1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

U 665 Typ VIIC

Moderatorzy: Jatzoo, Brodołak

Posty: 2 • Strona 1 z 1

U 665 Typ VIIC

Postprzez Brodołak » 29.05.15, 06:47

U 665 Typ VIIC

Stocznia: Howaldtswerke Hamburg AG, Hamburg
Numer zamówienia: 814
Zamówienie: 15.08.1940
Położenie stępki: 10.06.1941
Wodowanie: 09.06.1942
Wcielenie do służby: 22.07.1942
Numer pocztowy: M 25 463

Przebieg służby:
22.07.1942 – 31.01.1943 – 5 Flotylla U-bootów, Kiel (szkolenie załogi)
01.02.1943 – 22.03.1943 – 1 Flotylla U-bootów, Brest (służba frontowa)
22.03.1943 – Zatopiony na wodach Północnego Atlantyku na zachód od wybrzeży Irlandii (pozycja 48.04N, 10.26W) bombami brytyjskiego bombowca Whitley „Q” z 10 OTU Sqn RAF

Dowódcy:
22.07.1942 – 22.03.1943 – LT ~ OL Hans-Jürgen Haupt

Liczba patroli: 1

Zatopione/uszkodzone statki handlowe: 1 (7.134 ton)/0

Zatopione/uszkodzone okręty wojenne: 0/0

Zestrzelone/uszkodzone samoloty: 0/0

Okres służby U 665 przed rozpoczęciem wykonywania patroli bojowych:
- 23.07. – 27.07.1942 – Hamburg – próbne rejsu po Łabie.
- 29.07. – 12.08.1942 – Kiel – próby okrętu w ramach miejscowego oddziału UAK.
- 14.08. – 17.08.1942 – Swinemünde – indywidualne szkolenie.
- 18.08. – 19.08.1942 – Rønne – próby sprawności hydrofonów na poligonie morskim w pobliżu Hasle, przeprowadzone w ramach miejscowego oddziału UAG-Schall.
- 21.08. – 01.09.1942 – Danzig – próby okrętu w ramach miejscowego oddziału UAG 1.
- 02.09. – 05.09.1942 – Gotenhafen – próby broni torpedowej w ramach miejscowego oddziału TEK.
- 06.09. – 07.09.1942 – Danzig – pobyt w stoczni Holm w celu wymiany jednego z peryskopów.
- 08.09. – 15.10.1942 – Hela – szkolenie morzu w ramach miejscowego oddziału Agru-Front.
- 16.10. – 20.10.1942 – Danzig – pobyt w stoczni Holm w celu naprawy zbiornika szybkiego zanurzania.
- 21.10. – 30.10.1942 – Danzig – ćwiczenia w strzelaniu torpedami w ramach 22 Flotylli U-bootów.
- 31.10. – 12.11.1942 – Gotenhafen – ćwiczenia z zakresu taktyki w ramach 27 Flotylli U-bootów.
- 03.11. – AO 8422 godzina 23:13 kolizja z U 265, który uderza U 665 w jego rufę,
- 12.11. – AO 8328, godzina 00:24 kolizja z okrętem bazą Wilhelm Bauer.
- 15.11. – 20.01.1943 – Hamburg – pobyt w stoczni Howaldtswerke w celu przeprowadzenia przeglądu oraz wykonania prac konserwacyjnych.
- 22.01. – 25.01.1943 – Kiel – powtórne próby okrętu w ramach miejscowego oddziału UAK.
- 28.01. – 02.02.1943 – Hela – szkolenie dla kandydatów na głównych mechaników w ramach miejscowego oddziału Agru-Front.
- 03.02.1943 – Danzig – pobyt w stoczni Holm w celu wymiany peryskopu.
- 04.02. – 05.02.1943 – Danzig – uzupełniające ćwiczenia w strzelaniu torpedami w ramach 25 Flotylli U-bootów.
- 06.02. – 10.02.1942 – Swinemünde – szkolenie i ćwiczenia w obsłudze broni przeciwlotniczej w ramach miejscowej Flak-Schule.
- 12.02. – 17.02.1943 – Kiel – pobyt w stoczni Deutsche Werke w celu przeprowadzenia przeglądu maszyn.
- 17.02. – 19.02.1943 – Kiel – przygotowania okrętu do wyjścia na pierwszy patrol bojowy.

Patrol 1 (20.02.1943 – 22.03.1943)
20.02. U 665 pod dowództwem Hansa Jürgena Haupta o godzinie 08:45 opuścił Kiel z poleceniem skierowania sie po dalsze rozkazy do położonej na terenie okupowanej Norwegii bazy w Kristiansand. W trakcie tego rejsu okręt Haupta płynął w towarzystwie innych U-bootów, którymi były: U 530 (Lange), U 447 (Bothe), U 190 (Wintermeyer), U 642 (Brünning), U 229 (Scheteling), U 641 (Rendtel) i U 633 (Müller). Dwa dni później 22 lutego o 09:20 zawinięto do bazy w Kristiansand, gdzie wkrótce potem przystąpiono do pobierania paliwa z zacumowanego tam tankowca Marna. Po zakończeniu w/w operacji, odebraniu rozkazów oraz przenocowaniu o 06:00 następnego dnia U 665 wraz z U 229, U 633 i U 447, w eskorcie dozorowca V 5301 wyruszył w dalszą drogę kierując się na kwadrat AN 3121. Po jego osiągnięciu, co miało miejsce jeszcze tego samego dnia o 17:10 pożegnano się z jednostką eskorty oraz pozostałymi U-bootami, rozpoczynając następnie samotny marsz w stronę nakazanej przed wyjściem z Kristiansand a przypadającej na kwadrat AL 24 pozycji. Trzeciego marca na krążącym w poszukiwaniu wroga U 665 odebrano pochodzącą z BdU depeszę z rozkazami o następującej treści:
U 447, U 229, U 665, U 633, U 641, U 190, U 530, U 642, U 439 (von Tippelskirch), U 618 (Baberg), U 757 (Deetz), U 406 (Dieterichs), U 86 (Schug) i U 373 (Loeser) utworzą grupę Neuland. Dnia 07.03., godz. 12:00 przebywać w linii rozpoznania od AK 6685 do BE 1132.”.
Trzy dni później 6 marca na jednostce Haupta odebrano skierowaną bezpośrednio do niego depeszę z nowymi rozkazami o następującej treści:
Haupt, opuścić grupę Neuland, z najwyższą prędkością marszową kierować się do AK 0220.”.
Od 8 marca U 665 wraz z grupą Ostmark (w skład której prawdopodobnie został włączony) oraz bliźniaczą Westmark prowadził działania przeciwko składającemu się z 59 statków, osłanianemu przez jednostki Grupy Eskortowej A3 konwojowi SC.121, z którym jeszcze tego samego dnia w kwadracie AK 35 uzyskał przelotny kontakt. Następnego dnia poszukujący ponownie konwoju U 665 w kwadracie AL 16 po raz drugi nawiązał z nim kontakt ale zanim zdołał wykonać atak na płynące w nim statki został wykryty i zapędzony pod wodę a następnie obrzucony bombami lotniczymi i głębinowymi przez samolot osłony (były to zmieniające się bombowce B-24 Liberator ze składu 120 Sqn RAF) oraz dwie jednostki eskorty (były to prawdopodobnie amerykański niszczyciel USS Babbit i kanadyjska korweta HMS Rosthern) odnosząc w wyniku tego uszkodzenia. Pomimo w/w przeciwności kontynuowano jednak dalej pościg za nieprzyjacielem, podczas którego w godzinach wieczornych uzyskano kontakt z samotną jednostką nadając do dowództwa meldunek o kontakcie następującej treści:
19:10 AL 1695 – prowadzę pościg za dużym frachtowcem wyposażonym w sieci przeciwtorpedowe.".
Następnego dnia (tj. 10.03) w BDU odebrano kolejny meldunek z U 665, tym razem zawierający informacje o przebiegu polowania na w/w nieprzyjaciela, który miał następującą treść:
Dwukrotne próby taranowania przez frachtowiec podczas których oddano niecelne strzały. W szkwale utracono kontakt. Hydrofon na skutek uszkodzeń od bomb głębinowych niesprawny.”.
Jedenastego marca o 14:16 na poszukującym wroga U 665 odebrano depeszę z nowymi rozkazami o następującej treści:
Operacja zakończona. Przebywające w okolicy okręty utworzą grupę Stürmer: U 305 (Bahr), U 527 (Uhlig), U 666 (Engel), U 523 (Pietzsch), U 229, U 526 (Möglich), U 642, U 439, U 338 (Kinzel), U 190, U 665, U 618, U 641, U 530. Dnia 15.03. godzina 20:00 przebywać pomiędzy AK 0372 a AL 7278.”.
Głównym celem w/w grupy w nadchodzących dniach miał być składający się 38 statków, osłaniany przez jednostki Grupy Eskortowej B4 konwój HX.229. Szesnastego marca na krążącym w poszukiwaniu wroga okręcie Haupta odebrano polecenie BdU zaatakowania wykrytego przez U 653 (Feiler) konwoju, którym według przypuszczeń dowództwa był składający się z 51 statków, osłaniany przez jednostki grupy Eskortowej B5 powolny konwój SC.122 (w rzeczywistości był to HX.229). Następnego dnia poszukujący meldowanego nieprzyjaciela U 665 o godzinie 10:54 w kwadracie BD 24 wszedł w przelotny kontakt z konwojem SC.122. W trakcie próby jego odzyskania o 11:05 w kwadracie BD 2113 zatopiono pozostawiony za nim, uszkodzony przez U 338, należący do brytyjskiego armatora Hain SS Co z Londynu frachtowiec Fort Cedar Lake (.7134 ton), dla którego był to dziewiczy rejs po zdaniu go przez kanadyjską stocznię w Vancouver. Prawdopodobnie wkrótce po tym ataku miał miejsce kontratak nieprzyjacielskiego „niszczyciela”, który następnie przez dwie godziny polował na skrytego głębinach U 665. W wyniku bliskich detonacji bomb na jednostce Haupta powstały liczne przecieki powodując napływ łącznie 10 ton wody, w wyniku których okręt stał się za ciężki i opadł na głębokość 2A+20 (180 metrów) – utrzymanie jednostki na nakazanej głębokości było możliwe tylko przy pracujących cała naprzód obu silnikach elektrycznych. Poza w/w przeciekami uszkodzeniu uległy zbiorniki regulacyjne, pokrywy wyrzutni i peryskop wachtowy. W związku z w/w usterkami, których nie można było usunąć przy pomocy dostępnych na pokładzie środków Hans-Jürgen Haupt podjął decyzję o przerwaniu patrolu i powrocie do bazy nadając o 21:57 (kwadra marynarki BD 2113) do dowództwa stosowny meldunek. Dwudziestego marca w BdU odebrano kolejne trzy meldunki z U 665, które miały następującą treść:
- godzina 03:04 – „BE 1952 – tropiony przez nieprzyjacielską grupę z.o.p.”,
- godzina 04:43 – „BE 2716 – Wykryty o godzinie 22:50 na 140 cm przez nieprzyjacielski statek szpitalny. Utrzymuję kontakt zachowując dystans do trzech jednostek eskorty. Steruję na 120 stopni.”,
- godzina 07:11 – „odpędzony przez eskortę. Proszę o port wejścia.”.
Dwudziestego pierwszego marca w dowództwie odebrano ostatni jak się później okazało meldunek od jednostki Haupta, który miał następującą treść:
Jestem 36 godzin od punktu spotkania z eskortą.”.
Następnego dnia przebywający aktualnie w kwadracie BF 4137 idący na powierzchni U 665 został wykryty przez odbywający swój lot patrolowy, należący do 10 OTU Sqn RAF bombowiec Whitley „Q” (pilot J. A. Marsden), który w wykonanym następnie ataku w ślad po zanurzającym się okręcie zrzucił serię sześciu bomb głębinowych, które posłały go na dno wraz z całą załogą.

Uwagi:
a.)Poprzednia wersja końcowych losów U 665 głosiła, że w dniu 22 marca na zachód od Nantes (pozycja 46.47N, 09.58W) padł on ofiarą ataku brytyjskiego bombowca Wellington „G” należącego do 172 Sqn RAF. W rzeczywistości brytyjska maszyna bezskutecznie zaatakowała bliźniaczy U 448 (Dauter).

Członkowie załogi U 665 polegli w dniu 22.03.1943 (w kolejności alfabetycznej):
Name Rang Geboren Geburtsort
Angellow, Heinz MaschMt 20.09.1919
Baeckmann, Erich MaschMt 03.02.1917
Beyer, Hans MaschGfr 18.08.1922
Böhm, Walter MaschOGfr 26.03.1921
Böttger, Hans MaschOGfr 31.05.1911
Braun, Willi-Willibald MtrGfr 29.04.1924
Dörries, Ernst MaschOGfr 13.10.1922
Engel, Werner Lt.ing 23.02.1922
Fengler, Heinz MaschMt 20.04.1920
Ferstl, Alois FkOGfr.A. 09.07.1924
Fuchs, Alfred MaschOGfr 29.06.1921
Fuhr, Franz OMasch 20.11.1915
Gorzolla, Josef MtrGfr 26.02.1922
Greiner, Alfons MtrGfr 17.05.1923
Halm, Manfred MaschOGfr 04.04.1924
Hardt, Erich MaschGfr 06.04.1922
Harperscheidt, Franz MaschOGfr 27.06.1920
Haupt, Hans-Jürgen OLt.z.S.d.R.01.03.43. 19.02.1911 Berlin
Hößle, Gustav MechMt 09.09.1919
Hundius, Reinhold Lt.z.S. 06.11.1920
Jäckel, Heinz BtsMt.A. 30.01.1919
Jost, Heinrich BtsMt 20.03.1920
Klein, Heinrich MaschMt 18.01.1921
Krug, Leo-August-Wilhelm OBtsMt 23.07.1921
Leckinger, Wilhelm FkMt.A. 14.11.1919
Lengert, Willy MaschGfr 05.05.1922
Maier, Josef FkMt.A. 25.08.1921
Malter, Gerhard MaschGfr 24.04.1924
Noack, Alfred MtrOGfr 04.08.1922
Oellermann, Bruno MtrGfr 24.09.1923
Ortgies, Erich MtrGfr 08.12.1923
Pardau, Ernst OMasch 21.11.1916
Pieck, Josef MaschMt 08.07.1915
Reger, Otto MtrGfr 15.09.1924
Ringena, Carl Lt.z.S. 04.12.1921
Rink, Hermann OLt.z.S.(MA) 12.12.1911
Schulz, Günter MtrGfr 03.02.1925
Schwarting, Franz MaschOGfr 22.06.1920
Sedlmayer, Josef MechOGfr 20.01.1923
Sicker, Karl MtrGfr 09.06.1924
Simon, Franz MtrGfr 05.03.1923
Tengel, Günter FkOGfr 09.05.1924
Treisch, Heinz MaschOGfr 28.07.1921
Ullrich, Rudi MaschOGfr 11.10.1921
Wiedemann, Ulrich Strm. 30.01.1918

Bibliografia:
http://uboat.net
http://www.ubootwaffe.net
http://uboatarchive.net/
http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/chronik.htm
http://www.u-boot-archiv.de/
http://www.u-historia.com/
Blair Clay - Hitlera Wojna U-bootów tom I i II
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Die U-boot-Kommandanten tom 1
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Der U-Boot-Bau auf Deutschen Werften von 1935 bis 1945 tom 2
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Deutsche U-Boot-Erfolge von September 1939 bis Mai 1945 tom 3
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Deutsche U-Boot-Verluste von September 1939 bis Mai 1945 tom 4
Busch Rainer/Röll Hans-Joachim: Der U-Boot-Krieg: Die Ritterkreuzträger der U-Boot-Waffe von 1939 bis Mai 1945 tom 5
Ritschel Herbert - Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-boote 1939 - 1945 Band 6 KTB U 223 - U 300
Rohwer Jürgen: Axis Submarine Successes 1939 - 1945
Trojca Waldemar - U-bootwaffe 1939-1945 cz. 1, 2, 3
Wynn Kenneth U-Boot-Operationen im Zweiten Weltkrieg Einsatzgeschichte U1-U510 tom 1
Brodołak
Admiral
Admiral
Moderator Team
 
Tonaż: 1.769.000 BRT

Dołączył(a): 04.01.06, 13:36
Lokalizacja: Piastów

Re: U 665 Typ VIIC

Postprzez ted » 29.05.15, 07:26

Fajnie, że jest "następny". Mam dane, że ten samolot (Whitley), który zatopił U 665 miał oznaczenie Q. Ale to w sumie drobiazg.
ted
Oberleutnant zur See
 
Tonaż: 279.000 BRT

Dołączył(a): 06.10.13, 20:35


Posty: 2 • Strona 1 z 1

Powrót do Typ VIIKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron