1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

U 707 Typ VIIC

Moderatorzy: Jatzoo, Brodołak

Posty: 1 • Strona 1 z 1

U 707 Typ VIIC

Postprzez Brodołak » 10.11.17, 07:07

U 707 Typ VIIC

Stocznia: H C Stülcken Sohn, Hamburg
Numer zamówienia: 771
Zamówienie: 06.08.1940
Położenie stępki: 02.01.1941
Wodowanie: 18.12.1941
Wcielenie do służby: 01.07.1942
Numer pocztowy: M 45 325

Przebieg służby:
01.07.1942 – 08.12.1942 – 8 Flotylla U-bootów, Danzig (szkolenie załogi)
09.12.1942 – 09.11.1943 – 7 Flotylla U-bootów, St. Nazaire (służba frontowa)
09.11.1943 – Zatopiony na wschód Azorów (pozycja 40.31N, 20.17W) bombami głębinowymi brytyjskiej latającej fortecy.

Dowódcy:
01.07.1942 – 09.11.1943 – OL Günther Gretschel

Liczba patroli: 3

Zatopione/uszkodzone statki handlowe: 2 (11.811 ton)/0

Zatopione/uszkodzone okręty wojenne: 0/0

Zestrzelone/uszkodzone samoloty: 0/0

Okres służby U 707 przed rozpoczęciem wykonywania patroli bojowych:
02.07. – 05.07.1942 – Hamburg – szkolenie załogi oraz rejsy ćwiczebne po Łabie.
07.07. – 25.07.1942 – Kiel – próby morskie w ramach UAK.
26.07. – 27.07.1942 – Rønne/Bornholm – próby sprawności hydrofonów w ramach UAG-Schall.
29.07. – 02.08.1942 – Danzig – próby okrętu w ramach miejscowego oddziału UAG.
03.08. – 06.08.1942 – Gotenhafen – próby sprawności broni torpedowej w ramach miejscowego oddziału TEK.
08.08. – 10.08.1942 – Danzig – pobyt w stoczni w celu przeprowadzenia prac naprawczych.
11.08. – 07.09.1942 – Hela – szkolenie załogi w ramach miejscowego oddziału Agru-Front.
08.09. – 10.09.1942 – Danzig – teoretyczne szkolenie z zakresu taktyki w ramach 25 Flotylli U-bootów.
11.09. – 28.09.1942 – Danzig – szkolenie w strzelaniu w ramach 25 Flotylli U-bootów.
29.09. – 30.09.1942 – Danzig – pobyt w stoczni Danziger Werft w celu przeprowadzenia prac naprawczych.
02.10. – 14.10.1942 – Gotenhafen – szkolenie z zakresu taktyki w ramach 27 Flotylli U-bootów.
16.10. – 09.12.1942 – Königsberg – pobyt w stoczni Schichau w celu przeprowadzenia przeglądu okrętu oraz prac konserwacyjnych.
13.12. – 14.12.1942 – Hela – indywidualne szkolenie w ramach miejscowego oddziału Agru-Front.
15.12. – 31.12.1942 – Danzig – pobyt w stoczni Holm w celu przeprowadzenia wymiany obu śrub.
01.01.1943 – przebazowanie okrętu do bazy na Helu.
05.01. – 06.01.1943 – rejs z bazy na Helu do bazy w Kiel.
07.01. – 11.01.1943 – Kiel – przygotowanie okrętu do służby frontowej.

Patrol 1 (12.01.1943 – 08.03.1943)
12.01. U 707 pod dowództwem Günthera Gretschela wraz z U 267 (Tinschert), U 187 (Münnich), U 358 (Manke), U 223 (Wächter) i U 466 (Thäter) o godzinie 08:00 opuścił bazę w Kiel, by zgodnie z otrzymanym rozkazem po przedarciu się na wody Północnego Atlantyku zwalczać nieprzyjacielską żeglugę. O 15:25 (kwadrat marynarki AO 7498) pieczę nad w/w jednostkami objął przerywacz zagród minowych, w eskorcie którego obrały one następnie kurs na Duży Bełt. Dwa dni późnej 14 stycznia o 03:25 przybyto do bazy w Kristiansand, gdzie niezwłocznie przystąpiono do uzupełniania zapasów, paliwa, smarów oraz wody pitnej. Po zakończeniu tej operacji o 08:30 wraz z U 223 i U 466 oraz w eskorcie jednostki z.o.p. UJ 1701 wyruszono w dalszą drogę, kierując się na Egersund, gdzie dotarto o 17:05. Po spędzeniu tam nadchodzącej nocy o 10:15 następnego dnia wyruszono w dalszą drogę, kierując się na kwadrat AN 3131. Po dotarciu na miejsce, co miało miejsce o 13:35 pożegnano się z eskortą, kontynuując dalszy marsz już samotnie. Osiemnastego stycznia przebywający aktualnie w kwadracie AE 6963 U 707 o godzinie 20:00 wymienił się namiarami pozycyjnym z przebywającym w pobliżu U 267. Dwa dni później 20 stycznia o 03:07 na okręcie Gretschela odebrano skierowaną m.in. do niego, pochodzącą z dowództwa depeszę z rozkazami o następującej treści:
„Nowy punkt docelowy dla Gretschel, Thäter, Wächter i Manke to kwadrat AK 38.”.
Dwudziestego trzeciego stycznia na jednostce Gretschela odebrano kolejne dwie depesze z BdU z rozkazami o następującej treści:
- godzina 10:30: „Wächter, Thäter, Gretschel i Manke kierować się na kwadrat BC 25. Kierować się tam tak, żeby dotrzeć na miejsce do 29 godziny 08:00.”.
- 21:46: „Wächer, Thäter, Gretschel, Manke kierować się z prędkością marszową 8 węzłów nie do kwadratu BC 25, lecz do AJ 34.”.
Trzy dni później 26 stycznie na U 707 odebrano następną depeszę z rozkazami o następującej treści:
„U 201 (Rosenberg), U 525 (Drewitz), U 707, U 223 (Wächter), U 466 (Tchäter) dołączą do grupy Haudegen, która obecnie tworzy linię dozoru od AD 95 do AK 4183.”.
Trzydziestego stycznia o 12:00 osiągnięto przypadającą na kwadrat AJ 2483 wyznaczoną pozycję w zgrupowaniu. Tego samego dnia udało się też zdobyć namiary pozycyjne, potrzebne w celu weryfikacji dotychczasowej pozycji, które wykazały aż 77 milowy błąd w dotychczasowych, prowadzonych metodą zliczeniową obliczeniach. Drugiego lutego o 14:42 (kwadrat marynarki AJ 2778) na poszukującym wroga U 707 odebrano pochodzący z U 223 meldunek o kontakcie w AJ 1943, z idącym kursem 110˚ wrogim konwojem, w kierunku którego niezwłocznie się skierowano. Meldowanym przez Wächtera zgrupowaniem był złożony z 3 jednostek handlowych, osłaniany przez 3 okręty amerykańskiej straży wybrzeża, idący w stronę Grenlandii konwój SG.19 (przeciwko niemu BdU utworzyło naprędce zgrupowanie Nordsturm w skład którego weszły: U 186, U 268, U 358, U 707 i U 223). Tego samego dnia poszukujący wroga okręt Gretschela dwukrotnie wymienił się sygnałami rozpoznawczymi z napotkanymi u-bootami: pierwszy raz o 15:36 z U 186 (Hesemann) i drugi raz o 19:45 z U 268 (Heydemann). Następnego dnia o 11:35 (kwadrat marynarki ÄA 3887) przebywająca na pomoście wachta zaobserwowała na kursie 330˚rozbłyski pocisków świetlnych a wkrótce potem znajdującą się w odległości 3000 metrów dryfującą górę lodową. O 13:10 przebywający w kwadracie ÄA 3349 U 707 został zmuszony do wykonania alarmowego zanurzenia przez amerykański bombowiec, który w wykonanym następnie ataku w ślad za nim zrzucił dwie bomby głębinowe, które na szczęście nie spowodowały żadnych szkód. W związku z brakiem kontaktu z wrogiem dnia 5 lutego na jednostkach zgrupowania Nordsturm odebrano skierowana do nich depeszę z rozkazami o następującej treści:
„Grupa Nordsturm, obsadzą: U 358 AJ58, U 186 AJ 59, U 223 AJ 83, U 707 AJ 91, U 268 AJ 95.”.
Cztery dni później 9 lutego w związku z dalszym brakiem kontaktu z wrogiem odebrano kolejne rozkazy o następującej treści:
„Grupa Nordsturm rozwiązana. Dołączą do grupy Haudegen i obsadzą: U 358 AJ 7849, U 186 AJ 7972, U 223 BC 1255, U 707 BC 1384, U 268 BC 1695.”.
W tym okresie głównym celem operującego na północy – wschód od Nowej Funlandii zgrupowania był najprawdopodobniej dwa konwoje: HX.225 (Kanadyjska Grupa Eskortowa C2) i SC.119 (Brytyjska Grupa Eskortowa B1). Dziesiątego lutego poszukujący wroga, przebywający w kwadracie BC 2142 U 707 o godzinie 17:35 zmuszony został do wykonania alarmowego zanurzenia oraz pobytu pod wodą do 18:17 przez przebywający w pobliżu wrogi niszczyciel. Pięć dni później 15 lutego na okręcie Gretschela odebrano pochodzącą z BdU depeszę z rozkazami o następującej treści:
„Grupa Haudegen rozwiązana. Obsadzą: U 358 (Manke) AJ 87 * U 186 (Hesemann) AJ 88 * U 223 (Wächter) BC 21 * U 707 (Gretschel) BC 25 * U 403 (Clausen) BC 25. Okręty tworzą grupę Tajfun.”.
Następnego dnia o 10:00 obsadzono przypadający na kwadrat BC 25 wyznaczony rejon ataku, rozpoczynając następnie jego patrolowanie w poszukiwaniu wroga. Siedemnastego lutego o 18:00 (kwadrat marynarki BC 2121) wymieniono się namiarami pozycyjnymi z przebywającym w pobliżu okrętem Mankego. Dwudziestego trzeciego lutego o 09:53 w kwadracie BD 4583 U 707 wszedł w kontakt wzrokowy z wrogim konwojem, o którym niezwłocznie powiadomiono dowództwo, jednocześnie zajmując pozycję w jego pobliżu w celu nadawania sygnałów naprowadzających. Wykrytym zgrupowaniem był składający się z 40 statków, osłaniany przez jednostki Amerykańskiej Grupy Eskortowej A3 konwój ONS.166. Tuż po północy 24 lutego Günther Gretschel postanowił wykonać atak odbierając za cel dla swoich torped jednostki płynące w ostatnich dwóch kolumnach śledzonego konwoju. W wykonanym ostatecznie pomiędzy 01:11 a 01:14 (kwadrat marynarki BD 4718) ataku, w kierunku wybranych statków, które z różnych przyczyn pozostały ze konwojem wystrzelono odpowiednio: dwie salwy po dwie torpedy oraz pojedynczą z wyrzutni rufowej, zgłaszając zatopienie jednej oraz uszkodzenie drugiej jednostki. W rzeczywistości tylko dwie torpedy trafiły w cel posyłając na dno należący do amerykańskiego armatora Mississippi Shipping Co. Inc. z Nowego Orleanu, przewożący w swoich ładowaniach jako balast 1500 ton piasku frachtowiec JONATHAN STURGES (7,176 ton). O 14:00 (kwadrat marynarki BC 9356) U 707, który w międzyczasie utracił kontakt z wrogiem i ze względu na niski poziom paliwa zmuszony był zakończyć operację przeciwko niemu wymienił się sygnałami rozpoznawczymi z napotkanym U 468 (Schamong), po czym obrał kurs na punkt spotkania z podwodnym zaopatrzeniowcem.. Dwudziestego szóstego maja o 02:40 okręt Gretschela przybył do położonego w kwadracie BD 8111 punktu zaopatrzeniowego, gdzie wymienił się sygnałami rozpoznawczymi z przebywającymi tam U 358, U 305 (Bahr) oraz pożądanym podwodnym tankowcem U 462 (Vowe). Z pokładu tego ostatniego pomiędzy 13:15 a 14:35 (kwadrat marynarki BD 5777) pobrano łącznie: 21 m3 paliwa (w trakcie ustanawiana połączenia pękł wąż paliwowy, którego w miarę szybko udało się naprawić). Czwartego marca kierujący się w stronę bazy, znajdujący się aktualnie w kwadracie BE 6723 U 707 o 11:40 został wykryty i zmuszony do alarmowego zanurzenia przez nieprzyjacielski samolot (Whitley z 10 OTU Sqn RAF), który w wykonanym następnie ataku, w ślad za nim rzucił cztery bomby głębinowe, które detonowały w momencie gdy ten osiągał głębokość 30 metrów (A-50) czyniąc na nim szkody, dające się jednak usunąć siłami załogi. Cztery dni później 8 marca o 06:50 w punkcie 438 okręt Gretschela spotkał się z U 454 (Hackländer). Dziesięć minut później obie jednostki zostały przejęte przez składającą się z przerywacza zagród minowych Spbr.625 oraz dwóch dozorowców V 625 i V 620 eskortę, w towarzystwie której wraz przybył w tym samym czasie U 358 obrały kurs na bazę w St. Nazaire. O 11:30 osiągnięto zewnętrzną redę bazy, gdzie aż do godziny 15:00 oczekiwano na podniesienie się stanu wody. Ostatecznie w bunkrze zacumowano o 15:30 kończąc w ten sposób trwający osiem tygodni (56 dni) patrol, w trakcie którego przepłynięto 7.503 mile morskie na 505,5 mili morskiej pod powierzchnią.

Patrol 2 (12.04.1943 – 31.05.1943)
12.04. U 707 pod dowództwem Günthera Gretschela wraz z U 614 (Sträter) o godzinie 17:15 opuścił prowadzącą do/z St. Nazaire śluzę, po czym po spotkaniu na zewnętrznej redzie z eskortą (przerywacz zagród minowych Spbr.122 i eskortowiec F6) obrał kurs na punkt 438. Po jego osiągnięciu, co miało miejsce o 21:30 eskorta zawróciła do bazy zaś oba U-booty rozpoczęły marsz przez wody Zatoki Biskajskiej. W godzinach porannych 13 kwietnia przebywający aktualnie w kwadracie BF 6771 U 707 zszedł pod wodę, kontynuując dalszy marsz w zanurzeniu. Pięć dni później 18 kwietnia idący na powierzchni okręt Gretschela o godzinie 21:00 (kwadrat marynarki BE 1946) został zmuszony do wykonania alarmowego zanurzenia przez wykryty przez wachtowych, zataczający okręgi samolot typu Consolidated. W trakcie pobytu pod wodą nawiązano kontakt akustyczny z wieloma jednostkami, którymi po wynurzeniu na peryskopową i przeprowadzonej lustracji okolicy przez peryskop okazał się być nieprzyjacielski konwój. Ze względu na zbyt duży dystans nie podjęto się próby ataku. Po odczekaniu jeszcze jakiś czas w zanurzeniu (przez cały czas zmierzano w kierunku kontaktu) o 22:50 na polecenie dowódcy wynurzono okręt ruszając w pościg za wrogiem, którego zlokalizowano zaledwie pięć minut później (kwadrat marynarki BE 1947). Wykrytym zgrupowaniem o którym niezwłocznie zameldowano dowództwu był składający się z 54(57) jednostek, osłaniany przez amerykańską grupę eskortową A3 konwój HX.233. W trakcie śledzenia wroga, już następnego dnia U 707 aż trzykrotnie zmuszony był uciekać pod wodę przez nieprzyjacielskimi samolotami: o 02:05, 02:36 i 03:28 (wszystkie w kwadracie BE 1993). Po ostatnim razie Günther Gretschel postanowił zakończyć operację przeciwko HX.233, argumentując swoją decyzję przeciwdziałaniem ze strony nieprzyjacielskiego lotnictwa oraz wynikającymi z tego nikłymi szansami na atak oraz ewentualne wyprzedzenie wroga w trakcie marszu na powierzchni. Tego samego też dnia na U 707 odebrano depeszę z dowództwa z rozkazami o następującej treści:
„U 226 (Borchers), U 614 (Sträter), U 264 (Looks), U 358 (Manke), U 707 (Gretschel), U 628 (Hasenschar), U 92 (Oelrich), U 125 (Folkers) od 20.4. godziny 20:00 przebywać w linii rozpoznania od BD 8644 do 5677.”. Okręty tworzą grupę Specht.”.
Dwudziestego kwietnia z dwugodzinnym opóźnieniem obsadzono przypadającą na kwadrat BD 8233 wyznaczoną pozycję w zgrupowaniu. Trzy dni później 23 kwietnia na U 707 odebrano pochodzącą z dowództwa depeszę z nowymi rozkazami, które miały następującą treść:
„Dnia 25 kwietnia, godzina 14:00 przebywają jako nowa grupa Specht: U 203 (Kottmann), U 438 (Heinsohn), U 706 (von Zitzewitz), U 630 (Winkler), U 662 (Müller), U 584 (Deecke), U 168 (Pich), U 270 (Otto), U 260 (Purkhold), U 92 (Oelrich), U 628 (Hasenschar), U 707, U 358 (Manke), U 264 (Looks), U 614 (Sträter), U 226 (Borchers), i U 125 (Folkers) w linii dozoru od AJ 6762 do AK 7791, kurs 40˚, przez około 150 mil morskich.”.
W tym okresie głównym celem zgrupowania były konwoje ON.179 (51 statków, kanadyjska grupa eskortowa C2) i ONS.4 (32 statki, brytyjska grupa eskortowa B4), które dzięki przechwyconym i odszyfrowanym depeszom Enigmy otrzymały polecenie opłynięcia zgrupowania od północy. Dwudziestego szóstego kwietnia w trakcie przeprowadzonej o 09:40 (kwadrat marynarki AK 7451) wymiany namiarami pozycyjnymi z przebywającym w pobliżu U 628 okazało się, że jednostka Hasenschara przebywa na pozycji U 707, w związku z czym ten przemieścił się 20 mil morskich w kierunku północny – zachód. Od 27 kwietnia głównym celem operującego na północny – zachód od Nowej Funlandii zgrupowania był eskortowany przez jednostki kanadyjskiej grupy eskortowej C4 konwój HX.235. Dwa dni później 29 kwietnia w trakcie poszukiwań wroga o 15:50 w kwadracie AJ 68 spotkano się z U 108. Następnego dnia w godzinach wieczornych po odebraniu o 20:35 pochodzącego z U 628 meldunku o kontakcie z wrogim konwojem rozpoczęto operację przeciwko niemu. Meldowanym zgrupowaniem był składający się z 33 jednostek, eskortowany przez 40 Grupę Eskortową konwój SC.128. O 23:56 (kwadrat marynarki BC 2222) prowadzący poszukiwania okręt Gretschela został wykryty i zmuszony do alarmowego zanurzenia przez wrogi niszczyciel. Po mającym miejsce już 1 maja o 01:50 wynurzeniu Günther Gretschel ponownie podjął się poszukiwań SC.128. O 04:00 w kwadracie AJ 8981 na kursie 40˚ dostrzeżono rozbłyski pocisków świetlnych w kierunku których niezwłocznie się skierowano nie odnajdując jednak wroga. W wieczorem tego samego dnia o 22:50 kwadrat AJ 89 spotkano się kolejnym U-bootem, którym był stary znajomy U 628. Czwartego maja na U 707 odebrano pochodzącą z BdU depeszę z rozkazami o następującej treści:
„Grupy Star i Specht utworzą grupę Fink. Jako nowa grupa Fink w kolejności: U 438 (Heinsohn), U 630 (Winkler), U 662 (Müller), U 584 (Deecke), U 168 (Pich), U 514 (Auffermann), U 270 (Otto),
U 260 (Purkhold), U 732 (Carlsen), U 628 (Hasenschar), U 707, U 358 (Manke), U 264 (Looks), U 226 (Borchers), U 125 (Folkers), U 378 (Mäder), U 192 (Happe), U 648 (Stahl), U 533 (Henning), U 531 (Neckel), U 954 (Loewe), U 413 (Poel), U 381 (von Pückler), U 231 (Wenzel), U 552 (Popp), U 209 (Brodda), U 650 (von Witzendorf) i U 614 (Sträter) dnia 05.05., godzina 10:00 przebywać w linii dozoru od AJ 2758 > AL 4944. Oczekiwać następnego dnia mającego iść kursem SW wrogiego konwoju.”.
Spodziewanym zgrupowaniem był składający się z 42 jednostek powolny konwój ONS.5. Wieczorem tego samego dnia o 20:40 przebywający w kwadracie AJ 6247 okręt Gretschela nawiązał kontakt z wrogim konwojem o którym niezwłocznie zameldowano dowództwu. Dwadzieścia minut później spotkano się z U 732 z którym to rozpoczęto śledzenie wroga i nadawanie sygnałów naprowadzających. Siedem minut przed północą (kwadrat marynarki AJ 6434) U 707 zszedł w zanurzenie z zamiarem wykonania pierwszego ataku. W trakcie skradania się do celu o godzinie 00:47 okręt Gretschela został wykryty przez jeden z eskortowców – brytyjską fregatę HMS TAY, która wykonanym następnie ataku zrzuciła osiem dobrze wycelowanych bomb. Dziesięć minut po mającym miejsce o 01:45 wynurzeniu w kierunku wykrytego przez wachtowych, będącego maruderem z ponownie poszukiwanego konwoju ONS.5 statku wystrzelono salwę trzech torped, z których jedna okazała się być celna posyłając go na dno w przeciągu 2 minut. Zatopioną jednostką był należący do brytyjskiego armatora Hugh Roberts & Son z Newcastle frachtowiec North Britain (4635 ton). O 02:46 w celu ponownego załadowania wyrzutni torpedowych Günther Gretschel zanurzył okręt pozostając następnie pod wodą przez kolejne dwie godziny. O 08:30 w kwadracie AJ 6485 z pomostu okrętu dostrzeżono kolejnego marudera z konwoju, którego Günther Gretschel postanowił zatopić tym razem jednak przy pomocy artylerii. Zanim jednak do tego doszło musiano się oddalić z miejsca kontaktu w związku z wykryciem przez wachtowych przebywającej w pobliżu wrogiej korwety. Po powrocie na miejsce kontaktu nie dostrzeżono już statku, który według przypuszczeń Gretschela został pewnie dobity przez w/w korwetę lub posłany na dno przez własną załogę. Po południu o 14:35 (kwadrat marynarki AJ 6787) odzyskano kontakt za ONS.5, którego Günther Gretschel postanowił zaatakować w godzinach wieczornych. Zanim jednak do tego doszło na skutek pogorszenia się widoczności (związane to było z pojawieniem się mgły oraz opadów zmarzniętego śniegu) utracono kontakt, który ponownie odzyskano już następnego dnia o godzinie 00:56 (kwadrat marynarki AJ 8644). W trakcie skradania się w stronę wroga o 01:37 U 707 został wykryty, ostrzelany i w wyniku tego zmuszony do alarmowego zanurzenia przez jeden z okrętów eskorty – brytyjski niszczyciel HMS VIDETTE, który w wykonanych następnie atakach zrzucił bomby głębinowe, które spowodowały powstanie lekkich uszkodzeń (poza tym trakcie tego polowania w pobliżu okrętu przepłynął wrogi konwój). O 03:54 okręt z powrotem pojawił się na powierzchni ponownie podejmując pościg za wrogiem, który ostatecznie przerwano 08:00 w związku z niskim stanem paliwa. Dziewiątego maja o 19:35 przybyto do przypadającego na kwadrat AK 8769 rejonu zaopatrzeniowego, gdzie wymieniono się sygnałami rozpoznawczymi z napotkanym tam U 413. Następnego dnia o 08:20 dostrzeżono zbliżający się podwodny tankowiec U 461 (Stiebler), z którego to pokładu pomiędzy 08:50 a 17:35 pobrano: 4 komplety szkieł do lornetek, 77 m3 paliwa oraz zapas prowiantu na 15 dni. Dwunastego maja na świeżo zaopatrzonym U 707 odebrano depeszę z rozkazami o następującej treści:
„U 707, U 413 (Poel), U 552 (Popp), U 264 (Looks), U 378 (Mäder), U 218 (Becker) po spotkaniu z tankowcem utworzyć grupę Naab i obsadzić w/w kolejności linię dozoru od AK 7555 do BD 6222.”.
Następnego dnia w godzinach popołudniowych o 15:37 odebrano kolejną depeszę z dowództwa o następującej treści:
„Grupy Lech i Naab jako nowa grupa Donau II, U 954 (Loewe), U 92 (Oelrich), U 209 (Brodda), U 202 (Linder), U 664 (Graef), U 91(Walkerling), U 707, U 413 (Poel), U 952 (Curio), U 264 (Looks), U 378 (Mäder) i U 218 (Becker) dnia 15 maja przebywać w linii dozoru od AK 1587 do AK 5131.”.
Głównym celem w/w grupy był meldowany 13 maja przez B-Dienst, składający się z 40 statków, eskortowany przez brytyjską grupę eskortową B5 konwój ONS.7 a następnie od 17 maja dwa kolejne HX.238 (45 statków, kanadyjska grupa eskortowa C3) i SC.130 (38 statków, brytyjska grupa eskortowa B7). Od godziny 01:54 dziewiętnastego maja przebywający w kwadracie AK 8691 U 707 operował przeciwko meldowanemu przez U 304 (Koch) w AK 4675 wrogiemu konwojowi, którym był SC.130. O 13:10 (kwadrat marynarki AK 5846) z pomostu okrętu dostrzeżono nieprzyjacielski samolot, przed którym to dwadzieścia minut później musiano uciekać pod wodę wykonując alarmowe zanurzenie. Nieprzyjacielska maszyna którą był należący do 120 Sqn RAF bombowiec B-24 Liberator w ślad za zanurzającym się U 707 zrzuciła serię dwóch bomb głębinowych, które na szczęście nie spowodowały na nim żadnych szkód. O 14:04 okręt z powrotem znalazł się na powierzchni, ponownie podejmując poszukiwania meldowanego wroga. Dwudziestego maja w związku z brakiem kontaktu z nieprzyjacielem o 07:07 na polecenie Gretschela zanurzono okręt w celu przesłuchania okolicy hydrofonami. Po uzyskaniu silnego kontaktu akustycznego Günther Gretschel nie mogąc go zidentyfikować przez peryskop wydał rozkaz wynurzenia. W trakcie jego trwania o 08:07 (kwadrat marynarki AK 6185) okręt został wykryty i zaatakowany bombami głębinowymi przez kolejnego Liberatora ze 120 Sqn RAF, w wyniku czego utracono nad nim kontrolę, którą opanowano dopiero na głębokości 240 metrów(A+160). Po bezskutecznej próbie utrzymania okrętu w zanurzeniu co spowodowane było odniesionymi uszkodzeniami Günther Gretschel wydał rozkaz wyszasowania balastów i o 08:29 znalazł się on z powrotem na powierzchni niezdolny chwilowo do zanurzenia. O 09:00 w trakcie odejścia z miejsca ataku U 707 na którym obsadzone były wszystkie stanowiska broni przeciwlotniczej został bezskutecznie zaatakowany przez samolot zidentyfikowany jako „Catalina” (w rzeczywistości był to Liberator ze 120 Sqn RAF). Czterdzieści minut później miał miejsce kolejny atak wrogiego samolotu, w wyniku którego na skutek bliskich detonacji zrzuconych dwóch bomb powiększył się rozmiar uszkodzeń i tak: nieszczelny był luk techniczny, wyrzutnia nr III oraz wodoszczelna komora na rufie, poza tym uszkodzona została też wyrzutnia nr V. Ze względu na fakt, że wielu z tych uszkodzeń nie można było usunąć lub w części naprawić Günther Gretschel o 16:00 zadecydował o przerwaniu patrolu i powrocie do bazy o czym też niezwłocznie powiadomił dowództwo, które nakazało mu skierować się do bazy w Bordeaux. Dwudziestego siódmego maja o 15:39 w kwadracie BE 8877 doszło do zaaranżowanego przez dowództwo spotkania z także idącym do bazy U 952 (Curio), z którym kontynuowano następnie dalszy marsz. Trzy dni później 30 maja w punkcie Hand o 17:30 oba okręty spotkały się z przydzieloną im eskortą, która składała się z przerywacza zagród minowych Spbr.11, trałowców M 363, M 262, M 39 i M 54 oraz jednostki patrolowej SG 3. W ich towarzystwie o 03:00 następnego dnia osiągnięto redę w Le Verdon, gdzie z pokładu U 952 okręt Gretschela pobrał 2 m3 paliwa. Tego samego też dnia o 17:00 dotarto do Bordeaux, kończąc trwający 7 tygodni patrol (49 dni), w trakcie którego przepłynięto 7.674,2 mili morskiej na i 336,3 mili morskiej pod powierzchnią.

12.10.1943 U 707 pod dowództwem Günthera Gretschela opuścił bazę w Bordeaux z poleceniem skierowania się do bazy w La Rochelle, gdzie miał następnie zostać przygotowany do odbycia trzeciego patrolu. Trzy dni później 15 października po nieobfitującym w żadne znaczące wydarzenia rejsie przybyto na miejsce.

Patrol 3 (19.10.1943 – 09.11.1943)
19.10. U 707 pod dowództwem Günthera Gretschela opuścił La Pallice z poleceniem udania się do kwadratu BE 52, gdzie oczekiwać miał dalszych rozkazów. Dwudziestego szóstego października na okręcie Gretschela odebrano pochodzącą z BdU depeszę z rozkazami o następującej treści:
„U 466 (Thäter), U 953 (Marbach), U 306 (von Trotha), U 211 (Hause), U 262 (Franke), U 441 (Hartmann), U 707 i U 333 (Cremer) utworzyć grupę Schill. Dnia 28 października godzina 19:00 przebywać w linii dozoru od BE 8878 do 8989.”.
W drodze do nakazanej pozycji 27 października, przebywający aktualnie w kwadracie BE 51 okręt o 03:37 nadał do dowództwa meldunek sytuacyjny. Od 29 października U 707 w ramach w/w grupy operował przeciwko wykrytemu przez U 262 połączonemu konwojowi MKS 28/SL 138, który dwa dni wcześniej został dostrzeżony także przez samolot dalekiego zwiadu Fw 200 Condor. Dwa dni później 31 października w godzinach porannych (około 09:00) okręt Gretschela uzyskał kontakt z meldowanym konwojem, o którym niezwłocznie powiadomił dowództwo. W trakcie podjętej przez U 707 próby wykonania dziennego ataku idący w zanurzeniu okręt został wykryty i zaatakowany przez jednostki eskorty tracąc w ten sposób z nim kontakt, którego nie udało się już odnaleźć. O sytuacji tej powiadomiono też dowództwo nadając o 22:39 meldunek o następującej treści:
„Pozycja konwoju godzina 09:00, BE 5714, kurs ca. 20 stopni. W trakcie próby podwodnego ataku wykryty i odpędzony przez niszczyciel. 6 godzinne polowanie z użyciem bomb głębinowych. Żadnych uszkodzeń.”.
W kolejnych dniach głównym celem dla zgrupowania Schill były następujące konwoje: KMS.31 oraz MKS.29A (Grupa Eskortowa B4). W dniach 7 i 8 listopada poszukujący wroga okręt Gretschela dwukrotnie spotkał się z innymi u-bootami, z którymi to wymienił się namiarami pozycyjnymi i tak:
7 maja o 07:05 w kwadracie CF 2891 z U 262 (Franke) i 8 maja o 18:10 w kwadracie CF 3411 z U 333 (Cremer). Dziewiątego listopada przebywający na północny – wschód od Azorów (kwadrat marynarki CF 2867), idący na powierzchni okręt Gretschela został wykryty przez wchodzący w skład eskorty ostatniego z w/w konwoji należący 220 Sqn. RAF bombowiec B-24 Liberator (dowódca Roderick P. Drummond), który w wykonanym następnie ataku pomimo postawionej zapory ogniowej posłał go na dno przy pomocy 7 bomb głębinowych . Tuż przed zatonięciem U 707 zdążył jeszcze nadać ostatni meldunek do dowództwa, który miał następującą treść:
„Godzina 08:27 zostałem zaatakowany przez samolot.”.
Nikt z członków załogi jednostki Gretschela nie przeżył jej zatopienia, choć przed odlotem do bazy załoga maszyny Drummonda meldowała o ca. 15 rozbitkach, którym zrzuciła dwie tratwy z zestawem żywnościowym.

Członkowie załogi U 707 (polegli w dniu 09.11.1943 (w kolejności alfabetycznej):
Name Rang Geboren Geburtsort
Adam, Hans OLt.ing. 18.12.1918
Altgaß, Karl MaschMt. 19.08.1921
Appelt, Anton Matr.II. 01.01.1920 Alt-Harzburg
Behrendt, Paul OMasch. 10.02.1916
Bepperling, Eberhard MaschOGfr. 07.12.1923
Brylczak, Paul MtrOGfr. 09.05.1924
Busch, Herbert MechOGfr. 15.06.1924
Ehlerding, Ernst OBtsMt. 27.04.1914
Fiderseck, Rolf 01.05.1922 Worbis
Franke, Paul-Richard FkMt. 30.05.1920
Fuellenbach, Peter MtrGfr. 07.10.1924
Gretschel, Günter OLt.z.S.01.10.40. 26.10.1914 Scheibe/Glatz
Grutzka, Waldmar MtrGfr. 04.05.1925
Heidemann, Kurt OMaschMt. 17.12.1919
Hirschmann, Johann MaschOGfr. 03.04.1923
Holzinger, Johann MaschGfr. 29.09.1922
Jahn, Wolfgang Lt.z.S. 12.02.1922
Karger, Gerhard MaschGfr. 23.01.1922
Lach, Ernst OBtsMt. 21.10.1919
Landwehr, Willi MaschMt. 22.08.1917
Lindner, Herbert OMasch. 14.10.1913
Littek, Hubert MtrHGfr. 14.03.1922
Luck, Alfred BtsMt. 17.04.1921
Maaßen, Josef MaschOGfr. 06.09.1923
Mettke, Hans FkGfr. 26.10.1924
Möller, Horst MaschMt. 09.12.1919
Moritz, Rudolf MaschOGfr. 06.03.1922
Müller, Georg OMaschMt. 24.06.1919
Müller, Kurt MaschOGfr. 24.12.1923
Naumann, Walter MaschOGfr. 16.08.1923
Neuner, Siegfried MtrHGfr. 30.03.1918
Otten, Ludwig MaschOGfr. 20.03.1923
Otto, Erich SanMt. 02.01.1920
Panzek, Kurt MaschOGfr. 16.07.1923
Pohlmann, Wladimir MechOGfr. 25.12.1921
Popp, Herbert MechGfr. 27.08.1924
Radke, Conrad OMechMt. 22.03.1919
Schäfer, Bernhard MtrOGfr. 06.08.1923
Schnorr, Friedrich MtrOGfr. 07.06.1923
Schön, Willi FkGfr. 16.04.1924
Schönfeld, Erich OStrm. 08.08.1913
Schwarz, Otto MaschMt. 12.11.1921
Schwieger, Ewald MaschGfr. 07.02.1923
Sowik, Paul MtrOGfr. 30.06.1923
Stein, Heinz MaschOGfr. 25.07.1922
Sulzenbacher, Hans MtrOGfr. 23.05.1923
Süß, Albin not Karl MtrGfr. 07.03.1921 Schwabach
Thielemann, Helmut FkMt. 06.01.1920
Topat, Fritz MtrOGfr. 21.06.1923
Wandhoff, Wolfgang OLt.z.S. 22.04.1921
Weis, Richard MtrGfr. 08.02.1924
Wolf, Roman Mtr. 27.07.1921

Bibliografia:
http://uboat.net
http://www.ubootwaffe.net
http://uboatarchive.net/
http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/chronik.htm
http://www.u-boot-archiv.de/
http://www.u-historia.com/
Blair Clay - Hitlera Wojna U-bootów tom I i II
Borowiak Mariusz, Tadeusz Kasperski – „Uwag: Zatopić U-boota! Akcje Polskich Okrętów i Lotnictwa Na Morzu 1939-1945“, wydawnictwo Napoleon V
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Die U-boot-Kommandanten tom 1
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Der U-Boot-Bau auf Deutschen Werften von 1935 bis 1945 tom 2
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Deutsche U-Boot-Erfolge von September 1939 bis Mai 1945 tom 3
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Deutsche U-Boot-Verluste von September 1939 bis Mai 1945 tom 4
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Die Ritterkreuzträger der U-Boot-Waffe von 1939 bis Mai 1945 tom 5
Ritschel Herbert - Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-boote 1939 - 1945 Band 13 KTB U 661 - U 849
Rohwer Jürgen: Axis Submarine Successes 1939 – 1945
Trojca Waldemar - U-bootwaffe 1939-1945 cz. 1, 2, 3
Wynn Kenneth U-Boot-Operationen im Zweiten Weltkrieg Einsatzgeschichte U1-U510 tom 1
Brodołak
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.769.000 BRT

Dołączył(a): 04.01.06, 13:36
Lokalizacja: Piastów

Posty: 1 • Strona 1 z 1

Powrót do Typ VIIKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron