1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

U-218 Typ VIID

Moderatorzy: Jatzoo, Brodołak

Posty: 1 • Strona 1 z 1

U-218 Typ VIID

Postprzez Brodołak » 31.05.09, 11:53

U 218 Typ VIID

Stocznia: F.Krupp Germaniawerft AG, Kiel-Gaarden
Numer zamówienia: 650
Zamówienie: 16.02.1940
Położenie stępki: 17.03.1941
Wodowanie: 05.12.1941
Wcielenie do służby: 25.01.1942
Numer pocztowy: M 23 260

Przebieg służby:
24.01.1942 - 31.08.1942 - 5 Flotylla U-bootów, Kiel (szkolenie załogi)
01.09.1942 - 30.09.1944 - 9 Flotylla U-bootów, Brest (okręt bojowy)
01.10.1944 - 01.03.1945 - 8 Flotylla U-bootów, Danzig (okręt bojowy)
01.03.1945 - 08.05.1945 - 11 Flotylla U-bootów, Bergen (okręt bojowy)
08.05.1945 - Skapitulował w bazie w Bergen.

Dowódcy:
24.01.1942 - ?.08.1944 - OL ~ KL Richard Becker
?.08.1944 - 08.05.1945 - KL Rupprecht Stock

Liczba patroli: 10

Zatopione/uszkodzone statki handlowe: 2 (346 ton)/1 (7.361 ton)

Zatopione/uszkodzone okręty wojenne: 1 (352 tony)/ 1 (7.177 ton)

25.08.1942 U 218 pod dowództwem Richarda Beckera wypłynął z bazy w Kiel, by trzy dni później 27 sierpnia wpłynąć do bazy w Kristiansand.

Patrol 1 (28.08.1942 - 29.09.1942)
28.08. U 218 pod dowództwem Richarda Beckera wypłynął z bazy w Kristiansand, by zgodnie z rozkazem atakować nieprzyjacielską żeglugę na Północnym Atlantyku. Od 4 września Richard Becker operował w ramach zgrupowania Vorwärts na południowy - zachód od Islandii. W dniu 9 września zgrupowanie Vorwärts zostało skierowane przeciwko wykrytemu przez U 584 (typ VIIC) płynącemu w kierunku wschodnim konwojowi ON 127. W dniu 11 września U 218 nawiązał kontakt z meldowanym konwojem i w przeprowadzonym o godzinie 01:37 w kwadracie marynarki AK 9678 ataku storpedował i poważnie uszkodził jedną torpedą należący do norweskiego armatora Arnt J. M?rland z Arendal tankowiec Fjordaas (7.361 ton), który zdołał jednak dotrzeć do portu przeznaczenia. Następnego dnia przebywający w pobliżu konwoju okręt Beckera został wykryty a następnie zaatakowany przez okręty eskorty. Na skutek tego ataku U 218 został poważnie uszkodzony co zmusiło jego dowódcę do wycofania się na spokojniejsze wody w celu dokonania napraw. Ponieważ napraw nie udało się wykonać siłami własnymi załogi Richard Becker zmuszony był przerwać patrol i obrać kurs na bazę w Breście, gdzie przybył w dniu 29 września kończąc trwający prawie pięć tygodni patrol (33 dni).

Patrol 2 (25.10.1942 - 21.11.1942)
25.10. U 218 pod dowództwem Richarda Beckera wypłynął z bazy w Breście, by zgodnie z rozkazem atakować nieprzyjacielską żeglugę na Północnym Atlantyku. W okresie od 1 do 8 listopada Richard Becker operował na zachód od wybrzeży Irlandii w ramach zgrupowania Natter. W dniu 4 maja zgrupowanie to zostało skierowane przeciwko wykrytemu przez U 92 zmierzającemu w kierunku zachodnim konwojowi ON-143. Po bezskutecznym poszukiwaniu celu BdU zakończyło w dniu 6 listopada operację przeciwko niemu. W związku z aliancką inwazją w Afryce Północnej Richard Becker w dniu 8 listopada otrzymał z BdU polecenie udania się w rejon Gibraltaru, gdzie miał dołączyć do zgrupowania Westwall, które razem z innym zgrupowaniem o nazwie Schlagetot miało za zadanie atakowanie sił inwazyjnych. W dniu 14 listopada U 218 odebrał meldunek U 413 (typ VIIC)o kontakcie z konwojem MKF-1. Następnego dnia Richard Becker próbował zaatakować jeden z niszczycieli eskorty konwoju MKF-1 ale zanim zdołał go wykonać został wykryty i zaatakowany przez samolot i inne jednostki nawodne. Na skutek tych ataków U 218 został poważnie uszkodzony co zmusiło Richarda Beckera do przerwania patrolu i powrotu do bazy w Breście, gdzie przybył 21 listopada, kończąc trwający cztery tygodnie patrol (28 dni).

Patrol 3 (07.01.1943 - 10.03.1943)
07.01. U 218 pod dowództwem Richarda Beckera wypłynął z bazy w Breście, by zgodnie z rozkazem atakować nieprzyjacielską żeglugę na Środkowym Atlantyku (rejon wysp Kanaryjskich). Od 22 stycznia do 25 lutego Richard Becker prowadził działania w ramach zgrupowania Rochen przeciwko nieprzyjacielskim konwojom. W dniu 7 lutego U 218 odebrał meldunek innego okrętu należącego do zgrupowania Rochen U 521 o kontakcie ze zmierzającym w kierunku północnym konwojem Gibr.2. Po zakończeniu operacji przeciwko temu konwojowi okręty zgrupowania Rochen w tym U 218 udały się w kierunku Azorów na spotkanie z podwodnym tankowcem. Po zakończone operacji grupa Rochen operował na południe od Azorów przeciwko konwojom płynącym na trasie USA - Gibraltar - USA. W dniu 22 lutego okręty tego zgrupowania zostały skierowane przeciwko wykrytemu przez U 522 konwojowi UC-1. W trakcie marszu w kierunku podanej przez U 522 pozycji konwoju Richard Becker zameldował dowództwu o problemach z silnikiem i ze sterami zaznaczając, że pomimo to kontynuuje marsz. Po zakończeniu operacji przeciwko UC-1 i po rozwiązaniu zgrupowania Rochen U 218 obrał kurs na bazę w Breście, gdzie przybył 10 marca, kończąc trwający dziewięć tygodni patrol (63 dni).

18.04.1943 U 218 pod dowództwem Richarda Beckera wypłynął z bazy w Breście, by następnego dnia do niej powrócić.

Patrol 4 (20.04.1943 - 02.06.1943)
20.04. U 218 pod dowództwem Richarda Beckera wypłynął z bazy w Breście, by zgodnie z rozkazem postawić na wodach kanału Północnego złożone z 15 min typu SMA pole minowe. W dniu 4 maja Richard Becker pomyślnie ustawił pole minowe poczym udał się do położonego na zachód od wybrzeży Irlandii rejonu operacyjnego, gdzie miał atakować nieprzyjacielską żeglugę. Od 15 maja U 218 prowadził działania na południowy - wschód od Cape Farewell na Grenlandii w ramach zgrupowania Donau 2. Dnia 14 maja U 218 został przydzielony do zgrupowania Mosel w ramach, której operował 400 mil na południe od Cape Farewell przeciwko meldowanemu przez B-Dienst konwojowi HX-239. W dniu 22 maja okręt Richarda Beckera nawiązał kontakt z HX-239, o którym zameldowano dowództwu. Tego samego dnia podążający za konwojem U 218 został wykryty i zaatakowany odnosząc poważne uszkodzenia, które zmusiły Richarda Beckera do przerwania patrolu i powrót do bazy. W dniu 02.06. U 218 wpłynął do bazy w Breście, kończąc trwający ponad sześć tygodni patrol (44 dni).
Na postawionym przez U 218 polu miniowym nie zatonęła bądź została uszkodzona żadna jednostka.


22.07.1943 U 218 pod dowództwem Richarda Beckera wypłynął z bazy w Breście, by następnego dnia do niej powrócić.

Patrol 5 (29.07.1943 - 06.08.1943)
29.07. U 218 pod dowództwem Richarda Beckera wypłynął z bazy w Breście, by zgodnie z rozkazem postawić na wodach Trynidadu i Tobago złożone z 15 min typu SMA pole minowe. W dniu 2 sierpnia płynący na powierzchni okręt Richarda Beckera został wykryty i zaatakowany przez brytyjski samolot Wellington B z 547 Sqn RAF. W jego wyniku U 218 odniósł uszkodzenia a sześciu członków załogi odniosło ranny co zmusiło Richarda Beckera do przerwania patrolu i powrotu do Brestu, gdzie przybył 6 sierpnia, kończąc trwający ponad tydzień patrol (9dni).

Patrol 6 (19.09.1943 - 08.12.1943)
19.09. U 218 pod dowództwem Richarda Beckera wypłynął z bazy w Breście, by zgodnie z rozkazem postawić na wodach Trynidadu i Tobago złożone z 15 min typu SMA pole minowe. W dniu 27 października Richard Becker pomyślnie wykonał zadania i ustawił pole minowe po czym rozpoczął poszukiwanie na południe od Trynidadu celów dla posiadanych na pokładzie torped. W dniu 5 listopada U 218 zatopił jedną torpedą o godzinie 02:46 w kwadracie marynarki EE 4618 należący do brytyjskiego armatora Henry Clement & Co z Burgeo na Nowej Funlandii szkuner Beatrice Beck (146 ton), określony przez Richarda Beckera jako statek o tonażu ca. 900 ton. Na początku drugiej połowy listopada U 218 rozpoczął rejs powrotny do bazy w Breście, gdzie przybył w dniu 8 grudnia kończąc trwający ponad jedenaście tygodni patrol (81 dni).
Na postawionym przez U 218 polu miniowym nie zatonęła bądź została uszkodzona żadna jednostka.

Patrol 7 (12.02.1944 - 07.05.1944)
12.02. U 218 pod dowództwem Richarda Beckera wypłynął z bazy w Breście, by zgodnie z rozkazem postawić na wodach Trynidadu i Tobago złożone z 15 min typu SMA pole minowe. Ponieważ w rejonie Trynidadu Richard Becker spotkał się z dużą aktywnością morskich i lotniczych patroli z.o.p poprosił BdU o zmianę miejsca przeprowadzenia operacji minowania. Te rozpatrzyło jego prośbę pozytywnie i nakazało mu postawieni dwóch zagród minowych, jednej w rejonie podejścia do Port Castries na wyspie St. Lucia i drugiej na podejściach do portu San Juan na wyspie Puerto Rico. W dniu 23 marca U 218 postawił na podejściach do Port Castries tylko dwie miny co było spowodowane wykryciem go przez nieprzyjacielski samolot. Nie chcąc wracać do zaalarmowanego Port Castries Richard Becker udał się w kierunku San Juan, gdzie w dniu 1 kwietnia pozostawił pozostałe miny. Po wykonaniu głównego zadania U 218 pozostał w tym rejonie, gdzie bezskutecznie poszukiwał celów dla posiadanych na pokładzie torped. W dniu 07.05. U 218 wpłynął do bazy w Breście, kończąc trwający ponad dwanaście tygodni patrol (86 dni).
Na postawionych przez U 218 polach miniowych nie zatonęła bądź została uszkodzona żadna jednostka

Po powrocie z patrolu U 218 trafił do stoczni na remont podczas którego zamontowano na nim chrapy.

Patrol 8 (13.06.1944 - 10.07.1944)
13.06. U 218 pod dowództwem Richarda Beckera wypłynął z bazy w Breście, by zgodnie z rozkazem postawić na podejściach do portu w Falmouth złożone z 15 min typu SMA pole minowe. W drodze na miejsce minowania okręt Richarda Beckera w dniu 15 czerwca przez szesnaście godzin był tropiony przez nieprzyjacielskie samoloty. Jakby tego było mało na U 218 doszło do awarii chrap co doprowadziło do podtrucia większości załogi w tym Richarda Beckera tlenkiem węgla. Mimo tych przeciwności losu U 218 w dniu 2 lipca pomyślnie postawił pomiędzy godziną 02:40 a 03:50 w kwadracie marynarki BF 2189 pole minowe po czym obrał kurs powrotny na bazę w Breście, gdzie przybył w dniu 10 lipca, kończąc trwający cztery tygodnie patrol.
Na postawionym przez U 218 polu minowym został uszkodzony jeden statek:
- uszkodził okręt desantowy do transportu piechoty HMS Empire Halberd (7.1777 ton).

W sierpniu Richard Becker zdał obowiązki dowódcy U 218 udając się do kraju w celu objęcia dowództwa nad budowanym okrętem typu XXI. Na jego miejsc został wyznaczony Rupprecht Stock były dowódca bliźniaczego U 214.

Patrol 9 (10.08.1944 - 23.09.1944)
10.08. U 218 pod dowództwem Rupprechta Stocka wypłynął z bazy w Breście, by zgodnie z rozkazem postawić w rejonie Start Point złożone z 15 min typu SMA pole minowe. W dniu 18 sierpnia Rupprecht Stock pomyślnie wykonał zadanie stawiając pomiędzy godziną 15:45 a 18:34 w kwadracie marynarki BF 2515 pole minowe, poczym po krótkim pobycie w tym rejonie z godnie z poleceniem dowództw udał się w kierunku jednej z baz w Norwegii. W dniu 23.08. U 218 wpłynął do bazy w Bergen, kończąc trwający ponad sześć tygodni patrol (45 dni).
Na postawionym przez U 218 polu miniowym prawdopodobnie zatonęła jedna jednostka:
- 10.07.1945 roku przebudowany z trawlera brytyjski pomocniczy trałowiec HMS Kurd (352 ton).

06.10.1944 U 218 pod dowództwem Rupprechta Stocka wypłynął z bazy w Bergen, by siedem dni później 12 października przybyć do bazy we Flensburgu.

17.10.1944 U 218 pod dowództwem Rupprechta Stocka wypłynął z bazy we Flensburgu, by tego samego dnia przybyć do bazy w Kiel.

06.03.1945 U 218 pod dowództwem Rupprechta Stocka wypłynął z bazy w Kiel, by następnego dnia przybyć do Stranderbucht.

10.03.1945 U 218 pod dowództwem Rupprechta Stocka wypłynął z Stranderbucht, by tego samego dnia przybyć do Frederikshavn.

11.03.1945 U 218 pod dowództwem Rupprechta Stocka wypłynął z Frederikshavn, by następnego dnia przybyć do bazy w Horten.

14.03.1945 U 218 pod dowództwem Rupprechta Stocka wypłynął z bazy w Horten, do której powrócił tego samego dnia (okręt przeprowadzał próby głębokiego zanurzania na wodach Ofofjordu).

17.03.1945 U 218 pod dowództwem Rupprechta Stocka wypłynął z bazy w Horten , by cztery dni później 20 marca przybyć do bazy w Bergen.

Patrol 10 (22.03.1045 - 08.05.1945)
22.03. U 218 pod dowództwem Rupprechta Stocka wypłynął z bazy w Bergen, by zgodnie z rozkazem postawić w rejonie Firth of Clyde złożone z 15 min typu SMA pole minowe. W dniu 18 kwietnia Rupprecht Stock postawił na wysokości Ailea Craig (kwadrat marynarki AM 65) pole minowe po czym rozpoczął rejs powrotny do bazy. W dniu 4 maja U 218 odebrał Z BDU polecenie zaatakowania atakowania nieprzyjacielskich jednostek. Dnia 8 maja na okręt Stocka dotarła wiadomości o kapitulacji Niemiec oraz polecenie zwinięcia pod czarną banderą do najbliższej własnej lub alianckiej bazy. Tego samego dnia U 218 wpłynął do bazy w Bergen, kończąc trwający prawie siedem tygodni patrol.
Na postawionym przez U 218 polu minowym zatonęła jedna jednostka:
- 20 kwietnia o godzinie 21:09 należący do brytyjskiego armatora Ardrossan Trawling Co Ltd z Ardrossan trawler Ethel Crawford (2000 ton).

W dniu 12 maja U 218 został oficjalnie przejęty w Bergen przez Brytyjczyków. Stąd pod dowództwem I WO udał się do Scapa Flow (rejs 2-4 czerwca 1945r.) Ze Scapa Flow U 218 następnie udał się do bazy w Loch Ryan (rejs 6-8 czerwca 1945 roku). W dniu 3 grudnia w ramach operacji Deadlight dawny okręt Beckera i Stocka wypłynął z bazy w Loch Ryan na holu niszczyciela eskortowego HMS Southdown. W trakcie wychodzenia z bazy podczas manewrowania U 218 uderzył o godzinie 14:15 w burtę niszczyciela przebijając ją i łamiąc jedne wręg. Dowódca brytyjskiej jednostki pomimo otrzymanych uszkodzeń kontynuował marsz w kierunku pozycji, gdzie miano zatopić U-boota. Następnego dnia podczas sztormowej pogody U 218 zerwał się z holu i o godzinie 12:18 poszedł na dno w odległości ponad 11 mil morskich od latarni morskiej Inishtrabull.

Bibliografia:
http://uboat.net
www.ubootwaffe.net
http://uboatarchive.net/
http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/chronik.htm
http://www.u-boot-archiv.de/
http://www.u-historia.com/
Blair Clay - Hitlera Wojna U-bootów tom I i II
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Die U-boot-Kommandanten tom 1
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Der U-Boot-Bau auf Deutschen Werften von 1935 bis 1945 tom 2
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Deutsche U-Boot-Erfolge von September 1939 bis Mai 1945 tom 3
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Deutsche U-Boot-Verluste von September 1939 bis Mai 1945 tom 4
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Die Ritterkreuzträger der U-Boot-Waffe von 1939 bis Mai 1945 tom 5
Trojca Waldemar - U-bootwaffe 1939-1945 cz. 1, 2, 3
Wynn Kenneth U-Boot-Operationen im Zweiten Weltkrieg Einsatzgeschichte U1-U510 tom 1
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Brodołak
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.768.000 BRT

Dołączył(a): 04.01.06, 13:36
Lokalizacja: Piastów

Posty: 1 • Strona 1 z 1

Powrót do Typ VIIKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość