1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

U-118 typ X B

Moderatorzy: Jatzoo, Brodołak

Posty: 3 • Strona 1 z 1

U-118 typ X B

Postprzez ObltzS » 14.11.05, 21:40

ARCHIWUM NIEMIECKICH
OKRĘTÓW PODWODNYCH 1935 - 1945


U-118

DANE PODSTAWOWE :
Typ, wariant - X B
Klasa - podwodny stawiacz min
Data zlecenia budowy - 31.01.1939
Stocznia - Krupp Germaniawerft, Kiel
Seria - U-116 do U-119
Nr budowy - 617
Data położenia stępki - 01.03.1940
Wodowanie - 23.09.1941
Wejście do służby - 06.12.1941
Warunki budowy [WTWiO] - Baubelehrung U-Boote Ostsee Kiel /
Kriegsschiffbaulehrabteilung für
Unterseeboote Ostsee, Kiel
Dowódca okrętu w czasie prób zdawczo-odbiorczych / stopień -
Werner Czygan, Korvettenkapitän [1]
Nr poczty polowej - M 41 181


DOWÓDCY OKRĘTU :
Nazwisko / stopień / okres - Werner Czygan, Korvettenkapitän [2],
12.1941 do 12.06.1943

PRZYDZIAŁ SŁUŻBOWY DO FLOTYLLI U-BOOTÓW :
Okres / nr i rodzaj flotylli / miejsce stacjonowania -
12.1941 do 09.1942 4 U-Flottille Stettin, Ausbildungsboot
09.1942 do 10.1942 10 U-Flottille Lorient, Frontboot [3]
11.1942 do 06.1943 12 U-Flottille Bordeaux, FrontbootODBYTE PATROLE BOJOWE :
Liczba patroli bojowych - 4
Liczba zatopionych statków - 3 [od postawionych min]
Liczba uszkodzonych statków - 2 [od postawionych min]
Liczba zatopionych okrętów wojennych - 1 [od postawionych min]
Liczba uszkodzonych okrętów wojennych - 1 [prawdopodobnie od postawionych min]
Tonaż statków zatopionych - 14.064 BRT
Tonaż statków uszkodzonych - 11.945 BRT
Tonaż okrętów zatopionych - 925 BRT
Tonaż okrętów uszkodzonych - 1.120 BRT
Ilość zaopatrywanych okrętów - 24


SZCZEGÓŁY REJSÓW - PATROLI BOJOWYCH :
Okręty typu X B były pierwotnie projektowane i budowane jako podwodne stawiacze min i takie było ich przeznaczenie. Jednak z uwagi na wypowiedzenie wojny przez Niemcy Stanom Zjednoczonym i nowym zadaniom jaki postawił ten fakt przed siłami podwodnymi Kriegsmarine - rozszerzenie ofensywy U-Bootów na obszary zachodniego i południowego Atlantyku oraz Oceanu Indyjskiego, okręty te były wykorzystywane także do wykonywania misji zaopatrzeniowych dla innych U-Bootów.
Po zniszczeniu przez aliantów działającej na Atlantyku floty nawodnych niemieckich tankowców, okręty te miały wspomagać w misjach zaopatrzeniowych jednostki z floty podwodnych zbiornikowców [okręty typu XIV], która to flota była zbyt szczupła w stosunku do zwiększonych zadań i potrzeb.
Wykorzystywanie okrętów typu X B do tej nowej roli było problematycznym zadaniem, z uwagi na niebezpieczny ładunek min morskich typu SMA, które miały na swoim pokładzie, dlatego też okręty te miały najczęściej połączone patrole bojowe [stawianie pól i zagród minowych] z misjami zaopatrzeniowymi, które wykonywały po wypełnieniu wszystkich celów patrolu bojowego.
Flota niemieckich podwodnych zbiornikowców i zaopatrzeniowców operujących na Atlantyku została skutecznie zniszczona przez aliantów w okresie od marca do sierpnia 1943. [4]


1 PATROL BOJOWY 21.09.1942 - 16.10.1942
Pod dowództwem Korvkpt. W. Czygana, wyjście z Kiel, misja zaopatrzenia 5 U-Bootów [5], powrót do Lorient, kwadrat siatki morskiej Kriegsmarine BD 43

2 PATROL BOJOWY 12.11.1942 - 13.12.1942
Pod dowództwem Korvkpt. W. Czygana, wyjśćie i powrót do Lorient, misja zaopatrzenia 9 U-Bootów [6], kwadrat siatki morskiej Kriegsmarine DH / DG

07.01.1943 - 07.01.1943
Pod dowództwem Korvkpt. W. Czygana, przejśćie U-118 z bazy w Lorient do bazy w Breście, prace remontowe na okręcie

3 PATROL BOJOWY 25.01.1943 - 26.02.1943
Pod dowództwem Korvkpt. W. Czygana, wyjśćie z Brestu, misja zaopatrzenia 9 U-Bootów [7], postawienie zagrody minowej koło Gibraltaru[8], powrót do Bordeaux, kwadrat siatki morskiej Kriegsmarine DH

4 PATROL BOJOWY 25.05.1943 - 12.06.1943 +
Pod dowództwem Korvkpt. W. Czygana, wyjście z Bordeaux, misja zaoptrzenia 1 U-Boota[9], postawienie zagrody minowej pod Halifaxem, kwadrat siatki morskiej Kriegsmarine DG 44, U-118 pobrał na morzu olej napędowy od podwodnego zbiornikowca U-460,
12.06.1943 - zatopienie U-118SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA SŁUŻBY :
Data i godzina zatopienia - 12.06.1943, ok. godz. 14:12
Ostatni dowódca / stopień / wiek - Werner Czygan, Korvettenkapitän, +
38 lat 7 mies.
Miejsce zatopienia - środkowy obszar Atlantyku obok Wysp Kanaryjskich
Pozycja zatopienia - 30 st. 49 min. N, 28 st. 21min. W
Kwadrat siatki Kriegsmarine - DG 5563
Przyczyna zatopienia / zatopiony przez -
U-118 zatonął w wyniku wybuchu 14 lotniczych bomb głębinowych zrzuconych podczas ataku lotniczego przez samoloty typu Vildcat i Avenger, należące do lotniskowca eskortowego USS BOGUE wchodzącego w skład grupy poszukiwawczo-uderzeniowej VC-9
Zginęło - 43 osoby
Uratowanych - 16 osób


FAKTY POTWIERDZONE :

Szczegóły ostatniego patrolu bojowego U-118 :
Pierwotnie U-118 miał zaopatrywać okręty podwodne z działającej grupy "TRUTZ". Nadesłany rozkaz z BdU nakazął spotkanie z U-758 [Kptlt. Helmut Manseck] na zachód od Wysp Kanaryjskich. U-758 miał tam dotrzeć 08.06.1943, ale po drodze został zaskoczony na powierzchni przez zgrupowanie ośmiu samolotów, które przeprowadzonym atakiem dokonały licznych uszkodzeń. Po przekazanym do BdU radiogramie od Kptlt. Mansecka, sztab operacji podwodnych rozkazał U-118 i U-460 [Krvkpt. Ebe Schnoor] płynąć z pomocą do uszkodzonego U-758. W nocy 08/09.06.1943 oba okręty spotkały się w wyznaczonym przez BdU kwadracie, lecz nie udało im się natychmiast nawzajem odszukać. Radiogramy związane z wzajemnym wywoływaniem się zostały przechwycone przez wywiad aliancki i przekazane do działającej w tym rejonie grupy poszukiwawczo-uderzeniowej VC-9 z lotniskowcem eskortowym USS BOGUE [CVE9]. Po kolejnej wymianie radiogramów 09.06.1943 U-118 i U-758 spotkały się o północy, a nad ranem dołączył do nich podwodny zbiornikowiec U-460. Na U-758 dokonano prowizorycznych napraw i przejęto na pokład rannych marynarzy po wcześniejszym ataku, dodatkowo, BdU przesłało kolejny radiogram dotyczący przekazania z U-460 na U-118 dodatkowych 50 ton paliwa [na poczet wykonania misji minowania pod Halifaxem]. Potem okręty te rozstały się. Wszystkie te radiogramy były przechwytywane przez aliantów i po dekryptażu przekazywane do grupy VC-9.
U-460 wspólnie z U-758 obrały kurs na NE, w kierunku macierzystych baz U-Bootów na francuskim wybrzeżu, natomiast U-118 popłynął dalej do leżącego w głębi Atlantyku punktu spotkania z czterema U-Bootami z grupy bojowej, która operowała na południowym Atlantyku i wracała już z powrotem do baz, ale potrzebowała pilnie do kontynuowania rejsu zaopatrzenia w paliwo. Oleju napędowego do Diesli potrzebował także U-172 [Korvkpt. Carl Emmermann]. Spotkanie to w celu zaopatrzenia wyznaczono między 12 a 16.06.1943. Wysłane radiogramy pomiędzy obu okrętami przechwycili Brytyjczycy i po ich rozszyfrowaniu przekazali je do grupy CV-9, która już od dłuższego czasu śledziła i namierzała niemiecki zaopatrzeniowiec. Przekazany drogą radiową rozkaz od BdU informował, że 11.06.1943 U-118 ma dotrzeć do kwadratu siatki Kriegsmarine DG 47 i udzielić zaopatrzenia oczekującym tam U-Bootom, Alianckiej grupie przekazano te informacje i polecono natychmiast skierować się w ten rejon - był to lotniskowiec eskortowy USS BOGUE oraz 3 niszczyciele, stanowiące jego osłonę.
12.06.1943 U-118 osiągnął wyznaczony obszar. W tym samym czasie do tego rejonu zbliżała się też grupa VC-9. Lotniskowiec ustawił się do wiatru aby umożliwić start 8 samolotom. Około godz. 13:47 amerykańscy piloci dostrzegli U-118. Samoloty zanurkowały, by ostrzelać okręt i zrzucić 14 bomb głębinowych. Po ok. 25 min. od pierwszego ataku, jednemu z samolotów udało się zrzucić 5 bomb dokładnie w okręt. Powstałe uszkodzenia uniemożliwiły wykonanie manewru zanurzenia a poza tym jedna z bomb głębinowych spowodowała eksplozję znajdujących się na U-118 min morskich, które po misji zaopatrzenia miały zostać użyte do postawienia zagrody minowej koło Halifaxu.
U-118 został zniszczony 12.06.1943 ok. godz. 14:12 - z załogi tego okrętu nie przeżył żaden oficer. Jeden z niszczycieli grupy VC-9 USS OSMOND INGRAM [DD255] podjął na swój pokład 17 rozbitków, jeden z nich zmarł wkrótce od odniesionych ran. W sumie zginęło 43 marynarzy [z załogi U-118 i ranni marynarze przejęci z U-758]. Z 16 uratowanych członków załogi część została w późniejszym czasie repatriowana do Niemiec, gdzie przekazała informacje o wydarzeniach na okręcie do BdU.
Pozostający w pobliżu okręt U-172 słyszał rozchodzące się odgłosy odległych grzmotów pochodzące z detonacji bomb, które uszkadzały U-118. Wieczorem d-ca U-172 nadał radiogram do BdU informujący o krążących samolotach nad wyznaczonym obszarem spotkania. W odpowiedzi BdU rozkazał U-172 przez dwie doby poszukiwać podwodnego zaopatrzeniowca i stawiacza min U-118. Po upływie tego czasu pod wieczór U-172 nadał do dowództwa depeszę szyfrowaną składająca się tylko z jednego słowa : "Negatywnie".


UWAGI :
1 W. Czygan był d-cą okrętu w chwili przejmowania go ze stoczni i wcielenia do służby, był wówczas w stopniu Korvettenkäpitana. W. Czygan przed objęciem dowództwa na U-118 nie służył na żadnym innym U-Boocie.
2 Ostatni, najwyższy stopień dowódcy okrętu w czasie dowodzenia okrętem [zarówno w chwili straty okrętu jak również przeniesienia służbowego na inny okręt lub na ląd].
3 10 Flotylla U-Bootów w Lorient została utworzona w 01. 1942; tworzyły ją podwodne zbiornikowce typu XIV [U-459 do U-464] oraz U-118, jednak większość dużych okrętów wychodziła na patrole z St. Nazaire.
4 Alianci w tym okresie wprowadzili nową taktykę zwalczania U-Bootów, polegająca na stworzeniu tzw. zespołów poszukiwawczo-uderzeniowych, złożonych z lotniskowców eskortowych oraz okrętów osłony, które we współpracy z wywiadem i uzyskanych od niego danych udawały się w rejony koncentracji U-Bootów, by je niszczyć - pomocą w tej taktyce okazało się zastosowanie radaru oraz nowej akustycznej torpedy lotniczej "Fido".
5 Wykaz U-Bootów pobierających zaopatrzenie z U-118 w czasie 1 patrolu : U-410, U-607, U-216, U-615, U-599.
Pierwsze wyjśćie w morze U-118 zostało opóźnione z powodu zachorowania 2 członków załogi na dyfteryt. 27.09.1942 minięcie Islandii i obranie kursu SW na Atlantyk. 01.10.1942 rozkaz BdU o misji zaopatrzeniowej U-Bootów i rola "okrętu meteorologicznego" [meldunki o aktualnym stanie pogody w danym obszarze]. Przekazanie paliwa okrętom grupy "Tiger" [atakującej konwój ON 131] i okrętom grupy "Sturm", złe warunki pogodowe przerwały pobieranie paliwa i zaopatrzenia; U-118 był zmuszony przerwać patrol z powodu awarii radiostacji i powrócić do Lorient; U-216 p[odwodny stawiacz min typu VIID nie pobrał paliwa z U-118 z powodu złej pogody i został skierowany po paliwo do U-463.
6 Wykaz U-Bootów pobierających zaopatrzenie z U-118 w czasie 2 patrolu : U-185**, U-564, U-519, U-86, U-92, U-653, U-160, U-105, U-124, 2 patrol obejmował rejony na zachód od Madery - przekazanie paliwa oraz udzielenie pomocy medycznej; wspólnie z U-461 zaopatrywanie U-Bootów z grupy "Westwall"; przekazanie na pokład U-118 chorego członka załogi z U-653; 07.12.1942 - rozkaz z BdU odwołujący U-118 z patrolu do bazy w Lorient.
7 Wykaz U-Bootów pobierających zaopatrzenie z U-118 w czasie 3 patrolu : U-176, U-175, U-214, U-558, U-258, U-202, U-87, U-264, U-504.
8 23.01.1943 załadowano na pokład U-118 komplet min morskich do wykonania zadania postawienia zagrody minowej na torze wodnym w Gibraltarze. W dniu 01.02.1943 U-118 otrzymał rozkaz rozpoczęcia misji specjalnej - postawienia min morskich na torze wodnym w Gibraltarze - postawiono 60 sztuk min morskich typu SMA, akcję minowania zakończono ok. godz. 04:21. Powojenne analizy potwierdzają, że było to najbardziej skuteczne pole minowe postawione w czasie wojny przez jakiegokolwiek U-Boota. Na minach tych zatonęły 07.02.1943 3 brytyjskie frachtowce [BALTONIA, 2013 BRT, MARY SLESSOR, 5027 BRT, EMPIRE MORDRED, 7024 BRT] i 22.02.1943 kanadyjska korweta HMCS Weyburn [K 173, 925 BRT] a uszkodzone zostały 2 statki : 22.02.1943 norweski zbiornikowiec [THORSHOLM, 9937 BRT] i 10.02.1943 hiszpański frachtowiec [DUERO, 2008 BRT], uszkodzony też został 22.02.1943 brytyjski niszczyciel HMS Wivern [D 66, 1120 BRT] od bomb głębinowych kanadyjskiej korwety lub od postawionych wcześniej min morskich. K. Dönitz tak skomentował tę akcję : "Wywiad i prasa zauważyły akcję minowania. To była ważna operacja, ale nie mama specjalnych uwag."
Po zakończonej akcji minowania 03.02.1943 rozkaz od BdU o przejściu U-118 na środkowy Atlantyk na wody wokół Wysp Kanaryjskich i zaopatrywanie U-Bootów z grupy "Rochen". 20.02.1943 meldunek do BdU o zakończeniu operacji bunkrowania; U-11/8 zostaje odwołany do bazy w Breście.
9 U-Boot pobierający zaopatrzenie od U-118 w czasie 4 patrolu : U-758*. U-118 wypłynął do bazy w Bordeaux w czerwcu 1943 - rozkaz BdU kazał wspólnie z U-448 [Oblt. Erwin Bartke] zaopatrywać najpierw U-Booty z działającej na tym obszarze grupy "Trutz", dopiero potem U-118 miał udać się w okolice Halifaxu.


Oznaczenia :

+ dowódca zginął

* dowódca ocalał


* - bez zaopatrzenia w olej napędowy, tylko zaopatrzenie w prowiant ewentualnie zaopatrzenie w części zapasowe i doraźna pomoc medyczna

** - bez zaopatrzenia w olej napędowy i prowiant, tylko zaopatrzenie w części zapasowe i doraźna pomoc medycznaANEKS 1 :

LISTA ZAŁOGI U-118

Nazwisko i imię / stopień / data urodzenia / data zgonu / uwagi

Basitta Boleslaus, MtrOGfr, 21.07.1922, 12.06.1943, U-118
Behlke Guatsf, MtrOGfr, brak danych, brak danych, U-118, w niewoli od 12.06.'43
Bohrer Paul, MtrOGfr, 04.04.1922, 12.06.1943, U-118+
Bort Wilhelm, MtrOGfr, brak danych, brak danych, U-118, w niewoli od 12.06.'43
Borzymowski Walter, MtrOGfr, 15.12.1922 , 12.06.1943, U-118+
Brammer Herbert, OLt.z.S, 24.04.1914, 12.06.1943, U-96 : Fähnrich, U-118 : I WO 12.'41 – 12'42, U-1060+ : d-ca 15.05'43 – 27.10'44, ur. : Rendsburg, zginął : na połud. od Brönnöysund, data wstąpienia do Kriegsmarine : 11.1937
Brauer Hellmut, brak danych, brak danych, brak danych, U-118
Breuer Wilhelm, MaschGfr, 22.01.1923, 12.06.1943, U-118+
Busse Werner, FkOgfr, 03.08.1921, 12.06.1943, U-118+
Czygan Werner, KKpt, 23.11.1904, 12.06.1943, U-118+, d-ca : 06.12.'41 - 12.06.'43,
ur. : Mogilno/Poznań, zginął : na zachód od W. Kanaryjskich, wstąpienie do Reichsmarine : 1925
Dannenberg Harald, OFahnr.z.S, 10.02.1924, 12.06.1943, U-118+
Dee Theoder, BtsMt, 09.04.1914, 12.06.1943, U-118+
Dettmer Karl, FkOGfr, 01.10.1922, 12.06.1943, U-118+
Doblies Wilhelm, MtrOGfr, 11.01.1914, 12.06.1943, U-118+
Drechsler Werner, MechOGfr, 17.01.1923, 12.03.1944, U-118, w niewoli od 12.06.'43, zmarł : Fort Maede
Eichner Siegfried, brak danych, brak danych, brak danych, U-118
Erven Wilhelm, MtrOGfr, 29.07.1921, 12.06.1943, U-118+
Falke Hans, OLt.z.S, 16.06.1920, brak danych, U-118 : II WO 12.'41 - 12.'42, I WO 12.'42 - 05.'43; U-992 : d-ca 08.'43 - 05.'45, jeniec obozu nr 184, nr oboz. B.132190, ur. : Hamburg, data wstąpienia do Kriegsmarine : 1939a, odznacz. : DKiG. 19.02.'45 [U-992]
Gotze Hermann, OLt.ing, 15.06.1919, 12.06.1943, U-118+
Grass Heinz, MaschOGfr, 18.04.1922, 12.06.1943, U-118+
Grauer Hermann, MaschOGfr, 13.12.1922, 12.06.1943, U-118+
Gross Josef, StOMasch, brak danych, brak danych, U-118, w niewoli od 12.06.'43
Gross-Hermanns Bernhard, Lt.z.S, brak danych, brak danych, U-802, U-118
Hentschel Gerhard, SanGfr, 06.04.1924, 12.06.1943, U-118+
Höller Josef, OfkMt, brak danych, brak danych, U-118, w niewoli od 12.06.'43
Holm Fritz, Lt.z.S, 11.10.1915, 12.06.1943, U-118+
Jäger Hans, Ostrm, 17.12.1910, 12.06.1943, U-118+
Janosch Helmut, MaschOGfr, 24.05.1923, 12.06.1943, U-118+
Kallenbach Erwin, OmechMt, 13.09.1919, 12.06.1943, U-118+
Kern Hubert, MaschMt, 02.09.1920, 12.06.1943, U-118+
Klein, Ostrm, brak danych, brak danych, U-118
Klemm Otto, Mt, 21.07.1920, 12.06.1943, U-118+
Korte Heinrich, Omasch, 24.01.1915, 12.06.1943, służył przedtem na rajderze Atlantis
Krenzien Günter, MaschMt, 10.03.1921, 12.06.1943, U-118+
Kurschatke Richard, MaschGfr, 03.04.1923, 12.06.1943, U-118+
Lenk Erhard, MechOGfr, brak danych, brak danych, U-118, w niewoli od 12.06.'43
Miller Felix, KK.Ing, 29.11.1909, brak danych, U-1, U-118 : 12.'41 - 01.'43, data wstąpienia do Reichsmarine : 1929
Minderlein Johann, MaschGfr, 26.09.1924, 12.06.1943, U-118+
Müller Arnold, MaschOGfr, 23.12.1920, 12.06.1943, U-118+
Münch Erhard, MaschOGfr, 19.06.1921, 12.06.1943, U-118+
Pannicke Walter, MaschGfr, 14.06.1923, 12.06.1943, U-118+
Polowzyk Hermann, MtrOGfr, brak danych, brak danych, U-118, w niewoli od 12.06.'43
Polster Paul, MaschMt, 03.06.1920, 12.06.1943, U-118+
Preuss Klaus, MechGfr, brak danych, brak danych, U-118, w niewoli od 12.06.'43
Raschke Arno-Paul, MaschOGfr, 20.10.1920, 12.06.1943, U-118+
Reinl Werner, ObtsMt, brak danych, brak danych, U-118, w niewoli od 12.06.'43
Reum Paul, MaschGfr, brak danych, brak danych, U-118, w niewoli od 12.06.'43
Reuter Gerhard, Lt.Ing, 08.11.1922, 12.06.1943, U-118+
Richt Helmut, MtrGfr, 27.03.1923, 12.06.1943, U-118+
Scharfschwerdt Bruno, MaschGfr, 04.07.1923, 12.06.1943, U-118+
Schiller Walter, MaschGfr, brak danych, brak danych, U-118, w niewoli od 12.06.'43
Schmid Heinz, MaschOGfr, 09.09.1922, 12.06.1943, U-118+
Schrodke Hans-Christian, OLt.z.S, 18.12.1913, 12.06.1943, U-118+ : WO
Schröter Erwin, MtrOGfr, 19.09.1922, 12.06.1943, U-118+
Schrotke Heinrich, brak danych, brak danych, brak danych, U-118
Schumann Gerhard, MaschMt, 02.10.1919, 12.06.1943, U-118+
Schwarz Wilhelm, MaschMt, 24.09.1919, 12.06.1943, U-118+
Siebert Hans, BtsMt, brak danych, brak danych, U-118, w niewoli od 12.06.'43
Storch Otto, MaschOGfr, 18.05.1923, 12.06.1943, U-118+
Walter Fritz, Lt.z.S, 30.06.1920, 12.06.1943, U-223, U-118+ : WO
Wiedemann Hermann, MaschMt, brak danych, brak danych, U-118, w niewoli od 12.06.'43
Wiemer Rudolf-Heinrich, OfkMt, 07.01.1919, 19.10.2002, U-118, w niewoli od 12.06.'43
Wilke Werner, MaschMt, brak danych, brak danych, U-118, w niewoli od 12.06.'43
Winter Bernhard, Arzt, 19.10.1912, 12.06.1943, U-118+
Wolf Bernhard, brak danych, brak danych, brak danych, U-118
Wolff Hans-Joachim, OFahnr.z.S, 03.02.1924, 12.06.1943, U-118+, data wstąpienia do Kriegsmarine : 05.1941
Worch Erich, MtrGfr, 28.05.1921, 12.06.1943, U-118+
Wosnitzka Hans, MtrOGfr, brak danych, brak danych, U-118, w niewoli od 12.06.'43

Oznaczenia do aneksu :
"U-118+" - zginął wraz z okrętem

źródło : badania własne, www.deutscheuboote.de, www.ubootwaffe.net,
J.F. White, "Mleczne krowy" - Podwodne zaopatrzeniowce atlantyckich wilczych stad 1941 - 1945, BELLONA, Warszawa 2001,
C. Blair, Hitlera wojna U-Bootów, T. I - II, MAGNUM, Warszawa 1998 - 1999


Poniżej fotografie ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej USA wykonane w czasie ataku na U-118 i jego zatopienia :
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
ObltzS
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.725.000 BRT

Dołączył(a): 05.07.05, 19:31
Lokalizacja: Polska południowa

Postprzez Brodołak » 26.01.06, 18:29

Witam oto godło U-118 :lol:
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Brodołak
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.770.000 BRT

Dołączył(a): 04.01.06, 13:36
Lokalizacja: Piastów

Postprzez Brodołak » 29.01.06, 16:23

Witam oto inne zdjęcie z ataku na U-118 :P
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Brodołak
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.770.000 BRT

Dołączył(a): 04.01.06, 13:36
Lokalizacja: Piastów


Posty: 3 • Strona 1 z 1

Powrót do Typ XKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron