki AF 8178) wykonano manewr zanurzenia rozpoczynając podwodny marsz, płynąc na głębokości A-20 (60 metrów). W dniu 10 stycznia wykryto defekt GHG, co zmusiło Joachima Franze do skierowania się do bazy w Narwiku, gdzie przybyto 12 stycznia o godzinie 19:29 cumując u burty okrętu bazy Stella Polaris, na której zaokrętowani spece rozpoczęli niezwłocznie usuwanie zauważonego defektu. W dniu 13 stycznia o 22:00 opuszczono Narwik, by kontynuować przerwany na usunięcie awarii patrol. Pomiędzy godziną 01:45 a 05:30 na pokładzie okrętu Franzego przebywał norweski pilot o nazwisku Larsen, który prowadził go przez najtrudniejszy żeglugowo fragment drogi prowadzącej do kwadratu marynarki AB 6268, gdzie miano zluzować przebywający na patrolu U 716. Dwa dni później 15 stycznia o 23:50 osiągnięto docelowy kwadrat nie nawiązując jednak kontaktu z dowodzonym przez Dunkelberga U 716. Następnego dnia odebrano pochodzącą z FdU depeszę o następującej treści: ?Franze, Marsz do punktu zluzowania Dunkelberga w AB 6262.?. Tego samego dnia o 03:00 osiągnięto północną granicę rejonu operacyjnego, nie nawiązując jednak żadnego kontaktu. Od tego też dnia U 278 operował w ramach zgrupowania Isegrim, którego głównym celem w najbliższych dniach miał być kierujący się do Związku Radzieckiego konwój JW. 56A, który w dniu 12 stycznia opuścił port Loch Ewe. W dniu 20 stycznia o 01:20 (kwadrat marynarki AB 6256) przebywający na pomoście wachtowi dwukrotnie meldowali o dostrzeżeniu w odległości 6 - 7 mil morskich peryskopu, na co Joachim Franze zareagował wydaniem rozkazu alarmowego zanurzenia. Wkrótce potem dwukrotne za pomocą podwodnego telefonu spróbowano nawiązać kontakt z zanurzoną niezidentyfikowaną jednostką, za każdym razem nie uzyskując jednak odpowiedzi. Z tego właśnie też względu dowódca U 278 obawiając się, że ma do czynienia z wrogim okrętem podwodnym postanowił kontynuować na razie marsz w zanurzeniu. O spotkaniu tym oraz o podejrzeniach, co do kraju pochodzenia zauważonej jednostki Joachim Franze powiadomił dowództwo, które w nadesłanej o 14:25 odpowiedzi stwierdziło, że rzeczywiście w tym rejonie może przebywać wrogi (radziecki) okręt podwodny. Cztery dni później 24 stycznia (kwadrat marynarki AC 6613) ze względu na silne kołysanie (przechyły dochodzące do 60 stopni) płynącego na powierzchni U 278 (stan morza 6), utrudniające znajdującej się w jego wnętrzu załodze wykonywanie jakichkolwiek czynności Joachim Franze wydał rozkaz zanurzenia. Następnego dnia o 10:12 (kwadrat marynarki AB 6261) odebrano pochodzący z U 965 meldunek o kontakcie w kwadracie marynarki AB 6675 z nieprzyjacielem, którym okazał się być oczekiwany konwój JW. 56A, w stronę którego pozycji niezwłocznie się skierowano. O godzinie 18:30 (kwadrat marynarki AC 4469) przebywający na pomoście wachtowi zauważyli na kursie 230 stopni wrogi eskortowiec zidentyfikowany jako niszczyciel, którego następnie wyminięto. Ponad godzinę później o 19:48 (kwadrat marynarki AC 4572) nawiązano kontakt z oddalonym o 30 hektometrów płynącym kursem 170 stopni konwojem. O 20:13 w kierunku najbliższego statku wystrzelono salwę trzech torped z których dwie trafiły i zatopiły należący do amerykańskiego armatora North Atlantic & Gulf SS Co z Nowego Jorku frachtowiec Penelope Barker (7.171 ton). Trzy minuty później w stronę zbliżającej się korwety wystrzelono torpedę akustyczną T-V, która jak zapisał w KTB okrętu dowódca z powodu defektu zapalnika chybiła celu. Dwie minuty po tym ataku wykonano alarmowe zanurzenie na głębokość A + 20 (100 metrów) w celu przygotowania się na spodziewany kontratak eskorty. Wkrótce potem w pobliżu okrętu rozerwało się sześć bomb głębinowych, które spowodowały powstanie drobnych uszkodzeń. Przez następne prawie trzy godziny do 23:10 w bliższej lub dalszej odległości od U 278 rozrywały się bomby głębinowe, nie powodując jednak powstania poważniejszych szkód. W dniu 26 stycznia o 01:22 (kwadrat marynarki AC 4586) okręt Franze z powrotem płynął na powierzchni, ładując baterie akumulatorów i wentylując wnętrze. O godzinie 09:50 podczas kontroli torped znajdujących się w wyrzutniach wykryto defekt umieszczonej w wyrzutni nr V torpedy akustycznej T-V, której następnie się pozbyto poprzez jej wystrzelenie. Tego samego dnia o 16:18 po uzyskaniu namiaru na pracujący w pobliżu radar na polecenie dowódcy wypuszczono w powietrze pozorator radarowy Aphrodite. W dniu 27 stycznia o 00:30 osiągnięto nową pozycję znajdującą się w kwadracie marynarki AC 5932. O 14:49 odebrano pochodzącą z FdU depeszę o następującej treści: ?Grupa Isegrim: Schaar, Franze, Bentzien, Ohling z jak najwyższą prędkością skierować się do Hammerfest w celu uzupełnienia zapasu torped oraz prowiantu. Po czym jak najszybciej opuścić port.?. Następnego dnia o 14:39 w punkcie SR 1 doszło do spotkania z eskortą, ale ponieważ musiała ona oczekiwać na spóźniający się U 360 dowódca U 278 podjął decyzję o samotnym marszu do Hammerfest, gdzie przybyto o 19:30, kończąc trwający prawie trzy tygodnie patrol (20 dni). Podczas jego trwania przepłynięto 4.182 mile morskie na i 245 mil morskich pod powierzchnią.

Patrol 2 (1B) (29.01.1944 - 19.02.1944)
29.01. U 278 pod dowództwem Joachima Franze wspólnie z U 965 i U 957 o godzinie 09:45 odbił od burty okrętu bazy Black Watch, by zgodnie z otrzymanym rozkazem w ramach zgrupowania Werwolf atakować nieprzyjacielską żeglugę na Oceanie Arktycznym i morzu Barentsa. Po dotarciu do punktu SR1 (płynięto bez eskorty) wszystkie trzy okręty obrały kurs na kwadrat marynarki AB 6655. Głównym celem dla wszystkich operujących w tym czasie na Oceanie Arktycznym U-bootów, był w płynący w stronę Związku Radzieckiego konwój JW. 56B, który w dniu 22 stycznia opuścił szkocki port Loch Ewe. Tego samego dnia w kontakt z oczekiwanym konwojem wszedł U 956, który powiadomił o tym fakcie dowództwo. W dniu 30 stycznia o 01:24 (kwadrat marynarki AB 6653) doszło do spotkania i wymiany sygnałami rozpoznawczymi z U 957. Prawie godzinę później o 02:20 (kwadrat marynarki AB 6628) przebywający na pomoście wachtowi zameldowali o dostrzeżeniu na kursie 330 stopni rozbłysków pocisków oświetlających, na co Joachim Franze zareagował ogłoszeniem alarmu bojowego. O 03:47 (kwadrat marynarki AB 6391) zaobserwowano przed dziobem cienie, które wkrótce potem przerodziły się w nieprzyjacielski niszczyciel, który dziesięć minut później po dostrzeżeniu U 278 otworzył w jego kierunku ogień. W ramach rewanżu Joachim Franze wystrzelił w stronę napastnika torpedę akustyczną T-V, która trafiła i ciężko uszkodziła brytyjski niszczyciel HMS Hardy II (1.810 ton), który ze względu na rozmiar zniszczeń oraz brak możliwości jego odholowania do najbliższego portu został po uprzednim zdjęciu z niego załogi dobity przez inny brytyjski niszczyciel HMS Venus. O 04:22 (kwadrat marynarki AC 6392) z pokładu przebywającego nadal w pobliżu konwoju U 278 po uzyskaniu namiaru na pracujący w pobliżu nieprzyjacielski radar wypuszczono w powietrze pozorator radarowy Aphrodite, poczym rozpoczęto manewr wymanewrowania napastnika płynąc na powierzchni z prędkością potrójna cała naprzód. Półgodziny później po dostrzeżeniu w pobliżu cieni, które niedługo potem przeistoczyły się w sylwetkę okrętu podwodnego Joachim Franze w obawie przed omyłkowym trafieniem torpedą akustyczną wykonał manewr alarmowego zanurzenia. W godzinach rannych o 08:45 (kwadrat marynarki AB 6393) przebywający na powierzchni U 278 nawiązał kontakt wzrokowy z krążącym w powietrzu samolotem zwiadu lotniczego BV 138. Półtorej godziny później o 10:15 po zameldowaniu przez wachtowych o dostrzeżeniu sylwetek dwóch niszczyciel rozpoczęto manewr ich wymijania. Piętnaście minut później zaobserwowano płynące kursem przeciwnym dwa U-booty. O 10:48 (kwadrat marynarki AB 4168) spotkano się z U 737 z którego dowódcą Joachim Franze wymienił się informacjami oraz spostrzeżeniami z dotychczasowego przebiegu patrolu. O godzinie 17:52 (kwadrat marynarki AB 4373) nawiązano kontakt wzrokowy ze znajdującymi się po stronie lewej burty w odległości 25 hektometrów dwoma okrętami zidentyfikowanymi jako niszczyciele. O 20:15 (kwadrat marynarki AC 4364) przebywający na pomoście wachtowi zameldowali o dostrzeżeniu od strony lewej burty rozbłysków pocisków oświetlających o czym Joachim Franze przypuszczając, że eksplodują one nad poszukiwanym konwojem nakazał niezwłocznie powiadomić dowództwu. Prawie czterdzieści minut później o 20:51 nawiązano kontakt wzrokowy z dwoma znajdującym się w odległości 18 hektometrów od strony prawej burty niszczycielami. Pięć minut po tym fakcie o 20:56 z pomostu U 278 na polecenie dowódcy wypuszczono pozorator radarowy Aphrodite, po czym rozpoczęto manewr wymijania. O 21:02 w związku ze zbliżaniem się nieprzyjacielskich jednostek wykonano manewr alarmowego zanurzenia a następnie w celu ich zmylenia wystrzelono dwa pozoratory Bold. Wkrótce potem w pobliżu okrętu Joachima Franze eksplodowały pierwsze bomby głębinowe a w sumie do czasu zakończenia trwającego do godziny 01:00 dnia 31 stycznia polowania w jego pobliżu eksplodowało ich łącznie 77, nie powodując jednak powstania poważniejszych uszkodzeń. W dniu 1 lutego odebrano dwie pochodzące z FdU depesze o następujących treściach:
- pierwsza o 04:35 - ?Grupy Werwolf i Wiking: U 425, U 957, U 278, U 956, U 360 o 06:00 utworzą linię patrolową od AC 8662 do 8258.?,
- druga o 15:55 - ?U 716, U 314, U 737, U 278 i U 990 w tej kolejności utworzą nową grupę Werwolf z linią patrolową od AC 9148 do 8258.?.
Głównym celem w tym okresie miał być spodziewany przez niemieckie dowództwo konwój powrotny RA 56A, który w dniu 3 lutego opuścił Kolafjord, po czym niezauważony przez żaden z okrętów skierował się w stronę Wysp Brytyjskich. W dniu 3 lutego o godzinie 11:00 (kwadrat marynarki AC 8265) bez strat własnych odparto atak nieprzyjacielskiego samolotu. Cztery dni później 7 lutego o 21:37 odebrano kolejną pochodzącą z FdU depeszę o następującej treści: ?Od 24 obowiązuje następująca kolejność w zgrupowaniu Werwolf: U 425, U 957, U 716, U 314, U 737, U 278, U 990, U 713, U 313.?. W dniu 9 lutego U 278 osiągnął swoją nową pozycję w zgrupowaniu ale ewentualne patrolowanie było mocno utrudnione przez sztormowe warunki (stan morza 7). Dziewięć dni później 18 lutego po bezowocnym patrolowaniu Joachim Franze o godzinie 08:00 (kwadrat marynarki AB 8451) zarządził rozpoczęcie marszu powrotnego. Tego samego dnia o 11:54 (kwadrat marynarki AB 8548) spotkano się z U 425, z którym następnie wymieniono się sygnałami rozpoznawczymi. W dniu 19 lutego o 09:57 zawinięto do Harstad, które opuszczono o 12:20 po uprzednim pobraniu pewnej ilości prowiantu. O 14:55 zawinięto do Lödingen, gdzie na pokład przyjęto pilota z którym na pokładzie skierowano się do bazy w Narwiku, gdzie przybyto jeszcze tego samego dnia o 17:21, kończąc trwający ponad trzy tygodnie patrol (22 dni). Podczas jego trwania przepłynięto 3.817,5 mili morskiej na i 168,2 mil morskiej pod powierzchnią.

Patrol 3 (04.03.1944 - 04.04.1944)
04.03. U 278 pod dowództwem Joachima Franze o godzinie 10:15 opuścił bazę w Narviku, by zgodnie z otrzymanym rozkazem w ramach zgrupowania Boreas atakować nieprzyjacielską żeglugę na Oceanie Arktycznym i Morzu Barentsa. Głównym celem tego zgrupowania był płynący na Wyspy Brytyjskie konwój RA.57, który w dniu 2 marca opuścił wody Kolafjordu. Od Lödingen na pokładzie okrętu przebywał miejscowy pilot Hansen, którego o 15:15 przekazano na brzeg w porcie Harstad, poczym obrano kurs na Toppsundet i dalej na Andfjord. W dniu 5 marca o godzinie 15:03 (kwadrat marynarki AB 8345) płynący na powierzchni U 278 został zmuszony do alarmowego zanurzenia i pobytu pod wodą do godziny 19:36 przez nieprzyjacielski samolot. O 21:22 (kwadrat marynarki AB 8292) przebywający na pomoście okrętu wachtowi zameldowali o dostrzeżeniu nadpływającego niszczyciela. Siedem minut później w kierunku wrogiej jednostki wystrzelono torpedę akustyczną T-V, która chybiła jednak celu. Dwie minuty potem okręt Joachima Franze został oświetlony pociskami świetlnymi przez swoją niedoszłą ofiarę. O 21:34 wykonano alarmowe zanurzenie na głębokość 2A+20 (180 metrów), w trakcie którego wystrzelono 4 pozoratory Bold. Pomiędzy 22:06 a 00:50 następnego dnia w bliższej lub dalszej odległości od okrętu eksplodowało łącznie 47 bomb głębinowych, które nie spowodowały poważniejszych szkód. Od 02:18 U 278 z powrotem płynął na powierzchni kontynuując poszukiwanie konwoju. O godzinie 08:01 (kwadrat marynarki AB 8597) okręt Joachima Franze został zmuszony do alarmowego zanurzenia i pobytu pod wodą do godziny 09:56 przez brytyjski samolot pokładowy stacjonujący na lotniskowcu eskortowym HMS Chaser. Dziesięć minut po zanurzeniu zarejestrowano odgłos pojedynczej detonacji a następnie serii bomb głębinowych. O 10:47 (kwadrat marynarki AB 8834) okręt ponownie został zmuszony do zanurzenia przez samolot z HMS Chaser. Sześć minut później zarejestrowano przemieszczające na średnim dystansie detonacje. Od południa okręt Joachima Franze znowu płynął na powierzchni poszukując nieprzyjacielskiego konwoju. Dnia 7 marca odebrano pochodzącą z FdU depeszę o następującej treści: ?06:00 operacja zakończona. Od brzasku płynąć w zanurzeniu.?. Następnego dnia o godzinie 02:00 (kwadrat marynarki AB 8746) osiągnięto środek nowego rejonu operacyjnego. Dwa dni później 10 marca odebrano drugą pochodzącą z FdU depeszę o następującej treści: ?Utworzą w następującej kolejności, grupę Thor: U 278, U 307, U 361, U 959 i U 362. Rejon operacyjny od AB 7683 do AB 8746. Grupa Hammer: U 674, U 990 i U 354. Rejon operacyjny od AB 8784 do AF 2162.?. W dniu 16 marca o godzinie 20:40 w kwadracie marynarki AB 8717 doszło do spotkania i wymiany sygnałami rozpoznawczymi z U 674. Pięć dni później 21 marca o 13:20 (kwadrat marynarki AB 8752) doszło do spotkania i wymiany sygnałami rozpoznawczymi z samolotem dalekiego zwiadu lotniczego Fw 200 Condor. Poza tym jeden z członków załogi samolotu przekazał morsem częściowo czytelną informację o następującej części: ?Dostrzeżono nieprzyjacielski konwój (?).?. O 15:54 (kwadrat marynarki AB 8718) doszło do spotkania i wymiany informacji z także należącym do zgrupowania Thor U 361. W dniu 30 marca samolot dalekiego zwiadu Ju 88 z 1./FAGr.22 wykrył i zameldował dowództwu o dostrzeżeniu płynącego w kierunku Związku Radzieckiego konwoju JW.58, który trzy dni wcześniej wypłynął z Wysp Brytyjskich. Wkrótce potem niemiecka maszyna została zestrzelona przez myśliwiec pokładowy stacjonujący na jednym z dwóch wchodzących w skład eskorty konwoju brytyjskich lotniskowców eskortowych ? HMS Tracker i HMS Activity. Następnego dnia o 08:12 osiągnięto nową pozycję w zgrupowaniu (kwadrat marynarki AB 8715). Tego samego dnia konwój JW.58 aż trzykrotnie był wykrywany przez samoloty dalekiego zwiadu Fw 200 Condor, które podobnie jak i Ju 88 stały się ofiarą ataków brytyjskich myśliwców pokładowych. W godzinach nocnych 1 kwietnia o 02:23 (kwadrat marynarki AB 8132) przebywający na pomoście wachtowi zameldowali o dostrzeżeniu na kursie 180 - 210 stopni rozbłysków flar i pocisków oświetlających, w stronę których się następnie skierowano. Jedenaście minut później zauważono cień okrętu, który wkrótce potem przerodził się w niszczyciel, którego Joachim Franze postanowił zaatakować. O 02:48 z wyrzutni rufowej w kierunku wrogiej jednostki wystrzelono torpedę T-V. Po 12 minutach i 42 sekundach jej biegu zarejestrowano dwie detonacje nie uzyskując jednocześnie żadnego wzrokowego potwierdzenia skutków wykonanego ataku. W dniu 2 kwietnia o 00:36 (kwadrat marynarki AB 6419) zaobserwowano na kursie 45 stopni rozbłyski pocisków oświetlających, w stronę których się skierowano. O godzinie 01:08 dostrzeżono smugi dymu oraz sylwetki okrętów eskorty, co zmusiło Joachima Franze do ich wymanewrowania. W godzinach porannych o 07:22 (kwadrat marynarki AB 6276) podążający za konwojom U 278 został zmuszony do alarmowego zanurzenia i pobytu pod wodą do godziny 08:03 przez nieprzyjacielski samolot. O godzinie 17:23 (kwadrat marynarki AC 4442) dostrzeżono na kursie 142 i 56 stopni sylwetki dwóch niemieckich okrętów podwodnych. Ponad trzydzieści minut później nadano depeszę o następującej treści: ?Niszczyciel w AC 4416? a wkrótce potem dwa eskortowce zidentyfikowane niszczyciele zmusiły okręt Joachima Franze do ucieczki w kierunku południowo - zachodnim. O 18:15 zauważono zanurzenie jednego z okrętów podwodnych, którym okazał się być U 711 a o 18:39 drugiego, którym był U 277. Cztery minuty później wykonano alarmowe zanurzenie przed nieprzyjacielskim eskortowcem zidentyfikowanym jako niszczyciel, który otworzył kierunku U 278 ogień z dział dziobowych. O 18:53 wroga jednostka zrzuciła dwie bomby głębinowe, poczym stanęła w dryfie przeszukując okolice hydrofonami. Pięć minut później o 18:58 (kwadrat marynarki AC 4427) w kierunku nieprzyjaciela wystrzelono z wyrzutni rufowej torpedę akustyczną T-V. Po minucie i 20 sekundach jej biegu zarejestrowano odgłos eksplozji, przy czym skutków ataku nie udało się zweryfikować z powodu wydanego przez Joachima Franze rozkazu zejścia na głębokość 2A+20 (180 metrów). Wkrótce potem w pobliżu okrętu eksplodowały 34 bomby głębinowe określone przez dowódcę jako ciężkie. O 22:12 U 278 z powrotem znalazł się na powierzchni rozpoczynając ponowne poszukiwania konwoju. W dniu 3 kwietnia o 15:13 (kwadrat marynarki AC 5456) przebywający na pomoście wachtowi zameldowali o dostrzeżeniu frachtowca płynącego w eskorcie niszczyciela, za którymi podjęto pościg, który dodatkowo ułatwiała dobra widoczność panująca tego dnia. O 18:30 U 278, który w międzyczasie utracił kontakt z nieprzyjacielem zszedł w zanurzenie w celu przesłuchania okolicy hydrofonami w nadziei na uchwycenie kontaktu akustycznego. Wkrótce potem uzyskano kontakt akustyczny ale nie z poszukiwanym celem tylko z nieprzyjacielską grupą eskortową. Dwadzieścia minut później w pobliżu okrętu eksplodowała pierwsza z sumie 19 bomb głębinowych zrzuconych przez okręty tej grupy, które polowały na U 278 aż do godziny 21:15. Po ich odpłynięciu Joachim Franze o 22:02 wynurzył swój okręt po czym wydał ze względu na niski stan paliwa (tylko 7m3) rozkaz rozpoczęcia rejsu powrotnego. W dniu 4 kwietnia o 17:40 w punkcie SR.1 spotkano się z eskortą, w towarzystwie której obrano kurs na Hammerfest. O 18:11 na polecenie dowódcy bezskutecznie próbowano rozstrzelać zauważoną przez wachtowych dryfującą minę morską. Ponad dwie godziny później o 20:30 U 278 wpłynął do bazy w Hammerfest, kończąc trwający prawie pięć tygodni patrol (32 dni). Podczas jego trwania przepłynięto 4.005,5 mili morskiej na oraz 695 mil morskich pod powierzchnią.

Patrol 4 (24.04.1944 - 08.05.1944)
24.04. U 278 pod dowództwem Joachima Franze o godzinie 09:20 odbił do burty okrętu bazy Black Watch opuszczając w eskorcie kutra trałowego Hammerfest, kierując się w stronę Rolvs?ya. Zgodnie z otrzymanymi rozkazami Joachim Franze podczas tego patrolu miał za zadanie atakować nieprzyjacielską żeglugę na wodach Oceanu Arktycznego. Następnego dnia dowódca U 278 otrzymał polecenie dołączenia do zgrupowania Donner, którego głównym celem miał być spodziewany w najbliższych dniach płynący ze Związku Radzieckiego na Wyspy Brytyjskie konwój powrotny. W dniu 26 kwietnia o 08:50 (kwadrat marynarki AB 7657) osiągnięto północno - wschodni narożnik rejonu operacyjnego. Następnego dnia o 12:25 (kwadrat marynarki AB 8634) przebywający na pomoście wachtowi zameldowali o zauważeniu na kursie 110 stopni wynurzonego okrętu podwodnego, którym okazał się być U 711. Czterdzieści minut później o 13:05 U 278 został zmuszony do alarmowego zanurzenia i pobytu pod wodą do godziny 13:53 przez nadlatujący niezidentyfikowany samolot. Jeszcze tego samego dnia w godzinach wieczornych o 20:30 nawiązano kontakt wzrokowy z przelatującym w pobliżu samolotem zwiadu lotniczego Fw 200 Condor. Dnia 28 kwietnia wody Kolafjordu opuścił oczekiwany konwój powrotny RA.59, który w nocy z 28 na 29 kwietnia został wykryty przez samoloty zwiadu lotniczego, które przekazały meldunek o nim dowództwu. W dniu 30 kwietnia o godzinie 11:50 osiągnięto kwadrat marynarki AB 6642 zajmując pozycję w zgrupowaniu. O 16:03 (kwadrat marynarki AB 6616) doszło do spotkania i wymiany sygnałami rozpoznawczymi z U 387. Następnego dnia o godzinie 00:19 (kwadrat marynarki AB 6264) płynący na powierzchni okręt Joachima Franze został wykryty i zmuszony do alarmowego zanurzenia oraz pobytu pod wodą do godziny 00:55 przez niezidentyfikowany samolot pokładowy (prawdopodobnie Swordfish) stacjonujący na wchodzącym w skład eskorty konwoju brytyjskim lotniskowcu eskortowym HMS Fencer. O godzinie 03:50 (kwadrat marynarki AB 6192) przebywający na pomoście wachtowi zameldowali o dostrzeżeniu dwóch smug dymu, w stronę których się niezwłocznie skierowano. Pomiędzy godziną 06:05 a 08:48 (kwadrat marynarki AB 6421) U 278 aż czterokrotnie zmuszany był do alarmowego zanurzenia i pobytu pod wodą przez nieprzyjacielskie samoloty z lotniskowca HMS Fencer. O 09:25 (kwadrat marynarki AB 6441) wykonano alarmowe zanurzenie przed zauważonym wcześniej nadpływającym niszczycielem. Chcąc zmylić nieprzyjaciela Joachim Franze w trakcie zanurzania wydał rozkaz zmiany kursu o 90 stopni. Dwadzieścia dwie minuty później o 09:47 w stronę napastnika z wyrzutni nr V wystrzelono torpedę akustyczną T-V, której detonację zaobserwowano po 11 minutach i 24 sekundach biegu. Mimo, że po tym ataku nie nastąpił kontratak bombami głębinowymi o godzinie 10:00 na polecenie Joachima Franze wystrzelono dwa pozoratory Bold. O 12:02 (kwadrat marynarki AB 5663) w kierunku dwóch zauważonych wcześniej niszczycieli wystrzelono po torpedzie akustycznej T-V, które chybiły jednak celu. Zaraz po wystrzeleniu torped U 278 zszedł na głębokość A-20 (60 metrów) aby przeczekać spodziewany kontratak. Wkrótce potem w pobliżu eksplodowało 8 bomb głębinowych określonych przez dowódcę jako ciężkie, które spowodowały uszkodzenie: sterów głębokości, kierunku, hydrofonów, telegrafów maszynowych, głównej pompy oraz prawoburtowych silników. Poza tym potłuczeniu uległy elementy szklane. Po wynurzeniu które miało miejsce jeszcze tego samego dnia o godzinie 16:26 Joachim Franze wydał rozkaz obrania kursu na spokojniejszy wody, gdzie można byłoby dokonać niezbędnych napraw. Podczas przeprowadzonej jeszcze przed wynurzeniem kontroli stanu okrętu wykryto dodatkowo usterki obu peryskopów, które uniemożliwiały ich dalsze użytkowanie. W związku powyższym Joachim Franze uznał, że na chwilę obecną jego okręt nie nadaje się do wykonywania jakichkolwiek ofensywnych działań ograniczając się jedynie do atakowania maruderów i uszkodzonych jednostek oraz do śledzenia konwoju. W dniu 3 maja o godzinie 03:32 (kwadrat marynarki AF 1525) płynący na powierzchni U 278 został wykryty a następnie zaatakowany przez dwa bombowce Swordfish i myśliwiec Martlet (F4F Wildcat) należące do 842 Sqn FAA stacjonującego na lotniskowcu Fencer. Widząc nadlatującego przeciwnika Joachim Franze ogłosił alarm nakazując obsadzić działka przeciwlotnicze i otworzyć w kierunku napastników ogień zaporowy. Podczas trwającego dwadzieścia minut pojedynku zakończonego w końcu zanurzeniem U 278 w pomost okrętu i pokład trafiło ponad trzydzieści pocisków wystrzelonych z broni pokładowej wrogich samolotów a w pobliżu jego burt eksplodowało od 4 do 5 bomb głębinowych określonych przez dowódcę jako ciężkie. Poza tym artylerzyści z U 278 będąc przeświadczeni o skuteczności prowadzonego ostrzału zgłosili zestrzelenie jednego z napastników a mianowicie myśliwca Martlet, co jednak nie znalazło potwierdzenia po brytyjskiej stronie. Od 06:45 płynięto z powrotem na powierzchni. W tym też czasie na polecenie Joachima Franza nadało do dowództwa meldunek o stanie okrętu oraz o konieczności powrotu do bazy. W godzinach wieczornych tego samego dnia o 21:53 na polecenie dowództwa obrano kurs na bazę w Bergen, gdzie miano przeprowadzić prace remontowe. W dniu 8 maja 05:53 (kwadrat marynarki AN 2424) doszło do spotkania z patrolowcem Unitas w eskorcie którego o 09:35 zawinięto do Bergen, kończąc trwający ponad dwa tygodnie patrol (15 dni). Podczas jego trwania przepłynięto 2.550,5 mili morskiej na oraz 268,5 mili morskiej pod powierzchnią.

05.07.1944 U 278 pod dowództwem Joachima Franze o godzinie 21:30 opuścił bazę w Bergen, by zgodnie z otrzymanymi instrukcjami skierować się do bazy w Narwiku. Następnego dnia o 16:00 zawinięto do ?lesund, które opuszczono o 17:45 w towarzystwie frachtowca Ostermoor oraz w eskorcie kutra trałowego R 90 i dozorowca V 5176, kierujących się na Stavanger. W dniu 7 lipca o godzinie 06:45 po osiągnięciu punktu HA 1 U 278 odłączył się od konwoju rozpoczynając samotny marsz do Narwiku, płynąc wodami przybrzeżnymi. Dwa dni później 9 lipca o 10:30 zawinięto do Ramsund, w celu przyjęcia na pokład torped. Po zakończeniu ich załadunku skierowano się do Narwiku, gdzie przybyto następnego dnia.

23.07.1944 U 278 pod dowództwem Joachima Franze opuścił Narwik, by zgodnie z otrzymanymi instrukcjami skierować się do bazy w Hammerfest, gdzie przybyto następnego dnia.

Patrol 5 (02.08.1944 - 03.01.1944)
02.08. U 278 pod dowództwem Joachima Franze wspólnie z U 362 o godzinie 10:00 opuścił bazę w Hammerfest, by zgodnie z otrzymanym rozkazem atakować radziecką żeglugę na Morzu Karskim (zachodnia część syberyjskiej drogi morskiej). W dniu 3 sierpnia odebrano z dowództwa polecenie utworzenia zgrupowania Greif składającego się z U 957, U 711, U 278 i U 362, do których w dniu 5 sierpnia miały dołączyć dwie kolejne jednostki U 365 i U 739. W dniu 12 sierpnia (kwadrat marynarki AT 8371) odparto atak radzieckiego samolotu zwiadowczego, podczas którego poważnemu uszkodzeniu uległo działko kal. 3,7cm w wyniku czego nie nadawało się one do dalszego użytku. Następnego dnia (kwadrat marynarki AT 8823) w pobliżu Bjelij-huk wykryto nieprzyjacielską zaporę minową, której pozycję naniesiono na mapę jednocześnie informując o tym fakcie dowództwo. Dziesięć dni później 23 sierpnia o 23:51 (kwadrat marynarki AT 8568) po wykryciu radzieckiego okrętu zidentyfikowanego jako niszczyciel z wyrzutni rufowej wystrzelono w jego kierunku torpedę, która chybiła jednak celu. Wkrótce potem wykonano alarmowe zanurzenie na głębokość 2A+20 (180 metrów) w ucieczce przed niedoszłą ofiarą, która w wykonanym następnie ataku zrzuciła 12 bomb głębinowych, których eksplozje nie spowodowały jednak żadnych szkód. Dnia 3 września o godzinie 11:50 (kwadrat marynarki AS 1998) doszło do spotkania i wymiany informacjami z dowodzonym przez OL Ernesta Mangolda U 739. Trzy dni później 6 września (kwadrat marynarki XA 7544) zakotwiczono w jednej z zatoczek radzieckiej wyspy Krowkowo, na której brzeg wysłano odział obserwacyjny, który wykrył pławę świetlną oraz zaobserwował niezidentyfikowaną łódź motorową, która wkrótce potem odpłynęła. W trakcie tego postoju pomiędzy 09:16 a 13:06 hydrofony U 278 zarejestrowały 31 odległych detonacji bomb głębinowych, które pochodziły do zakończonego sukcesem polowania radzieckich jednostek na jeden z okrętów zgrupowania Greif a mianowicie U 362. W dniu 9 września (kwadrat marynarki XA 7454) na brzeg wyspy Ringnes wysadzono oddział zwiadowczy mający na celu jej rozpoznanie i zabranie radiostacji, której jednak pomimo poszukiwań nie odnaleziono. W dniu 12 września (kwadrat marynarki XA 7532) w pobliżu wyspy Bjelucha spotkano się z U 739 a obaj dowódcy przeprowadzili wspólną naradę mającą na celu ustalenie kolejnych rejonów operacyjnych. Cztery dni później 16 września o 06:15 (kwadrat marynarki XA 7522) doszło do spotkania i wymiany sygnałami rozpoznawczymi z U 711, płynącemu na spotkanie z uszkodzonym przez lód, prowadzącym rozpoznanie lodowe cieśniny Wielickij U 957. W dniu 25 września (kwadrat marynarki ÄF 8380) otrzymano z dowództwa polecenie przeprowadzenia rozpoznania lodowego akwenu położonego na północ od wyspy Nowa Ziemia. Następnego dnia odebrano pochodzące z dowództwa polecenie skierowane do wszystkich jednostek zgrupowania Greif, nakazujące im wracać do bazy w Hammerfest. W dniu 2 października o godzinie 07:00 wspólnie z U 957 wpłynięto do Hammerfest, które opuszczono jeszcze tego samego dnia o 18:30, by wspólnie z U 739 i U 957 w eskorcie jednostek nawodnych skierować się do bazy w Narwiku. Następnego dnia o godzinie 05:34 grupa okrętów minęła Tromsö, kierując się na Narwik, gdzie przybyto jeszcze tego samego dnia o 16:30, kończąc trwający w przypadku U 278 dziewięć tygodni patrol (63 dni).

06.10.1944 U 278 pod dowództwem Joachima Franze wspólnie z U 711, U 739 i U 957 o godzinie 11:00 w eskorcie jednostek nawodnych z pilotem na pokładzie opuścił Narwik, by zgodnie z otrzymanymi instrukcjami skierować się do Trondheim, gdzie w tamtejszej bazie marynarki miano przeprowadzić remont i modernizację okrętu . W dniu 8 października o godzinie 18:00 zawinięto do bazy w Trondheim, gdzie podczas pobytu w tamtejszej stoczni oprócz prac remontowych na okręcie zainstalowano chrapy oraz zastąpiono wadliwe działko kal. 3,7cm działkiem kal. 2,0 cm

Patrol 6 (12.12.1944 - 13.02.1945)
12.12. U 278 pod dowództwem Joachima Franze opuścił bazę w Trondheim, by zgodnie z otrzymanym rozkazem operować na wschód od Pentland Firth (kwadrat marynarki AN 16). Głównym celem dla U 278 oraz czterech innych operujących w tym rejonie U-bootów, miały być brytyjskie grupy bojowe złożone z lotniskowców. Cztery dni później 16 grudnia podczas prowadzonej obserwacji wykryto defekt peryskopu bojowego, z powodu którego musiano skierować się do bazy w Bergen w celu dokonania jego naprawy a gdzie przybyto 20 grudnia. Trzy dni później 23 grudnia po wyeliminowaniu defektu o godzinie 17:39 opuszczono Bergen, by kontynuować przerwany patrol. W dniu 9 stycznia (kwadrat marynarki AN 1650) U 278 został wykryty przez 3 nieprzyjacielskie okręty eskortowe, które następnie na niego bezskutecznie polowały. Po wymknięciu się prześladowcom skierowano się w pobliże szkockiego portu Aberdeen, aby zaatakować żeglugę na przybrzeżnych wodach. Jak zapisał w KTB okrętu Joachim Franze w rejonie tym rzadko napotykano okazje do wykonania ataku. Dnia 26 stycznia (kwadrat marynarki AN 0130) rozpoczęto marsz powrotny płynąc przez brytyjską zagrodę minową. Dnia 1 lutego U 278 nadał do dowództwa następujący meldunek: ?Pozycja. Usłyszano detonację LUT-a po 83 sekundach oraz dwa pudła T-V we frachtowiec i okręt eskorty.? Dwanaście dni później 13 lutego U 278 wpłynął do bazy w Narwiku, kończąc trwający prawie pięć tygodni patrol (32 dni). Podczas jego trwania w okresie od 23 grudnia do 11 lutego okręt Joachima Franze przebywał cały czas w zanurzeniu, wychodząc na powierzchnię tylko dwa razy na okres 30 minut w celu nadania i odebrania meldunków.

Patrol 7 (10.04.1945 - 09.05.1945)
10.04. U 278 pod dowództwem Joachima Franze opuścił bazę w Narwiku, by zgodnie z otrzymanym rozkazem atakować nieprzyjacielską żeglugę na Oceanie Arktycznym i Morzy Barentsa. Następnego dnia zawinięto do Kilbotn, cumując u burty okrętu bazy Black Watch w celu pobrania zaopatrzenia. Po zakończeniu tej operacji 12 kwietnia opuszczono Kilbotn kierując się na Nordkap a następnie na Kons?ynfjorden. Od 21 kwietnia (kwadrat marynarki AW 88) operowano w rejonie wybrzeży Murmania i Tanafjordu w ramach zgrupowania Faust, którego celem był zmierzający w kierunku Związku Radzieckiego konwój JW. 66, który w dniu 16 kwietnia opuścił szkocki port w Clyde. Ponieważ oczekiwanego konwoju nie potrafił wykryć żaden z wysłanych na patrol samolotów zwiadu lotniczego dowództwo nakazało okrętom zgrupowania Faust zbliżyć się w pobliże ujścia prowadzącego do Murmańska Kolafjordu. Po zakończeniu operacji przeciwko JW.66 zgrupowanie Faust operowało następnie przeciwko płynącemu na Wyspy Brytyjskie konwojowi powrotnemu RA.66. W dniu 1 maja o 14:35 odebrano pochodzącą z FdU depeszę o następującej treści: ? Grupa Faust walcząca dzielnie z nieprzyjacielem zgodnie z rozkazem oceanu arktycznego Nr 10 ma wracać do bazy w Narwiku.?. Dwa dni później odebrano kolejną depeszę z dowództwa skierowaną do wszystkich operujących w Arktyce U-bootów, zawierającą zakaz atakowania okrętów i jednostek należących do flot aliantów zachodnich. W dniu 7 maja odebrano pochodzącą z BdU depeszę o następującej treści: ?Nie zatapiać lub niszczyć stacjonujących w Norwegii U-bootów, gdyż mają one zostać wykorzystane w ewakuacji stu tysięcy uchodźców ze wschodu na zachód.?. W dniu 8 maja zawinięto do Ramsund, które opuszczono następnego dnia po zdaniu na ląd wszystkich posiadanych torped. Tego samego też dnia zawinięto do bazy w Narwiku, kończąc trwający ponad cztery tygodnie patrol (29 dni).

12.05.1945 U 278 oraz wszystkie stacjonujące w Narwiku U-booty i jednostki pomocnicze na polecenie alianckiego dowództwa obawiającego się konfliktów z miejscową ludnością zostały przebazowane do Skomenfjord. Trzy dni później 15 maja wody Skomenfjordu opuścił złożony z 15 U-bootów (w tym i U 278) oraz czterech jednostek pomocniczych (okręt baza Stella Polaris, warsztatowiec Huascaran, awizo Grille i zaopatrzeniowiec Kärnten) zespół okrętów, który następnie skierował się do Trondheim. W dniu 17 maja o godzinie 07:00 (kwadrat marynarki AF 6722) konwój niemieckich okrętów został zatrzymany przez jednostki brytyjskiej 9 Grupy Eskortowej, której dowódca przyjął oficjalną ich kapitulację. Następnie najstarszy stopniem dowódca niemieckiego zespołu został poinformowany, że jednostki pomocnicze mogą udać się do Trondheim natomiast wszystkie U-booty pod eskortą 9 Grupy Eskortowej skierują się do brytyjskiej bazy w Loch Eriboll, gdzie przybyto w dniu 19 maja. Podczas pobytu w bazie na wszystkich U-bootach podniesiono brytyjskie bandery, jednocześnie zdejmując z ich pokładu część załóg. W dniu 21 maja były okręt Joachima Franze opuścił Loch Eriboll, by skierować się do Loch Alsch, skąd trzy dni później 24 maja udał się do Lisahally, gdzie z pokładu zdjęto pozostałą część załogi. W dniu 31 grudnia ramach rejsu nr 3[*] operacji Deadlight U 278 na holu eskortowca Cawsand Bay wypłynął z Lisahally. Jeszcze tego samego dnia o 23:45 (kwadrat marynarki AM 5371) pękł hol łączący oba okręty i U 278 na polecenie dowódcy zespołu zaokrętowanego na niszczycielu HMS Onslaught został zatopiony ogniem artyleryjskim przez polski niszczyciel ORP Błyskawica.

Przypisy:
[*] W skład tego rejsu wchodziły: niszczyciele HMS Onslught i ORP Błyskawica, zespół holowniczy HMS Cawsand Bay z U 278, HMS Zetland z U 2341, HMS Quantock z U 541, HMS Blencanthra z U 668, HMS Saucy z U 363 i HMS Freedom z U 861.

Bibliografia:
http://uboat.net
http://www.ubootwaffe.net
http://uboatarchive.net/
http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/chronik.htm
http://www.u-boot-archiv.de/
http://www.u-historia.com/
Blair Clay - Hitlera Wojna U-bootów tom I i II
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Die U-boot-Kommandanten tom 1
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Der U-Boot-Bau auf Deutschen Werften von 1935 bis 1945 tom 2
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Deutsche U-Boot-Erfolge von September 1939 bis Mai 1945 tom 3
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Deutsche U-Boot-Verluste von September 1939 bis Mai 1945 tom 4
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Die Ritterkreuzträger der U-Boot-Waffe von 1939 bis Mai 1945 tom 5
Ritschel Herbert - Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-boote 1939 - 1945 Band 6 KTB U 223 - U 300
Rohwer Jürgen: Axis Submarine Successes 1939 - 1945
Trojca Waldemar - U-bootwaffe 1939-1945 cz. 1, 2, 3
Wynn Kenneth U-Boot-Operationen im Zweiten Weltkrieg Einsatzgeschichte U1-U510 tom 1
Brodołak
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.769.000 BRT

Dołączył(a): 04.01.06, 13:36
Lokalizacja: Piastów

Posty: 1 • Strona 1 z 1

Powrót do Typ VIIKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości