1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

U 705 Typ VIIC

Moderatorzy: Jatzoo, Brodołak

Posty: 1 • Strona 1 z 1

U 705 Typ VIIC

Postprzez Brodołak » 10.02.17, 07:43

U 705 Typ VIIC

Stocznia: H C Stülcken Sohn, Hamburg
Numer zamówienia: 764
Zamówienie: 09.10.1939
Położenie stępki: 11.10.1940
Wodowanie: 13.10.1941
Wcielenie do służby: 30.12.1941
Numer pocztowy: M

Przebieg służby:
30.12.1941 – 31.07.1942 – 5 Flotylla U-bootów, Kiel (szkolenie załogi)
01.08.1942 – 03.09.1942 – 6 Flotylla U-bootów, St. Nazaire (służba frontowa)
03.09.1942 – Zatopiony na wodach Północnego Atlantyku na północny - zachód od przylądka Ortegal (pozycja 46.42N, 11.07W) bombami głębinowymi zrzuconymi przez brytyjski bombowiec Whitley (77Sqn RAF/P).

Dowódcy:
30.12.1941 – 03.09.1942 – OL ~ KL Karl-Horst Horn

Liczba patroli: 1

Zatopione/uszkodzone statki handlowe: 1 (3.279 ton)/0

Zatopione/uszkodzone okręty wojenne: 0/0

Zestrzelone/uszkodzone samoloty: 0/0

Okres służby U 705 przed rozpoczęciem wykonywania patroli bojowych:
31.12. – 02.01.1942 – Hamburg – rejsy ćwiczebne i szkoleniowe na Łabie.
03.01. – 24.01.1942 – Kiel – próby okrętu w ramach UAK.
24.01. – 17.04.1942 – Kiel-Wik – postój w bazie spowodowany silnym zalodzeniem akwenu.
21.04. – 01.05.1942 – Hela – szkolenie załogi w morzu w ramach miejscowego oddziału Agru-Front.
02.05. – 11.05.1942 – Hela – służba jako okręt szkoleniowy dla kandydatów na głównych mechaników.
11.05. – 13.05.1942 – Gotenhafen – próby sprawności broni torpedowej w ramach miejscowego oddziału TEK.
15.05. – 28.05.1942 – Pillau – szkolenie w strzelaniu w ramach 26 Flotylli U-bootów.
29.05. – 31.05.1942 – Danzig – szkolenie teoretyczne z zakresu taktyki.
01.06. – 10.06.1942 – Gotenhafen – szkolenie z zakresu taktyki w ramach 27 Flotylli U-bootów.
11.06. – 12..06.1942 – Rønne/Bornholm – próby sprawności hydrofonów w ramach miejscowego oddziału UAG-Schall.
16.06. – 25.07.1942 – Hamburg – pobyt w stoczni H C Stülcken Sohn w celu przeprowadzenia przeglądu okrętu oraz prac konserwacyjnych.
26.07. – 28.07.1942 – Tollerort – przygotowanie okrętu do wyjścia na pierwszy patrol bojowy.
30.07. – 31.07.1942 – Kiel – trymowanie okrętu oraz kalibracja radionadajników.

Patrol 1 (01.08.1942 – 03.09.1942)
01.08. U 705 pod dowództwem Karla-Horsta Horna o godzinie 07:00 wraz z U 428 (Franzius) opuścił bazę w Kiel, z poleceniem zwalczania nieprzyjacielskiej żeglugi na wodach Północnego Atlantyku. Nieco ponad trzy godziny później o 10:04 na rucie 15 obie jednostki spotkały się z przydzielonym im jako osłona przerywaczem zagród minowych Spbr 132, w towarzystwie którego obrały kurs na Duży Bełt idąc ruta 33a. Następnego dna o 14:10 zawinięto do bazy w Kristiansand, którą po uprzednim uzupełnieniu zapasów oraz przenocowaniu opuszczono 3 sierpnia o 06:00 wraz z U 428 oraz w eskorcie jednostek GN 76, GN 37 oraz UJ 1702. Tego samego dnia o 20:55 (kwadrat marynarki AN 3114) U 428 odłączył się od konwoju obierając kurs na Atlantyk, podczas gdy okręt Horna ze względu na wykryty defekt zmuszony był obrać kurs na bazę w Bergen, gdzie przybył 4 sierpnia o 05:25. Po szybkiej naprawie jeszcze tego samego dnia o 20:09 wraz z U 255 (Reche) U 705 opuścił Bergen, by kontynuować dalej przerwany patrol. Trzydzieści sześć minut później nastąpiło pożegnanie z jednostką Rechego, która to obrała kurs na północ, podczas gdy U 705 rozpoczął marsz w stronę otwartych przestrzeni Północnego Atlantyku.. Od 7 sierpnia U 705 operował przeciwko wykrytemu przez U 593 (Kelbing) konwojowi SC.94 – 36 statków osłanianych przez kanadyjską grupę eskortową C1), uzyskując z nim przelotny kontakt. Dziewiątego i dziesiątego sierpnia w dowództwie odebrano trzy pochodzące z jednostki Horna meldunki, które miały następującą treść:
- godz. 19:00 – „Bomby głębinowe z samolotu AL 1992. Operuję przeciwko osłonie konwoju.
- godz. 13:15 – ”Consolidated” bomby głębinowe. AL 0166.
- godz. 22:07 – „Utracono kontakt. AL 2928.”.
Oba atakujące U 705 samoloty należały do amerykanów i wchodziły w skład dywizjonu VP73 US Navy (oznaczenie I i K). Trzy minuty po ostatnim z meldunków okręt Horna został zaatakowany przez kolejny samolot, tym razem brytyjski należący do 120 Sqn RAF. Jedenastego sierpnia o godzinie 18:10 na U 705 odebrano pochodzącą z BdU depeszę z rozkazami o następującej treści:
U 593, U 660 (Baur), U 605 (Schutze), U 176 (Dierksen), U 705, U 438, U 569 (Hinsh), U 256 (Loewe), U 578 (Rehwinkel), U 373 (Loeser) utworzą grupę Lohs, obsadzając linię dozoru od AL 1955 do 8185.”.
Głównym celem w/w zgrupowania był składający się z 27 statków, osłaniany przez jednostki grupy eskortowej A1 konwój SC.95. Trzy dni później 14 sierpnia, w godzinach wieczornych okręt Horna wszedł w kontakt z wrogiem nadając o godzinie 20:43 meldunek o kontakcie, który miał następującą treść:
Konwój w AL 4181 na kursie NW.”.
Trzydzieści siedem minut później nadano kolejny meldunek o następującej treści:
1 krążownik, 4 niszczyciele, kurs 350 stopni. Zostałem wykryty.”.
O 22:47 w BdU odebrano następny meldunek z U 705 , który miał następującą treść:
„Przy pierwszym kontakcie odpędzony przez niszczyciel. Konwój w szkwale poza zasięgiem wzroku. Dotychczas żadnego samolotu.”
Tuż po północy następnego dnia (godzina 00:20) U 705 napotkał U 174 (Thilo), z którym to następnie wymienił się sygnałami rozpoznawczymi. Czterdzieści sześć minut później (o 01:08) okręt Horna ponownie nawiązał kontakt z wrogim konwojem (była to jego część idąca zgodnie z rozkazami w stronę Islandii) i w przeprowadzonym o godzinie 03:58 ataku w kwadracie AL 4527 storpedował należący do amerykańskiego armatora Parry Navigation Co z Nowego Jorku, wiozący 4.000 ton drobnicy frachtowiec Balladier (3.279 ton), który to na skutek odniesionych uszkodzeń zatonął 7 minut później. Zanim jednak do tego ataku doszło Balladier od 01:06 próbował ostrzeliwać U 705 z działek kalibru 20 mm, chcąc w ten sposób zmusić napastnika do zmiany jego planów i ucieczki. Tego samego dnia na okręcie Horna odebrano pochodząca z dowództwa depeszę z rozkazami o następującej treści:
Grupa Lohs, przerwać operację. Obsadzić nową linię dozoru od AK 6344 do AL 7436.”.
Dwudziestego trzeciego sierpnia o 20:59 i 21:42 w BdU odebrano dwa pochodzące z U 705 meldunki o kontakcie o następujących treściach:
Niszczyciel w AK 9771, kurs 320 stopni.”.
Dotychczas dostrzeżono 1 niszczyciel i 1 parowiec”.
Meldowanymi kontaktami, były jednostki wchodzące w skład składającego się z 36 statków osłanianego przez grupę eskortową B6 konwoju ONS.122. Tuż po północy następnego dnia podążający za celem U 705 utracił z nim kontakt a w trakcie próby jego ponownego odzyskania o 03:00 w kwadracie BD 2222 został wykryty i zaatakowany artylerią a następnie bombami głębinowymi przez norweską korwetę HNoMS Potentilla i brytyjski niszczyciel HMS Viscount. Po zgubieniu prześladowców o 09:15 U 705 nadał meldunek z przebiegu ostatnich godzin, który miał następującą treść:
Ostatni namiar na konwój 24:00, BD 2222. Tropiony przez niszczyciel. Flary, ostrzał z dział. Namierzanie i bomby głębinowe. Wyrzutnia nr V nie daje się otworzyć.”.
W godzinach wieczornych (około 23:00) 25 sierpnia okręt Horna nadał kolejny meldunek o następującej treści:
Od 20 godzin mgła, widoczność 100 metrów, tylko czasami do 2 mil morskich. Sprężarka Junkersa, hydrofon, radionamiernik niesprawne.”.
Trzydziestego sierpnia w godzinach porannych o 08:18 w kwadracie BD 68 U 705 bezskutecznie zaatakował czterema torpedami idący samotnie amerykański tankowiec Jack Carnes (10907 ton), który 12 minut później po wykryciu napastnika otworzył w jego kierunku ogień z działa pokładowego, zmuszając go w ten sposób do ucieczki pod wodę. Jakiś czas później wynurzeniu U 705 nadał do dowództwa kolejny meldunek o następującej treści:
Godzina 08:18, poczwórny strzał do dużego tankowca z dwoma działami. Usłyszano jedną detonację. Nie widać żadnych skutków na tankowcu. Walka artyleryjska ze względu na zbyt duży dystans nie podjęta. Wracam do bazy.
W trakcie tego marszu dnia 3 września, na północny – zachód od przylądka Ortegal (kwadrat marynarki BF 4473) idący na powierzchni okręt Horna został wykryty przez odbywający swój lot patrolowy brytyjski bombowiec Whitley z 77 Sqn RAF, który w wykonanym następnie o 17:52 ataku, pomimo postawionej przez artylerzystów U 705 zasłony ogniowej obrzucił go 6 bombami głębinowymi, których bliskie detonacje posłały go na dno wraz z całą załogą.

Członkowie załogi U 705 polegli w dniu 03.09.1942 (w kolejności alfabetycznej):
Nazwisko, Imię Ranga Urodzony Miejsce urodzin
Bäuerlein, Klaus Lt.z.S.01.04.41. 13.05.1918
Böttcher, Martin MechOGfr 10.05.1921
Conrad, Ralph Lt.z.S.01.03.42. 01.04.1920
Ergenzinger, Paul MechOGfr. 30.09.1920
Focken, Georg BtsMt 23.02.1913
Goldenberg, Helmut BtsMt 11.06.1921
Held, Robert MaschMt 08.07.1918
Holtmanns, Hans-Joachim Lt.ing. 16.11.1919
Horn, Karl-Horst KpLt.01.06.42. 16.12.1916 Neusalz Oder
Hosse, Heinz FkMt 11.03.1919
Jürgen, Heinz FkGfr 24.12.1921 Heiligenkirchen
Kaden, Rudi FkGfr 01.10.1920 Nierderlauterstein
Kopka, Günther-Gerhard MtrGfr 28.06.1923 Brieg-Breslau
Kranz, Karl-Fritz MaschMt 03.05.1916
Lebe, Werner MaschGfr. 28.11.1922
Lehmann, Heinz MaschGfr. 08.10.1921
Leyendecker, Paul MaschGfr 14.07.1920 Kronweiler
Liessel, Hans MtrGfr 30.09.1922
Lipp, Willi-Gustav MaschGfr. 26.03.1922
Lorke, Günther MechMt 21.01.1919
Lotz, Max BtsMt 20.04.1917
Meier, Erwin MaschGfr. 17.03.1921
Meister, Kurt MaschGfr. 24.03.1921
Menzel, Helmut MaschGfr. 28.10.1922
Mikolas, Georg MtrOGfr 16.08.1922
Müller, Erwin MtrGfr 07.02.1923
Müller, Fritz MaschGfr 12.10.1920 Pömmelt
Müller, Hermann MaschGfr. 15.06.1923
Müller, Karl MaschGfr 13.05.1920 Fellbach
Müller, Rudolf OStrm 08.03.1915
Naumann, Werner MaschGfr. 13.11.1921
Pehnelt, Martin MtrGfr 12.02.1924
Pohle, Manfred Fähnr.z.S.01.12.41. 12.12.1909
Regent, Heinz MaschMt 14.10.1919
Reuscher, Friedrich MtrGfr 29.06.1922
Richter, Herbert OMasch 11.05.1913
Schmidt, Hans-werner Fähnr.z.S.01.12.41. 17.02.1923
Schmökel, Jesko MaschMt 29.01.1919
Stieglitz, Karl MaschMt 15.12.1921
Urban, Erich MtrGfr 03.12.1919 Herne
Utzmeier, Josef MtrGfr 06.01.1918
Wacker, Hans FkMt 30.06.1918
Wille, Günter OMasch 20.03.1913
Wröbel, Hans MtrGfr 09.02.1922
Zaydowitz, Franz MtrGfr 01.05.1921

Bibliografia:
http://uboat.net
http://www.ubootwaffe.net
http://uboatarchive.net/
http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/chronik.htm
http://www.u-boot-archiv.de/
http://www.u-historia.com/
Blair Clay - Hitlera Wojna U-bootów tom I i II
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Die U-boot-Kommandanten tom 1
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Der U-Boot-Bau auf Deutschen Werften von 1935 bis 1945 tom 2
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Deutsche U-Boot-Erfolge von September 1939 bis Mai 1945 tom 3
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Deutsche U-Boot-Verluste von September 1939 bis Mai 1945 tom 4
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Die Ritterkreuzträger der U-Boot-Waffe von 1939 bis Mai 1945 tom 5
Ritschel Herbert - Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-boote 1939 - 1945 Band 13 KTB U 661 - U 849
Rohwer Jürgen: Axis Submarine Successes 1939 - 1945
Trojca Waldemar - U-bootwaffe 1939-1945 cz. 1, 2, 3
Wynn Kenneth U-Boot-Operationen im Zweiten Weltkrieg Einsatzgeschichte U1-U510 tom 1
Brodołak
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.769.000 BRT

Dołączył(a): 04.01.06, 13:36
Lokalizacja: Piastów

Posty: 1 • Strona 1 z 1

Powrót do Typ VIIKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron